Kialakulóban lévő Jupiter-típusú bolygó egy fiatal csillag körül

Az Arizonai Egyetem csillagászai első alkalommal vizsgálták meg egy közeli, fiatal csillag porgyűrűjét egy új módszer, az ún. nullinterferometriás eljárás révén. Nemcsak azt igazolták, hogy a csillag rendelkezik protoplanetáris koronggal – az anyag, melyből a naprendszerek kialakulnak -, hanem egy rést is sikerült felfedezniük a gyűrűben, meggyőző bizonyítékot találva ezzel egy éppen kialakulóban lévő bolygó létére.

„Nagyon izgalmas dolog, hogy találtunk egy csillagot, melyről úgy gondoltuk, hogy bolygók alakulhatnak ki körülötte, s most láthatjuk ennek bizonyítékát is”, nyilatkozta az egyetem kutatója, Philip Hinz.

„A lényeg, hogy nem csak a csillag körüli protoplanetáris korong létezésére vonatkozó feltevéseket bizonyítottuk, hanem találtunk egy hatalmas, Jupiter-szerű protobolygót is ebben a gyűrűben”, mondta Wilson Liu doktorandusz, a programban résztvevő tudományos segédmunkatárs. „Bizonyítékot találtunk arra, hogy ez a csillag a fősorozati csillaggá válás folyamatában van”- mondta Liu. „Vagyis sikerült elcsípnünk egy csillagot, amelyik a fősorozativá válás küszöbén áll, ráadásul úgy tűnik, hogy ezt a bolygókeletkezési időszakban sikerült megtennünk.”

A fősorozati csillagok (így a mi Napunk is) a magjukban lejátszódó hidrogénfúzió révén nyerik energiájukat.

A HD100546 jelű objektumot közepes infravörös (hősugárzási) tartományban vizsgálva Hinz és Liu már korábban kimutatták, hogy a csillag protoplanetáris koronggal rendelkezik. Liu szerint ezeket a halvány porkorongokat megtalálni „olyan nehéz, mintha a kivilágított Arizona Stadion mellett észrevennénk egy zseblámpa fényét.”

wewwe
A HD 100546 képe látható (bal oldali ábra) és közepes infravörös tartományban

A nullinterferometria során úgy egyesítik a csillagról érkező fénysugarakat, hogy azok pont kioltsák egymást; így a képeken a csillag helyén csak a sötét háttér látszik. Mivel a HD 100546 még elég fiatal csillag, a porgyűrűje nagyjából ugyanolyan fényes, mint az égitest maga. A nullinterferometriás eljárás során el kell különíteni egymástól a csillagról érkező fénysugarakat, melyeket ki kell iktatni, és a kiterjedt porkorong fényét, melyet látni szeretnénk.

Hinz és arizonai kollégái (Michael Meyer, Eric Mamajek és William Hoffmann) 2002 májusában végezték megfigyeléseiket. A kutatók a BLINC (a világ egyetlen nullinterferométere) és a MIRAC (egy csúcstechnikájú, főleg a közepes infravörös tartományra érzékeny kamera) nevű műszereket a Chilében található 6,5 m-es Magellan távcsővel együtt használva vizsgálták a déli égbolton lévő, kb. 10 millió éves csillagot.

A korongokban lévő por általában egyenletes oszlik el; kialakítva ezzel egy folyamatos, lapos, keringő anyagfelhőt, melynek belső övezetei forróak, de a hőmérséklet kifelé haladva egyre csökken, egészen a fagyos külső rétegekig.

„Az adattömörítés eléggé komplikált volt, így csak később vettük észre, hogy a korongban van egy belső „lyuk” – mondta Hinz. "Megfigyeltük, hogy a porkorong a rövidebb, 10 mikronos illetve a hosszabb, 20 mikronos hullámhosszon (vagyis alacsonyabb és magasabb hőmérsékletű sugárzáson) vizsgálva ugyanakkorának mutatkozik. Ez pedig csak egy belső rés jelenlétével magyarázható.”

A rés létrejöttének legvalószínűbb magyarázata, hogy az egy gigantikus (talán a Jupiternél is jóval nagyobb tömegű) protobolygó gravitációs mezeje által keletkezett. A kutatók szerint a bolygókezdemény nagyjából 10 csillagászati egység (CSE) távolságban kering a csillag körül (1 CSE a Föld és a Nap közötti átlagos távolság; a Jupiter közepes naptávolsága mintegy 5 CSE).

Holland és belga csillagászok az ISO (Infrared Space Observatory) segítségével már korábban is vizsgálták a 330 fényév távolságban lévő HD 100546-ot. Ők az üstökösök porcsóvájához hasonló „porfelhőt” észleltek a csillag körül, s megállapították, hogy ez valószínuleg egy protoplanetáris korong. Az európai űrtávcső mérete azonban nem volt kellően nagy a csillag környezetében lévő por alaposabb vizsgálatához.

Hinz, a BLINC kifejlesztője az utóbbi három év során két 6,5 méteres távcsővel együtt használta a nullinterferométert, hogy feltérképezze a közeli csillagok esetleges protoplanetáris rendszerét. A már említett Magellan teleszkóp mellett (amely a déli égboltot fürkészi) Hinz az északi égbolt vizsgálatához igénybe vette az arizonai Mount Hopkins tetején lévő UA/Smithsonian MMT (Multiple Mirror Telescope) nevű távcsövet is.

A chilei 6,5 m-es Magellan teleszkóp

Hinz egy újfajta technológiai megoldásként fejlesztette ki a BLINC-et a NASA Sugármeghajtási Intézete (NASA/JPL) által irányított Terrestrial Planet Finder (TPF) misszió részére (ez a program a Földünkhöz hasonló exobolygók keresésére irányul majd). A NASA, amely Hinz kutatását is finanszírozza, az Origins program keretén belül támogatja a más naprendszerek utáni kutatásokat, és dolgoznak a TPF-en használható nullinterferométerek kifejlesztésén is.

„A nullinterferometria nagyon izgalmas lehetőség, mivel egyike annak a kevés módszernek, melyekkel közvetlenül megfigyelhetjük a csillagok környezetét” – magyarázta Liu.

Hinz szerint a kutatásban nagy szerepet játszott a William Hoffmann és kollégái által kifejlesztett MIRAC nevű kamera, mivel az rendkívül érzékeny a közepes infravörös tartományban. „A csillagászoknak a közepes infravörös tartományban (melynek hőmérsékleti sugárzása nagyjából a szobahőmérsékletnek felel meg) kell vizsgálódniuk, hogy folyékony vizet, vagy akár életre utaló jeleket is találjanak” – mondta.

Hinz kutatása a HD 100546 jelű objektumra és több más, ún. „Herbig Ae” típusú csillagra terjed ki. Ezek a fiatal csillagok többnyire jóval nehezebbek Napunknál, ám még nem váltak fősorozati csillagokká (vagyis a belsejükben még nem indult meg a nukleáris fúzió).

Hinz és Liu terveiben gyors ütemben növekvő csillagrendszerek vizsgálata szerepel, hogy minden eddiginél halványabb csillagkörüli porkorongokat és bolygókat fedezzenek fel; ezenkívül folytatják a nullinterferometria és az adaptív optika alkalmazásának fejlesztését. Az adaptív optika használata egy olyan eljárás, melynek segítségével kiküszöbölhető a csillagfény légkör által okozott „pislákolása”.

Hinz és kollégái az egyetemhez tartozó Steward Obszervatóriumban egy újabb nullinterferométer kifejlesztésén dolgoznak; amely a Large Binocular Telescope számára készül. A két, egyenként 8,4 m-es tükörrel rendelkezo óriásbinokulár (amely az arizonai Mount Graham hegyén áll majd) a tervek szerint 2005-re készül el.

Forrás: http://www.spaceflightnow.com/news/n0311/14nascentstar

Fordította: Szalai Tamás (I. éves csillagász hallgató)