Cikksorozat a Délmagyarország szegedi napilapban

Teljes napfogyatkozás 1.
Hazánkból látható napfogyatkozások

     A természeti jelenségek közül a leglátványosabb, az egyik legérdekesebb a teljes napfogyatkozás. A rövid nappali sötétség, amikor a Hold eltakarja a Napot, csodálatos élmény. Ugyanakkor rendkívül ritka esemény, egy adott földrajzi helyről átlagosan csak 400 évente figyelhető meg.
     A napfogyatkozások időpontjának ismerete sokszor segített nevezetes történelmi események idejének meghatározásában. A bizánci császár krónikása feljegyezte, hogy 891. augusztus 8-án gyűrűs napfogyatkozás volt látható (ábra, Taracsák Gábor készítette). Ez után 4-5 évvel volt a magyarok honfoglalása.

     Mátyás király idejében, 1485. március 16-án Bécsben majd 3 perces teljes fogyatkozás volt. Az 1540. április 7-i teljességi sáv felülről épp érintette Szegedet.
     Magyarországon utoljára 1842. július 8-án volt látható teljes napfogyatkozás a Zalaegerszeg-Budapest-Eger vonal feletti mintegy 120 km vastag sávban. Akkoriban Petőfi Sándor pápai diák volt, látta az eseményt. Barátai tanácsának ellenére szabad szemmel sokáig nézte a fogyó Napot. Amikor a Hold fekete korongja mögül hirtelen újra kibukkant a vakítóan fényes Nap széle, erős fájdalmat érzett a szemében. Soha többet nem látott élesen a bal szemével.
     Hazánkban e században 1961. február 15-én (96 %-os), legutóbb pedig 1996. október 12-én volt részleges (60 %-os) napfogyatkozás, ami szép és érdekes volt, de messze nem olyan lenyűgöző, mint a teljes elsötétülés. 1999. augusztus 11-én, szerdán déli 1 óra előtt pár perccel végre újra lesz nálunk teljes napfogyatkozás a Szombathely-Siófok-Szeged középvonalú 112 km vastag sávban.
     2001-ben és 2002-ben a Föld déli féltekéjén lesz látható a jelenség. Hazánkban a 2003, 2006, 2011, 2015, 2030, 2048, 2050 években részleges napfogyatkozás figyelhető majd meg, amikor a Napnak legalább felét eltakarja a Hold. Gyűrűs fogyatkozás 2075-ben, teljes pedig leghamarabb 2081. szeptember 3-án következik be. Részletesebb információkat a Csillagászati évkönyvben találhatunk.

Dr. Szatmáry Károly
csillagász, JATE
 
Teljes napfogyatkozás 2.
A napfogyatkozás hatásai és a hiedelmek

     A rövid nappali sötétség, amikor a Hold eltakarja a Napot, csodálatos élmény. Ugyanakkor újabban számos téves elképzelés, hiedelem terjed az emberek közötti szóbeszéd útján. Ezek közül a legelképesztőbb, hogy a kórházi betegekre végzetes lehet a napfogyatkozás. Ez teljesen alaptalan.
     A jelenségnek persze vannak hatásai az élővilágra, és veszélyeket is rejt magában. Egészségügyi szempontból a látáskárosodás és az orvosmeteorológia területét kell megemlítenünk. A szemünk világára nagyon vigyázzunk, hiszen a Nap megfelelő védőeszköz nélküli megfigyelése maradandó károsodást, súlyosabb esetben akár vakságot is okozhat. Speciális napszűrő nélkül távcsővel még véletlenül se nézzük a napkorogra! A kormozott üveg, a floppy lemez, a túlexponált film, a napszemüveg nem alkalmas a napfogyatkozás szemlélésére. Leginkább a hitelesen bemért, az ultraibolya és az infravörös sugárzást teljesen, a látható fényt 99,99 %-ban elnyelő fóliákkal készült papírkeretes szemüvegeket javasolhatjuk, esetleg a 13-as vagy nagyobb számú hegesztőpajzs-üvegeket. A napfogyatkozás mintegy 3 órája alatt csak a teljesség idején - ami a sáv közepén 2 perc 22 másodpercig tart - lehet védőeszköz nélkül is nézni a jelenséget, a Hold által kitakart Nap körüli világító gázt, a koronát.
     A teljes napfogyatkozáskor, amikor a Hold árnyéka ránk vetül, a levegő hőmérséklete 5-10 fokot is csökkenhet, megváltozhat a légnyomás, szél kerekedhet. A hirtelen erős hidegfronti hatás a frontérzékenyeket, a szívbetegségben szenvedőket megviseli. Nő a közúti balesetek száma, a koraszülések is gyakoribbak. Az utolsó hónapban lévő kismamáknak tanácsos a szülészetek közelében tartózkodniuk. A várható közlekedési dugók miatt a gyors helyváltoztatás igen nehézzé válhat.
    A fronthatás, a szokatlan fényviszonyok és az esetleg zavarttá váló állatok miatt megnövekedő vadveszély a közlekedés biztonságát fenyegeti, lehetőleg ne vezessen senki.

 
          Gyémántgyűrű jelenség az 1991-es napfogyatkozáskor.

Dr. Szatmáry Károly
csillagász, JATE
 
Teljes napfogyatkozás 3.
A fogyatkozás magyarázata

     Fogyatkozásról akkor beszélünk, amikor valahonnan nézve egy égitest többé vagy kevésbé eltakar egy másikat. A legközismertebb jelenség a Föld lakói számára a nap- és a holdfogyatkozás.
     Különös véletlen, hogy a Hold és a Nap általában egyforma nagynak, fél fok átmérőjűnek látszik az égen. A Nap 400-szor nagyobb a Holdnál, de épp 400-szor messzebb is van tőlünk. Amikor a Nap, a Hold és a Föld egy vonalba kerül, a Hold árnyékot vet a Földre. Ez az árnyékfolt 100-200 km átmérőjű, amely a Hold keringése valamint a Föld forgása miatt végigsöpör a földfelszínen. Az ebben a keskeny sávban tartózkodók láthatják a teljes napfogyatkozást. A totalitás sávjától távolodva egyre kisebb mértékű részleges napfogyatkozás figyelhető meg.
     A Hold havonta megkerüli a Földet, de nincs minden hónapban fogyatkozás. A Hold ugyanis olyan pályán kering körülöttünk, amelynek síkja 5 fokos szöget zár be a Föld Nap körüli pályasíkjával. Ezért legtöbbször a holdárnyék nem érinti a földfelszínt. A Hold pályasíkja lassan körbefordul, így égi kísérőnk néha épp a Nap irányába kerülhet.
     Mivel a keringési pályák nem kör alakúak, hanem ellipszisek, az égitestek egymástól való távolsága kissé változik. Amikor a Naphoz közelebb vagyunk, a Hold pedig viszonylag messzebb van tőlünk, akkor a Hold korongja kisebb a Napnál, nem tudja teljesen eltakarni. Ekkor gyűrűs a napfogyatkozás.
     Másik érdekes jelenség a holdfogyatkozás. Ha a Hold belép a Föld árnyékába, akkor a telihold fokozatosan elsötétül. Mélyvörös színét az magyarázza, hogy csak a földi légkörön szóródó kevés napfény éri. Látva, hogy a Holdon a Föld árnyéka kör, ebből már a régi görögök is a Föld gömb alakjára következtettek. A holdfogyatkozást az egész éjszakai féltekén meg lehet figyelni.
     Néha a belső bolygókat, a Merkúrt és a Vénuszt átvonulni látjuk a Nap korongja előtt, de annak csak kicsiny részét takarják el. A Marson teljes napfogyatkozás nem látható, mert a két holdja pici. Ha a Jupiternek lenne szilárd felszíne, onnan többször is megfigyelhető lenne a jelenség, hisz 4 nagy holdja van. Sokszor láthatjuk távcsővel árnyékukat a Jupiter légkörén végigvonulni.
 

A Hold árnyéka nyugatról keletre mozog a Föld felszínén, e keskeny sávban látható
a teljes napfogyatkozás (az ábrát Fűrész Gábor készítette).
Dr. Szatmáry Károly
csillagász, JATE
 
Teljes napfogyatkozás 4.
Mivel nézzük a napfogyatkozást?

     Egyre többször hallhatjuk, hogy milyen fontos szemünk védelme a Nap megfigyelésekor. A nagyon erős fény, mint a Nap vagy a lézer, maradandó látáskárosodást okozhat. Petőfi Sándor példáját szokták emlegetni, aki az 1842. július 8-i
napfogyatkozáskor a bal szemére majdnem megvakult. Sajnos minden fogyatkozás alkalmával előfordulnak hasonló esetek.
     A Napból mindenféle sugárzás érkezik. A földi légkör a gamma és a röntgen sugarakat teljesen, az ultraibolyát (UV) részben elnyeli. A kéktől a vörösig terjedő, úgynevezett látható fény szinte gyengítetlenül ér a felszínre, míg az infravörös (IR) egy része elnyelődik.
     Nagyon lényeges, hogy az eszköz, amivel a napfogyatkozást nézzük, kiszűrje az UV és IR sugarakat, a látható fénynek pedig csak mintegy tízezredét engedje át. Ezért nem jó a kormozott üveg, a floppy vagy a CD lemez. A hegesztő pajzsokba való üveg akkor megfelelő, ha legalább 13-as fokozatú. Sokan azért nem ajánlják, mert a gyártótól, fajtától  függ az áteresztő képesség, azaz nem lehet egységesen hitelesíteni.
     Legjobbak a 200-500 Ft közötti áron kapható speciális fekete műanyag fóliás, papírkeretes napfogyatkozás néző eszközök. Ezekből egyre több és többfajta jelenik meg a boltokban. Olyat vegyünk, amelyen rajta van a gyártó, magyar nyelvű használati utasítás és a KERMI vagy az OSSKI általi bevizsgálás száma. Van amit kézzel kell tartani, van orra akasztható és szemüveg formájú. A Nap színe narancssárga, fehér vagy zöldes, a fólia anyagától függően.
     Az augusztus 11-i napfogyatkozás kb. 3 órán át tart, ennyi idő alatt vonul el a Hold a Nap előtt nyugatról keletre. Egyfolytában ne nézzük 3 percnél tovább a jelenséget még védőeszközzel sem. A totalitás maximum 2 perc 22 másodperce alatt, de csak addig, nem kell a szemüveg. Szabad szemmel csodálhatjuk a fekete holdkorong mellett a Nap fénylő külső légkörét, a koronát.
     A speciális szűrőt ne dobjuk el, hiszen átlagosan 2-3 évente részleges napfogyatkozást láthatunk, akkor újra használhatjuk.
    Távcsővel még véletlenül se nézzünk a Napra, azonnali vakságot okozhat! Csak a távcső elejére rögzített napszűrő adhat biztonságot. Ha fehér lapra kivetítjük a Nap képét, többen egyszerre figyelhetik meg a jelenséget.

A teljes napfogyatkozások láthatósági sávjai 1997-2020 között (az ábrát Fűrész Gábor készítette).

Dr. Szatmáry Károly
csillagász, JATE
 
Teljes napfogyatkozás 5.
Honnan nézzük a napfogyatkozást?

      Az augusztus 11-i napfogyatkozást teljesnek csak azok láthatják, akik a Szombathely-Siófok-Paks-Szeged-Makó középvonalú, 112 km vastag sávban lesznek akkor. A sáv közepén 2 perc 22 másodpercig tart majd a sötétség, a sáv széle felé haladva fokozatosan csökken ez ez időtartam. A legszélén csak pillanatnyi a teljes fedés, a sávon kívül pedig csak részleges napfogyatkozás figyelhető meg, de még az ukrán határnál is a Napnak 95%-át elfedi a Hold.
     A budapestiek nagy része a Balatonhoz tervezi utazását. A tihanyi hegyről talán még az is látható lesz, amint a Hold ányéka nyugatról közeledve végigvonul a tó felszínén Balatonfüredtől Siófokig.
     A meteorológiai statisztikai adatok szerint a Dunától keletre, a Dél-Alföldön a legvalószínűbb, hogy a fogyatkozó Napot nem fogják eltakarni a felhők. Remélhetőleg eső sem lesz, bár ebben az évben nehéz előre jósolni. Sokan tervezik, hogy a hírek alapján majd gyorsan odébbutaznak a derült helyekre, de erre aligha lesz lehetőség a várható közlekedési dugók miatt.
     A teljesség középvonala Paks és Kalocsa fölött, Kiskőrös és Kecel között, majd Kiskunhalas és Kiskunmajsa között halad át. Egész Csongrád megye benne van a sávban, a közepén Szatymaz és Nagyfa helyezkedik el, majd Makó és Nagylak.
     A csodás jelenség szemlélésére olyan helyet érdemes választani, ahonnan szabad kilátás van dél felé, hisz a Nap kb. abban az irányban lesz 59 fok magasan a horizont felett, déli 1 óra 53 és 55 perc között, a teljes fogyatkozás idején. Legjobb, ha a horizont minél nagyobb részét is láthatjuk, ahol érdekes derengő fény lesz, míg az égbolt felső része elsötétül.
     A hazai amatőrcsillagászok a Bakonyban, Pakson és Szatymazon táborokat szerveznek.  A szakcsillagászok 4 nemzetközi konferencián vehetnek részt a fogyatkozás körüli napokban. A Szegedi Csillagvizsgálóban tudományos megfigyelések zajlanak majd, így aznap nem tud látogatókat fogadni. Előtte és utána viszont minden kedden és pénteken este nyitva tartások során várjuk az érdeklődőket.

Dr. Szatmáry Károly
csillagász, JATE
 

 
A teljes napfogyatkozás láthatóságának sávja hazánkban (MCsE).

Teljes napfogyatkozás 6.
Információk a napfogyatkozásról

      Az augusztus 11-i napfogyatkozásról egyre többet lehet hallani a televízióban, rádióban, olvasni a napilapokban, folyóiratokban. Most egy összeállítást adunk közre az általunk ajánlott információforrásokról.
     TV műsorok:
1. Teljes napfogyatkozás Magyarországon - MTV1 naponta 18 és 19 óra között, 4-5 perces filmek (június eleje óta megy).
2. Űrhajónk, a Föld - Duna TV szerdánként 21 óra 40 perckor, 52 részes, 10 perces kisfilm-sorozat.
3. Csillagsztráda - Spektrum TV keddenként 22 órakor.
    Könyvek, folyóiratok:
1. Littmann-Willcox-Espenak: Napfogyatkozás a maga teljességében, Napvadász 1999
2. Meteor csillagászati évkönyv 1999, Magyar Csillagászati Egyesület 1998
3. Bödők Zsigmond: Az ezredvég napfogyatkozása, Nemzeti Tankönyvkiadó 1998
4. S. & J. Mitton: Csillagászat, Fiatalok Oxford Könyvtára, Holló és társa 1998
5. Természet Világa 1999. júliusi száma
6. Élet és Tudomány számai
7. Meteor havilap számai
8. Térképek, poszterek a könyvesboltokban
    Internet címek:
1. http://www.mcse.hu
2. http://www.jate.u-szeged.hu/obs
3. http://www.autoinfo.hu/napfogyatkozas/index.html
4. http://fenyi.sci.klte.hu/~kalman/99fogy.html
5. http://www.planetarium.hu
6. http://supernova.akg.hu
7. http://www.napvadasz.hu
8. http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html
    A Szegedi Csillagvizsgálóban (Kertész utca) minden kedden és pénteken este 7-től 10-ig várjuk az érdeklődőket.

Dr. Szatmáry Károly
csillagász, JATE