Csillagok közeli elhaladása a Naprendszer mellett


A Naphoz 5 parsec-nél jelenleg közelebb lévõ csillagok.

A forrás:


STELLAR ENCOUNTERS WITHTHE OORT CLOUD BASED ON HIPPARCOS DATA

JOAN GARCÍA-SÁNCHEZ, ROBERT A. PRESTON, DAYTON L. JONES, PAUL R. WEISSMAN
Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, 4800 OakGroveDrive,Pasadena, CA 91109
JEAN-FRANÇOIS LESTRADE
Observatoire de Paris-Sectionde Meudon, Place Jules Janssen, F-92195 Meudon, Principal Cedex, France
DAVID W. LATHAMAND, ROBERT P. STEFANIK
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138

THE ASTRONOMICAL JOURNAL, 117, 1042-1055, 1999 February    A Hipparcos mûhold parallaxis (távolság) és sajátmozgás mérései és földfelszíni radiális sebesség mérések alapján olyan Naphoz közeli csillagokat kerestek, amelyek a múltban vagy a jövõben közel kerülhettek ill. kerülhetnek majd hozzánk, így az Oort-felhõ objektumainak mozgását megzavarhatják. A csillag gravitációs hatása megváltoztathatja az üstökösmagok pályáját, sok közülük bejöhet a belsõ Naprendszerbe, és a bolygókkal, így Földünkkel is ütközhet. A Gliese 710 jelû csillag 1,4 millió év múlva 1 fényév távolságban fog elhaladni mellettünk.
    A Napot körülvevõ Oort-felhõ a feltételezések szerint egy kb. 100 000 csillagászati egység sugarú, nagyjából gömb alakú része a Naprendszernek, amely rengeteg (1012 - 1013) üstökösmagot tartalmaz, tömege összesen mintegy néhányszor tíz földtömeg. A felhõ létére az óriási, elnyúlt pályán keringõ hosszú periódusú üstökösök megfigyelt nagy száma alapján következtethetünk.

564 közeli csillag térbeli mozgását megvizsgálva a következõ eredmények születtek:


Csillagok Naptól való távolsága (parsec-ben) az elmúlt 2 millió évben (balra) és a következõ 2 millió évben (jobbra).

A legközelebb a GL710 jelû csillag jön, 1 360 000 év múlva csupán 1 fényévre, 69 000 csillagászati egységre halad el mellettünk, és fényes, 0,6 magnitudós csillagnak látszik majd.
 
A GL710 egy narancsvörös, késõi színképtípusú törpe csillag (dM1 vagy K7 V). Távolsága jelenleg 63 fényév (19,3 pc), becsült tömege 0,4 - 0,6 Mo  (naptömeg), vizuális fényessége 9,66 magnitudó. Sajátmozgása igen kicsi, radiális sebessége -14 km/s.

Koordinátái: a=18h 19m 50.7sd= -01o 56' 19.1", 
kb. 1 fokra van a 3 magnitudós Eta Ophiuchi csillagtól.
 

A számítógépes szimulációk szerint a GL710 az Oort-felhõ 2,4 millió (!) üstökösmagjának mozgását fogja megzavarni, pályájukat módosítani úgy, hogy keresztezhetik a Föld pályáját, akár ütközhetnek is bolygónkkal.

Ugyanakkor ez az "üstökös-zápor" 2 millió évig tart, így csak átlagosan évente 1 üstökös jön a Föld közelébe. Ez a mostani megfigyelt átlag évi 2 új hosszúperiódusú üstökösnek a fele, ezért a becsapódási valószínûség alig lesz nagyobb a jelenleginél.

Csillagok a Nap közelében a jelen 100 000 éves környezetében.

Jelenleg a Proxima Centauri vörös törpe csillag van legközelebb a Naphoz. A Proxima valószínûleg az a Centauri A/B kettõs rendszer - tõle távol esõ - harmadik komponense.
26 700 év múlva a Proxima 0,954 pc távolságra lesz (radiális sebessége -21.7 km/s), az a Centauri A/B pedig 27 800 év múlva 0,974 pc-re közelíti meg Napunkat.
A most 6 fényévre lévõ vörös törpe Barnard csillag 9700 év múlva 3,73 fényévre (1,143 pc) lesz tõlünk
 


Az Oort-felhõt legjobban megzavaró (üstököspályákat befolyásoló) csillagok. A perturbáció mértékét a kör nagysága szemlélteti. A zavarkeltés arányos az (M* r) / (v* D2) mennyiséggel, ahol  M* és  v* a csillag tömege és sebessége, r az Oort-felhõ sugara, D a legkisebb elhaladási távolság.

A legerõsebb perturbációt a GL710 okozza (0,6  Mo). A második nagy zavaró az Algol hármas csillag (össztömege 5,8 Mo),
amely 7 millió éve 2,5 parsec-re haladt el Naprendszerünk mellett..

Itt csak megemlítjük, hogy mintegy 3000 millió év múlva Tejútrendszerünk és az Androméda köd ütközik majd össze.

Szóval ezek miatt félnünk nem kell.

Dr. Szatmáry Károly