Az értelmes élet kialakulásának kozmikus feltételei (?)
(a kérdőjel arra vonatkozik, hogy nem tudjuk, mennyire fontosak ezek a feltételek)

- egy Nap-típusú csillag (aránylag gyakori: a 10 fényévnél közelebbi
        csillagok kb. 10%-a ilyen)
- a csillag több milliárd éves legyen, nagy fémtartalommal
- a csillag hosszú ideig olyan helyen legyen a galaxisában, ahol
        nincsenek közeli szupernóvák, inkább a perem felé
- a csillag a galaxisban való keringése során ne haladjon át nagy
        porfelhőkön, spirálkarokon, lehetőleg a korotációs zónában legyen
- ne haladjon el mellette túl közel másik csillag

- a csillagnak legyenek bolygói, üstökösei
- legyen bolygója a lakható zónában
- a bolygó pályája közel kör alakú legyen
- a pályaelemek ne változzanak sokat
- ne legyenek ütközések túl nagy kisbolygókkal, üstökösökkel
- a bolygónak legyen egy nagy holdja

- a bolygó megfelelő méretű, sűrűségű, anyagú legyen
- részben szilárd felszín
- a bolygó belseje még ne hűljön ki, vulkanizmus
- legyen mágneses tere
- a bolygó forgástengelye ne ingadozzon erősen
- legyen megfelelő áteresztésű, összetételű, hőmérsékletű, sűrűségű,
        nyomású légköre
- az üvegházhatás nem túl erős, legyen ózonpajzs
- viszonylag stabil éghajlat
- legyen folyékony víz a felszínen

összeállította: dr. Szatmáry Károly