Kis távcsövek nagy felfedezése

 15 évvel ezelõtt a világ legnagyobb távcsöveinek segítségével sikerült felfedezni egy más csillag körül keringõ bolygót. Manapság azonban már jóval kisebb eszközökkel is sikeresen lehet megkísérelni idegen világok feltárását. Nemrégiben egy mindössze 10 cm átmérõjû távcsõvel sikerült találni egy eddig ismeretlen bolygót; jelezve ezzel, hogy a bolygókutatásban egy új kor küszöbén állunk. A közeljövõben egyre gyorsuló ütemben találhatunk új világokat, közelebb kerülve ezzel a Földünkhöz hasonló exobolygók detektálásához.

„Ez a felfedezés bebizonyította, hogy a kis méretû távcsövek is nagy mértékben hozzájárulhatnak az exobolygókutatáshoz” – mondta Guillermo Torres, a Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központ (CfA) munkatársa, a cikk egyik társszerzõje.

A megfigyelési programban résztvevõ egyik távcsõ (STARE)

Ez a legelsõ exobolygó, amit egy új, széles körû program – melynek keretén belül fényesebb csillagokat vizsgálnak, viszonylag nagy égterületen – során találtak. A vizsgálódásokhoz a Transzatlanti Exobolygókutató Rendszert (Trans-Atlantic Exoplanet Survey, TrES) használták; ez egy viszonylag kicsi és nem túl drága távcsövekbõl álló hálózat, amely kifejezetten a fényes csillagok körül keringõ bolygók keresésére specializálódott. A TrES hálózattal a David Charbonneau (CfA/Caltech), Timothy Brown (National Center for Atmospheric Research, NCAR) és Edward Dunham (Lowell Observatory) által vezetett kutatócsoport dolgozik; munkájukhoz a NASA Jet Propulsion Laboratory és a California Institute of Technology ad támogatást.

„Számos PhD-s munkatársunk a teljes munkaidejét arra áldozza, hogy kidolgozza az adatfeldolgozási eljárásokat, de maga a felszerelés egyszerû, mindennap használatos eszközökbõl áll” – mondta Charbonneau.

Bár az eredeti felfedezést a TrES hálózat segítségével sikerült megtenni, a követõ megfigyelésekhez más eszközökre volt szükség. A California Egyetem, a Caltech és a NASA együttmûködésében a Hawaiin lévõ Keck-teleszkópokkal (a világ jelenlegi két legnagyobb távcsövével) végzett vizsgálatok rendkívül fontosak voltak a bolygó létezésének megerõsítésében.


Fantáziakép

Bolygóárnyékok

Az új bolygó egy Jupiter-méretû óriás, amely egy tõlünk kb. 500 fényévnyire, a Lyra (Lant) csillagképben lévõ csillag körül kering. A csillagtól 4 millió km-re található, s azt mindössze 3,03 nap alatt kerüli meg, azaz jóval gyorsabban és kisebb távolságban, mint a Merkúr a Napot.

A csillagászok az ún. „tranzit-módszer” segítségével találták meg az új bolygót; az eljárás során a csillag fényének apró gyengülését mérik, mikor egy bolygó közvetlenül elõtte halad el. Egy Jupiter-méretû bolygó egy Napunkhoz hasonló csillag fényének alig egy század részét blokkolja csupán, ám ennyi is elég a detektáláshoz.


A bolygófedés okozta egyik fénycsökkenés különbözõ távcsövekkel és színszûrõkkel (astro-ph/0408421)

A sikerhez nagyon sok csillagot kell vizsgálni, mivel csak az olyan átvonulások észlelésére van esély, ahol a bolygórendszer síkja közelítõleg egybeesik a mi látóirányunk síkjával. Jelenleg több különbözõ tranzit-megfigyelést végzõ kutatás van folyamatban. A legtöbb programban kisebb égterületre és halványabb csillagokra koncentrálnak, mivel ezekbõl jóval több van, s ezáltal nagyobb egy-egy átvonulás megfigyelésének az esélye is. A TrES hálózat ugyanakkor az égbolt nagyobb részén kutat, és a fényesebb csillagokra összpontosít, mivel ezek közvetlen vizsgálata jóval egyszerûbb.

„Mi csupán a csillagokról érkezõ fényt vizsgáljuk” – mondta Brown. „A halványabb csillagok esetében az analizálás sokkal nehezebb.”

„Szinte paradoxonnak tûnik, hogy abban a korban, mikor 100 m átmérõjû távcsövek tervezése zajlik, a tranzit-módszer használata során a kisebb távcsövek hatékonyabbak a nagyobbaknál” – fejtegette Roi Alonso (Astrophysical Institute of the Canaries, IAC), a planéta felfedezõje.

A legtöbb eddig ismert exobolygót a Doppler-effektus révén fedezték fel; a bolygó gravitációs hatására - nagyon kis mértékben - a csillag is mozog, ennek hatására a színképében apró imbolygások lépnek fel. A planéták tulajdonságairól azonban pusztán a Doppler-effektus megfigyelése révén csak rendkívül korlátozott mennyiségû információt nyerhetünk. Például a tömegre csak alsó becslést lehet adni, mivel nem ismerjük azt a szöget, amivel „rálátunk” a bolygó keringési síkjára. Egy nagy tömegû, nagy inklinációjú pályán keringõ barna törpe ugyanazt a jelet produkálja, mint egy kisebb tömegû, de a látómezõnk síkjához közel esõ síkban lévõ bolygó.

„Ha a csillagászok egy átvonuló exobolygót találnak, akkor egyértelmû, hogy a keringési síkja közelítõleg egybeesik a látóirányunkkal; így pontos becslést tudunk adni a tömegére. A fénygyengítés mértékébõl a planéta méretére következtethetünk. Egy esetben pedig sikerült megfigyelni és tanulmányozni egy óriásbolygó légkörét is” – mondta Charbonneau.

A gyanús objektumok szûrése

A TrES távcsöveivel a kutatók az égbolt 36 négyzetfokos területén mintegy 12 ezer csillagot vizsgálnak. Roi Alonso, Brown PHD-s asszisztense 16 olyan objektumot talált, ahol felmerülhetett az átvonulás gyanúja. „ A TrES hálózat révén megkaptuk a lehetséges bolygójelöltek elsõ sorozatát. Ezután számos követõ megfigyelést kellett végeznünk, hogy kiszûrjük a nem megfelelõ objektumokat” – mondta Alessandro Sozzetti (University of Pittsburgh/CfA), a tanulmány másik szerzõje.

Miután április végén összeállították a lehetséges jelöltek listáját, a kutatók a CfA-hoz tartozó Whipple Obszervatórium (Arizona) és a massachusettsi Oak Ridge Obszervatórium távcsövei révén fotometriai és spektroszkópiai méréseket végeztek, hogy kizárják a fedési kettõscsillagokat.

A legesélyesebb jelöltet a csoport két hónapig vizsgálta. Torres és Sozetti a 10 m átmérõjû hawaii Keck I-es távcsõvel végzett spektroszkópiai méréseket.


A két Keck-teleszkóp Hawaiin


„A követõ megfigyelések nélkül, csak a fotometriai adatok birtokában nem tudjuk eldönteni, melyik jelölt esetében van szó bolygóátvonulásról. A döntõ próba egy teljes keringés megfigyelése, s az ennek során bekövetkezõ Doppler-hatás vizsgálata. Ezért volt olyan fontos a Keck-távcsõ használata a csillag vizsgálatában, hogy eldönthessük, valóban új bolygórendszert találtunk” – mondta David Latham (CfA), a cikk harmadik társszerzõje.


A csillag látóirányú sebességváltozása a Keck teleszkóppal készült színképek alapján

Feltûnõ szabályosság

A TrES-1 névre keresztelt planéta mérete és tömege nagyjából egyezik a Jupiterével; s az ismert óriásbolygókhoz hasonlóan fõleg hidrogénbõl és héliumból áll. A Jupitertõl eltérõen viszont rendkívül közel kering anyacsillagához, hõmérséklete így kb. 2700 Celsius-fok.

A csillag és a bolygó adatai

A szakemberek különösen érdeklõdnek a TrES-1 iránt, mivel paraméterei nagyon jó közelítéssel egyeznek az elméleti számításokkal; ellentétben az elsõ tranzit-módszerrel felfedezett planétával, a HD 209458b-vel. Utóbbi égitest tömege nagyjából ugyanannyi, mint az új bolygóé, mérete azonban 30%-kal nagyobb. A planéta nagyságára pedig sem a csillaghoz való közelsége, sem az ebbõl fakadó magas hõmérséklete nem ad magyarázatot.

„A TrES-1 felfedezése és szabályossága megerõsíti feltételezésünket, miszerint a HD 209458b egy nagyon különös planéta” – állítja Charbonneau.

A TrES-1 72 óránként kerüli meg csillagát, azaz az ún. „forró Jupiterek” családjába tartozik. Ezek a bolygók eredetileg a szülõcsillagtól távolabb alakultak ki, de késõbb a centrum felé sodródtak, kisöpörve ezzel több más bolygót a csillag környezetébõl. Mivel az eddig felfedezett exobolygórendszerek nagy részében hasonló „forró Jupiterek” találhatóak, felmerült a gyanú, hogy Naprendszerünk – viszonylag nyugodt kialakulása miatt – egyedi rendszer lehet.


A tranzit módszerrel eddig felfedezett 5 exobolygó a tömeg-sugár diagramon (a szaggatott vonalak a különféle átlagsûrûségeket jelölik). Összehasonlításul a Jupiter és a Szaturnusz is szerepel az ábrán.

A TrES-1 kis pályája és a múltbéli befelé sodródása miatt valószínûtlen, hogy gyûrû- vagy holdrendszerrel rendelkezne. A kutatók azonban folytatják a planéta vizsgálatát, mert a részletes fotometriai elemzések során fény derülhet gyûrûk vagy holdak jelenlétére. Sõt, a részletes spektroszkópiai analízis információt nyújthat a bolygó légkörérõl és annak összetételérõl is.

Forrás: http://www.spaceflightnow.com/news/n0408/24newplanet/
Fordította: Szalai Tamás (II. éves csillagász hallgató)
2004.08.25.