Látványos csillagászati jelenségek 2004-ben

       (Időpontok mindig az aktuális helyi időben: KözEI-ben vagy NyISz-ben)

Január 10. szombat este: az év második legfényesebb csillagfedése.
                A 3,5 magnitúdós éta Leo-t fedi a Hold 22:07-22:49 között.

Január 14. szerda hajnal: az év legfényesebb csillagfedése. A 2,8 magnitúdós
                gamma Vir (szoros kettős)csillagot fedi a Hold 03:42-04:15 között.
                Az ország közepén súroló fedés.

Május 4-én kedd este: teljes holdfogyatkozás 20:48-24:12 között, melyet
                végig megfigyelhetünk. 21:52 - 23:08 között, azaz 76 percig tart
                a totalitás a Lib-ban.

A C/2001 Q4 (NEAT) szabadszemes üstökös az ezt követő estéken jelenik meg
a nyugati égen. Földközelsége után, a déli égboltról az északira jön át és az egyre
holdtalanabb estéken a CMa - Mon - CMi - Cnc - Lyn - UMa csillagképekben
halad. Az év legfényesebb üstököse: 1 és 2 magnitúdós fénnyel látszik.

Május 21-én péntek dél: a -4,4 magnitúdós Vénuszt elfedi az 55 órás holdsarló
               13:26-14:51 között a nappali égen. A jelenség 25 fokra a Naptól, a
               horizont felett csaknem 70 fok magasan (talán) látható.

Június 8-án kedd délelőtt: a Vénusz bolygó (58 ívmásodperc átmérőjű) fekete
               korongja átvonul a Nap felszíne előtt, 07:19-13:23 között. A több mint
               6 órás jelenséget végig figyelhetjük. Ilyen jelenség utoljára 1882-ban
               látszott, így ma élő embertársaink közül senki sem láthatott hasonlót!

Június 9-én szerda hajnal: az év harmadik legfényesebb csillagfedése. A Hold
               01:17-kor kel, elfedi a 4,0 magnitúdós tau-2 Aqr-t, majd 02:55-kor a
               csillag kilép a sötét oldalon.

Szeptember 29-én szerda: a (4179) Toutatis Apollo-típusú kisbolygó földközelsége.
               1,5 millió km-re lesz a Földtől, az égen 50 fokot halad naponta. 6,7
               magnitúdós (csaknem szabadszemes) lesz.

Október 28-án csütörtök hajnal: teljes holdfogyatkozás 03:14-06:54 között, melyet
               végig megfigyelhetünk. 04:23-05:45 között, azaz 82 percig tart a totalitás
               az Ari-ban.

November 5-én péntek hajnalban a Vénusz és a Jupiter szoros együttállása,
               egymástól 0,3 fokra. A -4,0 és -1,7 magnitudós "kettőscsillag" 03:30-kor kel
               keleten, a Virgo-ban. 10-én hajnalban a holdsarló is társul a bolygópároshoz.

Források: Meteor csillagászati évkönyv 2004. Budapest, 2003, Csilla lista 3927. K.S.