A texasi obszervatórium elsõ exobolygója

Bill Cochran, Michael Endl és Barbara McArthur, a McDonald Obszervatórium csillagászai a Hobby-Eberly Teleszkóp (HET) képességeit kihasználva rövid idõ alatt, nagy pontosságú mérések révén találtak rá egy új exobolygóra. Ez az elsõ, Naprendszerünkön kívüli planéta, melyet a texasi óriástávcsõvel sikerült felfedezni. A próbatételnek is tekinthetõ esemény azt mutatja, hogy a HET, illetve a távcsõre szerelt nagyérzékenységû spektrográf a jövõben fõszerepet játszhat az idegen világok utáni kutatásban. A felfedezés hamarosan publikálásra kerül az Astrophysical Journal Letters egyik számában.

A legalább 2,84 Jupiter-tömegû bolygó 54,23 nap alatt kerüli meg a HD 37605 jelzésû csillagot. A HD 37605 Napunknál valamivel kisebb és hidegebb, K0 színképtípusú csillag, mely a mi csillagunkhoz hasonlóan nehéz elemekben gazdag. 43 pc távolságra van, és V=8,69 magnitúdó a fényessége.

Az eddig ismert, kb. 120 exobolygó közül az újonnan felfedezett planéta rendelkezik a harmadik legexcentrikusabb (azaz legelnyújtottabb; e=0,74) pályával; vagyis a bolygó pályája egy részén - az ún. "forró Jupiterekhez" hasonlóan - rendkívül közel kerül a csillagához, míg máskor eléggé eltávolodik tõle. A bolygó közepes pályasugara 0,26 CSE (nagyjából 40 millió km).

A csoport egy bevált bolygókeresési eljárást, az ún. "radiális sebesség" módszerét alkalmazta. A kutatók a csillag radiális (látóirányú) sebességében - ez a Földtõl való távolodás, ill. a Földhöz való közeledés sebessége - fellépõ apró ingadozások mérésével megállapították, hogy a HD 37605 egy csillag-bolygó rendszer tömegközéppontja körül kering.

"A 100 napos megfigyelés során - azaz a bolygó két teljes keringésénél kevesebb idõ alatt - nagyjából sikerült meghatároznunk a planéta pályáját" - mondta Cochran. A gyors eredmények a HET ún. "sorrendbe ütemezett" megfigyelõ rendszerének voltak köszönhetõek. A csillagászok nem utaztak a helyszínre, hogy személyesen vezéreljék a távcsövet; ez a Mcdonald Obszervatórium távcsõkezelõjének a feladata. Az operátornak rendelkezésére áll egy, a HET összes megfigyelési programját tartalmazó lista; s õ minden nap kiválasztja az adott éjszaka idõjárási viszonyainak, ill. az aktuális holdfázisnak leginkább megfelelõket. Így ugyanazon az éjjelen sok, más-más projekthez tartozó célpont megfigyelhetõ; egy-egy különleges objektum pedig többtucat, egymást követõ éjszakán át vizsgálható. Cochran szerint "a sorrendbe ütemezett megfigyelés a bolygóvadászat ideális módja. Ha a HET normál megfigyelési ütemben dolgozna, egy-két évünkbe is telhetett volna az új exoplanéta létének igazolása."

"A sorrendbe ütemezett megfigyelés során minden kijelölt csillagot visszahelyezhetünk a sor elejére, így azonnal biztosítani tudjuk az újbóli távcsöves megfigyelésüket" - magyarázta Endl.


A Hobby-Eberly Teleszkóp

Cochran szerint a radiális sebesség mérésénél a csoport által elért rendkívül precíz eredmények "bizonyítják, hogy a HET és a nagyérzékenységû spektrográf optikai elõnyei egyesültek." A tudós elmondta, hogy a csoport mérési eredményeiben fellépõ teljes hiba (az ún. "eredõ négyzetes középérték-ingadozás") mindössze 3 m/s volt. A csoport sok mérése során a hiba még ennél is kisebb volt. A felfedezést elõsegítõ nagyérzékenységû spektrográfot Phillip MacQueen, Robert Tull és John Good, az austini Texas Egyetem munkatársai tervezték.

A Hobby-Eberly Teleszkóppal végzett kutatásokban közösen vesz részt a Texas Egyetem, a Pennsylvaniai Állami Egyetem, a Stanford Egyetem, a müncheni Ludwig-Maximilian Egyetem és a göttingeni Georg-August Egyetem.

Forrás: http://www.spaceflightnow.com/news/n0407/10planet/
Fordította: Szalai Tamás (II. éves csillagász hallgató)
2004.07.12.