Szatmáry Károly

Csillagászati információforrások

            Rövid válogatást adunk a hazai honlapokról, amelyekről sok csillagászati ismeretet szerezhetünk magyar nyelven. Természetesen ezeken kívül is nagyon sok csillagászati témájú oldal van az interneten, de csak a (szerző szerint) legfontosabbakat soroljuk fel. A külföldi, főleg angol nyelvű lapok mennyisége olyan hatalmas, hogy terjedelmi okokból most nem foglalkozunk velük. Ugyanakkor az itt felsorolt honlapok számos esetben tartalmaznak külföldi link-gyűjteményt is. Ez a cikk, az itt szereplő honlapok linkjei (kattinthatóan) megtalálhatók a http://astro.u-szeged.hu lapon. Végül felsoroljuk a Természet Világában 1996-tól megjelent csillagászati témájú cikkeket.

Honlapok

A Csillagászat Nemzetközi Éve magyar honlapjai:

http://www.csillagaszat2009.hu

http://csillagaszat2009.elte.hu

MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet, Budapest:

http://www.konkoly.hu

MTA KTM CsKI Napfizikai Obszervatórium, Debrecen:

http://fenyi.sci.klte.hu

ELTE Csillagászati Tanszék:

http://astro.elte.hu

ELTE Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport:

http://planetologia.elte.hu

ELTE Magyar Virtuális Obszervatórium:

http://hvo.elte.hu/hu/

ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, Szombathely:

http://www.gothard.hu

Szegedi Tudományegyetem, Csillagvizsgáló:

http://astro.u-szeged.hu

BKMÖ Csillagvizsgáló Intézete, Baja:

http://www.bajaobs.hu

Kozmikus Geodéziai Obszervatórium, Penc:

http://www.sgo.fomi.hu

MTA KFKI Budapest:

http://www.kfki.hu

MTA ATOMKI Nukleáris Asztrofizika Csoport, Debrecen:

http://www.atomki.hu/atomki/VdG/start_h.html

Magyar Csillagászati Egyesület:

http://www.mcse.hu

http://polaris.mcse.hu

http://tudasbazis.csillagaszat.hu

http://hirek.csillagaszat.hu

http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu

TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló:

http://www.urania-budapest.hu

TIT Budapesti Planetárium:

http://www.planetarium.hu

Kecskeméti Planetárium:

http://www.plani.hu

Magyar Űrkutatási Iroda:

http://www.hso.hu

Asztronautikai hírportál:
www.urvilag.hu

Magyar Asztronautikai Társaság:

http://www.mant.hu

Collegium Budapest, Mars Asztrobiológiai Csoport:

http://www.colbud.hu/esa/

Wikipédia:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Csillagászat

Folyóiratok:

http://www.termeszetvilaga.hu

http://www.eletestudomany.hu

http://www.fizikaiszemle.hu

http://www.matud.iif.hu

Egyebek:

http://www.mindentudas.hu

http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/

http://www.csillagaszat.hu

http://urkutatas.lap.hu

http://urfoto.lap.hu

http://csillagaszat.lap.hu

http://tavcso.lap.hu

Csillagászati és űrkutatási cikkek a Természet Világában 1996−2009

1996
Bődy
Zoltán: A szupernóvák leszaggatják az Univerzum álruháját (1. sz.)

Mészáros Sándor: A Hold válaszolt. Bay Zoltán radarvisszhang-kísérlete (2. sz.)

Illés Erzsébet: A Hold új arca a Clementine szonda mérései után (3. sz.)
Kis Károly–Wittmann Géza: Földmágneses anomáliák vizsgálata mesterséges holdakkal (3. sz.)

Simonyi Károly: Láttam egy üstököst visszatérni... A kopernikuszi fordulat a filozófiában (3. sz.)

Marx György: A neutrínó Nobel-díja (3. sz.)

Manno István: A napneutrínók (4. sz.)

Weszely Tibor: A fény útja a világűrben (4. sz.)

Sütő Gabriella: A kabai meteorit története (4. sz. Diákpályázat)

Abonyi Iván: Milyen a fény útja a világűrben? (Gondolatok Weszely Tibor tanulmánya nyomán) (6. sz.)

Sipos András: Budapest bemutatótávcsöve: a "Heyde" (6. sz. Diákpályázat)

Guszmann Gergely: Hell Miksa, az egri csillagda tervezője (6. sz. Diákpályázat)

Both Előd: Megérkezett a Galileo 1. rész. A két évtizedes álom (6. sz.)
Both
Előd: Megérkezett a Galileo 2. rész. Váratlan nyitány (7. sz.)
Bődy
Zoltán: Idegen világok, az élet reményével (7. sz.)

Bődy Zoltán: "Forrásban lévõ" csillagok ontják a fotonbuborékokat (10. sz.)

Both Előd: Minek nevezzelek? (9. sz.)
Manno
István: „Csendes fizika”. Laboratórium a Gran Sasso alatt (10. sz.)

Both Előd: Galileo-újdonságok (Összeállítás) (11. sz.)

Hudoba György: Adaptív optikai rendszerek (11. sz.)

Szabó Alexandra: Konkoly-Thege Miklós hagyatéka nemzedékünkre (11. sz. Diákpályázat)

Abonyi Iván: A Holdradar kísérletek és Bay Zoltán megítélése az amerikai tudománytörténet-írás tükrében (12. sz.)

Horváth Ádám: A bajai bemutató csillagvizsgáló története (12. sz. Diákpályázat)

Gaál Péter: Csillagok, bolygók és rokonaik (12. sz. Diákpályázat)

Változások a légkörben és az éghajlatban (I. különszám)
1997

Paragi Zsolt: Rádiócsillagászat a világűrből. Magyar részvétel a kutatásokban (1. sz.)

Orha Zoltán: Szerencsés csillagzat alatt. Beszélgetés Ponori Thewrewk Aurél csillagásztörténésszel (1. sz.)

Csaba György Gábor: Évezredek blöffje – az asztrológia (Január: Szkeptikus Lapok 1. sz.)

Both Előd: Földön kívüli hírek (2. sz.)
Grandpierre
Attila: Új típusú energiatermelés a Nap magjában. A csillagok energiatermelésének természete (2. sz.)

Manno István: A Borexino-kísérlet (2. sz.)

Bencze Gyula: Carl Sagan (1934–1996) (3. sz.)

Almár Iván: Természetvédelem a Naprendszerben? (4. sz.)
Both
Előd: Újabb Galileo-újdonságok (4. sz.)
Both Előd: A Hubble-űrtávcső második nagyjavítása (5. sz.)
Both Előd: Égi harmóniák (6. sz.)

Both Előd: Az „évszázad üstököse”: a Hale−Bopp 1. Az üstökös felfedezése (8. sz.)

Both Előd: Az „évszázad üstököse”: a Hale−Bopp 2. A Hale−Bopp látványa (9. sz.)

Both Előd: Munkában a Nyomkereső (9. sz.)

Zakariás Ildikó: Automaták vagy emberek a Marson? (9. sz. Diákpályázat)

Vargha Domokosné: Három bukott angyal. Magyar csillagászok a 18-19. század fordulóján.

1. Zách János Ferenc (1754–1832), a zseniális szervező (9. sz.)

2. Pasquich János, az örök szenvedõ (1754–1829) (10. sz.)

3. Tittel Péter Pál (1784–1831), aki magyar csillagász akart lenni (11. sz.)

Both Előd: Galileo-újdonságok III. (10. sz.)
Németh
Géza: Utazás a Marsra – 1971. Visszapillantás egy történelmi űrexpedícióra (10. sz.)
Balázs
Béla: Kronosz meghódított birodalma. Az idő mérése (11. sz.)

Bődy Zoltán: Bizonyíték a neutrínóoszcilláció mellett (11. sz.)

Both Előd: Naprendszeren kívüli bolygók vagy oszcillációk? (12. sz.)

Kiss Árpád–Perjés Zoltán: A gravitációs hullámok (12. sz.)

1998
Detre Csaba: A szferulák. Kozmikus események hírnökei (2. sz.)

Jordán Ferenc: A kihalások története (3. sz.)

Simon Tamás: Sikeres visszatérés a Holdhoz – pályán a Lunar Prospector (4. sz.)

Both Előd: Mi következünk... (5. sz.)

Bacsárdi László–Friedl Zita: Közel a csillagos éghez avagy egy csillagvizsgáló története (6. sz. Diákpályázat)

Detre Csaba–Tóth Imre: Mi történt a perm-triász határon? (7. sz.)

Bődy Zoltán: A világegyetem sötét kora (8. sz.)

Both Előd: Meteorveszély (11. sz.)

Bajor Péter–Dobra Szabolcs: A Hale–Bopp üstökös krónikája (12. sz. Diákpályázat)

Időjárás és előrejelzés (I. különszám)
1999

Simon Tamás–Sik András: A Galileo űrszonda legújabb eredményei (2. sz.)

Fűrész Gábor: Égi utakon (2. sz.)
Both Előd–Mészáros István: Nem csak a  húszéveseké a világűr! (3. sz.)

Patkós András: A neutrínó befejezetlen története. A testet öltött hiány (3. sz.)
Almár Iván: A technikai civilizációk sorsa (4. sz.)
Both
Előd: Épül a nemzetközi űrállomás (4. sz.)

Simon Tamás: Kozmikus délibáb. A Földhöz hasonló bolygó a Naprendszeren kívül? (4. sz.)

A Drake-formula (4. sz.)
Sik András–Simon Tamás: Holdunk tartogat még meglepetéseket! A Lunar Prospector űrszonda eredményei (5. sz.)
Czelnai
Rudolf: Műholdas oceanográfiai mérések I. (6. sz.)

Czelnai Rudolf: Műholdas oceanográfiai mérések II. (7. sz.)
Ludmány
András: Napfizika az ezredfordulón (8. sz.)

Fűrész Gábor: Teljes napfogyatkozás Magyarországon. A fogyatkozások kialakulásáról, jelenségeiről és azok megfigyeléseiről (8. sz.)

Kéri András: Napharapás (8. sz.)
Ludmány András: Napfizika az ezredfordulón (8. sz.)
Pintér
Teodor Péter: A napkorona (8. sz.)
Verő József: Napszélmérés a Föld felszínén. Geomágneses pulzációk (8. sz.)

Ponori Thewrewk Aurél: Napfogyatkozások és a történelem (8. sz.)

Abonyi Iván: Égi mechanika – ókori történelem (8. sz.)

Naal Alexander–Raffai Péter: Napfogyatkozás (8. sz. Diákpályázat)
Simon Tamás–Sik András: A Mars-kutatás legújabb eredményei (11. sz.)
Both
Előd: A Mars kutatása folytatódik (12. sz.)

Bődy Zoltán: Fekete lyuk ette meg a bolygómat? (12. sz.)
2000
Hargitai
Henrik István: Iográfia. Bevezetés egy folytonosan változó világ leírásába (1. sz.)

Ludmány András: Az augusztusi napfogyatkozás mérlege (1. sz.)

Kun Mária: Búcsú a csillagászati fényképezéstől (2. sz.)

BődyZoltán: Gravitációs hullámok és kvantumgravitáció – különös tekintettel a „kvantumhabra”. (2. sz.)

Paragi Zsolt–Frey Sándor: A „legforróbb” kvazárok (3. sz.)
Both Előd: Mit vonz a Hold? (4. sz.)
Czelnai
Rudolf: Mi újság az éghajlatváltozás kutatása terén? (5. sz.)
Almár
Iván: Közel- és távolhatások. Kozmikus veszélyek Földünk életében (6. sz.)

Bacsárdi László–Friedl Zita: Versenyfutás az árnyékkal, avagy az 1999. augusztus 11-ei napfogyatkozás hiteles története (6. sz. Diákpályázat)

Both Előd: A rejtélyes neutroncsillagok (7. sz.)
Kovács László: Bay Zoltán, a kísérleti fizika varázslatos mestere (8. sz.)

Bődy Zoltán: Fekete lyukak – kicsik és nagyok (10. sz.)
Szabados László: Mit lát a röntgenszemű Chandra? (11. sz.)

Domokos Gábor – Kövesi-Domokos Zsuzsa: Részecskebombák a világűrből (Mikrovilág különszám)
2001
Világűr
– II. különszám

Bődy Zoltán: Az ősrobbanás előtt. Hogyan kezdődött a  világegyetem? (2. sz.)

Verő József: Földön kívüli geofizika 1. rész. A Nap-Föld-fizika létrejötte (3. sz.)

Egyed László: Új elmélet a Föld szerkezetéről és fejlődéséről (5. sz.)

Lakits Ferencz: A magyarok honfoglalásának ideje és a  csillagászat (5. sz.)
Ponori
Thewrewk Aurél: Mikor legyen a millennium? (5. sz.)

Sipőcz Brigitta: Az ég mélyén (5. sz. Diákpályázat)
Szabó Gyula: Miért fedezzünk föl kisbolygókat? (6. sz.)

Manno István: Megoldották a napneutrínók problémáját (9. sz.)

Hargitai Henrik: Irány a Titán! A Titánról alkotott képünk  változása  (9. sz.)
Inzelt György: Az űreszközök áramforrásai (10. sz.)
Illés Erzsébet: A Föld a Naprendszer tükrében 1. Becsapódással kapcsolatos gondolatok (11. sz.)

Illés Erzsébet: A Föld a Naprendszer tükrében 2. A lemeztektonikával kapcsolatos gondolatok  (12. sz.)

Bődy Zoltán: Csillagszerű fekete lyukak keresése (12. sz.)

Giber Kristóf: Baktériumok a Marson (12. sz. Diákpályázat)
2002

Steven Weinberg: Megtervezett világegyetem? (1. sz.)

Sik András: Magyar diákok és az asztrobiológia születése (1. sz. Diákpályázat)

Sik András: Top 10 az űrből 1. rész (1. sz.) 2. rész (2. sz.) 3. rész (3. sz.)

Szalai Tamás: Naprendszerünk testvérei. Kutatás idegen bolygórendszerek után (5. sz. Diákpályázat)
Kővári Zsolt: Foltos változócsillagok (7. sz.)

Szombati Máté: A naptevékenység és az időjárás (9. sz. Diákpályázat)
Both Előd: Rémhírkeltés vagy híradás (10. sz.)
Both
Előd: A Webb-távcső (11. sz.)
2003

Both Előd: A Rosetta űrszonda (1. sz.)
Manno István: Fizikai Nobel-díj neutrínó- és röntgencsillagászatért (1. sz.)
Both Előd: A Columbia tragédiája (3. sz.)
Érdi
Bálint: Bolygórendszerek kaotikus dinamikája. 1. rész (5. sz.) 2. rész (6. sz.)
Szalai
Tamás: A király szeretői. A Galilei-holdak kutatása (7. sz. Diákpályázat)

Szabados László: Mars-nézőben (8. sz.)

Ponori Thewrewk Aurél: Sámson korának meghatározása (12. sz.)
2004

BacsárdiLászló: Új lehetőségek az űrben. Beszámoló az 54. nemzetközi űrkongresszusról (1. sz.)

Hegedüs Tibor: Színpompás égi fények. Kis légköroptikai lexikon (1. sz.)
Hargitai Henrik: A Plútó. Az utolsó ismeretlen bolygó a Naprendszerünkben (2. sz.)
Kupás-Deák
Béla: Időmérés a kertben. Egy új típusú, percpontos napóra (3. sz.)
Fűrész
Gábor: A XXI. század Argoszai. Multiobjektum-spektroszkópia a modern csillagászatban. 1. rész (3. sz.) 2. rész (5. sz.)
Both
Előd: A Vénusz a Nap előtt. Amit még egyetlen olvasónk sem látott (5. sz.)

Bődy Zoltán: Megtalálták a sötét anyagot? (5. sz.)

Petz Erika: A Vénusz-átvonulás és nyelvünk finnugor rokonsága. Hell Miksa és Sajnovics János expedíciójáról (5. sz. Diákpályázat)
Falvay Károly: A Hajnali Szép Csillag. Csillagászat a Mária-mítoszokban. Ponori Thewrewk Aurél könyvéről (6. sz.)
Csabai
István: A világegyetem térképe (7. sz.)
Both Előd: „Utazás, nem verseny...” (9. sz.)
Ponori Thewrewk Aurél: Mit lát a szemtanú? Az 1954. október 25-i meteorjelenség megfigyelési adatainak feldolgozása (10. sz.)

Szalai Tamás: Az élet, a világmindenség meg minden, avagy a csillagászat a XXI. században (10. sz. Diákpályázat)

Astronomy - Kozmológiai különszám (11. sz.)
Hetesi
Zsolt: Hell Miksa és Sajnovics János nyomában (11. sz.)
Kereszturi Ákos: Marskráter a Földön (12. sz.)

Kóbori József: A csillagászat jövőjéről (12. sz. Diákpályázat)

2005

Csengeri Tímea−Sik András: Két rover felfedezései a Marson. Aki MER, az nyer (1. sz.)
Both
Előd: Leszállt a Huygens (2. sz.)

Illés Erzsébet: A bolygógyűrűk eredete. 1. rész (3. sz.) 2. rész (4. sz.)
A Föld körül lopakodó bolygó (Összeállítás) (4. sz.)
Both Előd: 15 éves a Hubble-űrtávcső (5. sz.)

Patkós András: Mi jöhet Einstein után? (5. sz.)

Németh Judit: Hans Bethe (1906-2005) (5. sz.)

Rezsabek Nándor: Mahler Ede, a csillagászattörténész és kronológus (6. sz.)

Zsoldos Endre: Magyarország és az "új csillagok" (7. sz.)

Németh Judit: Csillagsors (8. sz.)

Bődy Zoltán: A gravitációra vetődő árnyék (8. sz.)
Facskó Gábor: Részecskedetektorok csillaglesen. A SOHO Nap-obszervatórium COSTEP műszercsoportja (11. sz.)
Szabados
László: Kuiper öröksége (12. sz.)
2006   

Szám Dorottya: Neutrínócsillagászat. A napneutrínók rejtélyétől az 1987A szupernóva kutatásáig (1. sz. Diákpályázat)

Both Előd: A bolygórendszer peremén (2. sz.)

Gesztesi Albert: Verne és a holdutazás (2. sz.)

Orgel Csilla: Álmaimban a Marson járok (2. sz. Diákpályázat)

Magyari Gábor Béla: Vissza a Holdra (3. sz. Diákpályázat)

Szabados László: Az iskolateremtő magyar csillagász. 100 éve született Detre László (4. sz.)

Riger Ágota: A Hubble nyomdokain. „Csodaablak” a külvilágra (4. sz. Diákpályázat)

Almár Iván: Űrhajózás − magyar akcentussal. 125 éve született Kármán Tódor (5. sz.)
Markó László: Hívatlan vendégek a világűrből (6. sz.)

A csillagos ég romantikája”. Beszélgetés Szeidl Bélával (6. sz.)

Rezsabek Nándor: 100 éve született Róka Gedeon (7. sz.)
Both Előd: Fellendülőben az űrturizmus (8. sz.)

Pázmándi Tamás: Múlt és jövő. Nukleáris energiaforrások űreszközökön (9. sz.)
Both
Előd: A 76 évig bolygó (10. sz.)

Bődy Zoltán: Égi jelenségekről (11. sz.)
Zsoldos
Endre: Az asztrofizika kezdetei Magyarországon: Szathmári Ákos (1855−1927) (12. sz.)

Bacsárdi László: Emberközelben a világűr (12. sz.)

Patkós András: Mi jöhet Einstein után? A fizika százada (2006. I. különszám)

2007
Klopfer Ervin: Gamma-kitörések. Az univerzum legnagyobb robbanásai (2. sz.)

Szabó M. Gyula: A középkor csillagászatából. 1. rész (4. sz.)
Bacsárdi
László: Folyóiratunk díjnyertes diákjai is kérdeztek Charles Simonyitól (5. sz.)
Both Előd: Szerkesztőbizottsági tagunk, Charles Simonyi az űrben (5. sz.)
Kecskeméty Károly: A Nemzetközi Heliofizikai Év (6. sz.)

Patkós András: Kritikus tömeg vagy kritikus sűrűség? (7. sz.)

Szabó Julianna−Dudás Beáta−Pálfalvi József:  Az űrállomás fantomja. Kozmikus sugárzás mérése űrséta közben (7. sz.)

Szám Dorottya-Orgel Csilla: Csillagok gyermekei a pokol tornácán (7. sz. Diákpályázat)

Kereszturi Ákos: Folyhat-e víz a Marson? (8. sz.)

Jánosi Imre: Globális éghajlatváltozás és természeti katasztrófák (8. sz.)

Szabó M. Gyula: A középkor csillagászatából. Csillagászat Kínában. 2. rész (9. sz.)
Almár Iván: Előrejelzés és valóság az űrkorszak kezdete után 50 évvel (10. sz.)

Paparó Margit: Létezik-e még a Föld 5 milliárd év múlva? (10. sz.)
Hargitai Henrik: Lakható bolygók nyomában. Óceánok a Vénusztól a Gliese 581c-ig (10. sz.)
2008

Paparó Margit: Csillagrengések és a Föld jövője (1. sz.)

Abonyi Iván: Az általános relativitáselmélet kísérletei (1. sz.)

Szabó M. Gyula: A középkor csillagászatából. 3. rész (1. sz.)
Tóth
István: Bikaölés a csillagos égen (2. sz.)

Both Előd: Különlegesen korai húsvét (3. sz.)

Szabados László: Különös égi mérőszalag (4. sz.)

Rezsabek Nándor: Lőwy Mór csillagász (4. sz.)
Szabó Emília: Hell Miksa, a leghíresebb magyar csillagász (5. sz..)

Balázs Lajos: A kvantumelmélet Ógyallán született? (6. sz..)

Both Előd: A Tunguz-esemény 100. évfordulója (6. sz.)
Charles
Simonyi: Űrrepülésem emlékképei (6. sz.)

Rezsabek Nándor: Braun Károly, az első kalocsai csillagdaigazgató (6. sz.)  

Szentpáli Áron Zsolt: Fényi Gyula élete és munkássága (7. sz. Diákpályázat)

Szabó M. Gyula: A középkor csillagászatából. 4. rész (8. sz.)

Both Előd: Beszélgetés Pavlics Ferenccel, a holdautó főkonstruktőrével 1. (8. sz.)

Both Előd: Beszélgetés Pavlics Ferenccel, a holdautó főkonstruktőrével 2. (9. sz.)

Bacsárdi László: Küldjünk, vagy csak kutassunk? Földönkívüli civilizációk - Beszélgetés Almár Ivánnal (9. sz.)

Zsoldos Endre: Változócsillagok és science fiction (9. sz.)

Silberer Vera: Harmincéves a TIT Budapesti Planetárium. Beszélgetés Ponori Thewrewk Auréllal, az első igazgatóval (9. sz.)

Patkós András: Entrópia: kulcs az univerzum megértéséhez? (10. sz.)

Both Előd: Európa űrrepülőtere: Kourou (10. sz.)
Apáthy István: Két magyar űrhajós − egy magyar műszer (11. sz.)
Bacsárdi László: Megérintjük a jövőt (11. sz.)
Kuti Adrienn−Kereszturi Ákos: Phoenix: egynyári madár a Mars sarkvidéken (11. sz.)
Both Előd: Tízéves a Nemzetközi Űrállomás (12. sz.)

Hegedüs Tibor: A sarki fény (12. sz.)
2009

Szabados László: A csoda 400 éve tart (1. sz.)

Bacsárdi László: Valóságos elképzelések. Beszámoló az 59. Nemzetközi Világűrkongresszusról (3. sz.)
Both Előd: Földszerű bolygók reményében... (5. sz.)

Bacsárdi László–Horváth Márk: Élőben kapcsoltuk Charles Simonyit (5. sz.)

Illés Erzsébet: A Cassini szonda a Szaturnusz rendszerében (6. sz.)

Vargha Domokosné: Simon Newcomb és Konkoly Thege Miklós párhuzamos életrajza. Első rész (6. sz.)

Vargha Domokosné: Simon Newcomb és Konkoly Thege Miklós párhuzamos életrajza. Második rész (7. sz.)

Sódorné Bognár Zsófia, Szabó Róbert: Csillagrezgések és távoli naprendszerek nyomában (7. sz.)

Fodor Anna: A Teremtés oszlopai az univerzumban és a színpadon  (7. sz. Diákpályázat)

Both Előd: „Valóra vált a gyermekkori álmom.” Beszélgetés Őry Huba repülő- és űrmérnök professzorral. Első rész (7. sz.)

Both Előd: „Valóra vált a gyermekkori álmom.” Beszélgetés Őry Huba repülő- és űrmérnök professzorral. Második rész (8. sz.)

Szabados László: A Galilei Országos Csillagászati Diákvetélkedő (8. sz.)

Tudomány, társadalom, művészetek. Beszélgetés Steven Weinberg Nobel-díjas fizikussal (Bencze Gyula interjúja) (10. sz.)

Aki közel hozta az eget. Beszélgetés Kulin Györggyel (Dürr János interjúja) (10. sz.)

Érezzük magunkat az Univerzum részének! Beszélgetés Catherine J. Cesarsky asztrofizikussal. (Szabados László interjúja) (11. sz.)

Feltárul a Világegyetem, 2009. I. Különszám a Csillagászat Nemzetközi Évében

Megjelent: 
Természet Világa, Feltárul a Világegyetem, 2009. I. Különszám, 94-95-96.o.