Ritka lehet a Földéhez hasonló nyugodt környezet

A Tau Ceti rendszerét tanulmányozva brit csillagászok felfedezték, hogy üstökösök ill. kisbolygók formájában tízszer több anyag található benne, mint saját Naprendszerünkben. A felfedezés, amelyet a Királyi Csillagászati Társaság havi közlönyében publikáltak, azt sugallja, hogy ha a Tau Ceti - a hozzánk legközelebb lévõ, Nap-szerû csillag - körül keringenek is bolygók, rajtuk az élet kialakulása - az elkerülhetetlenül sok pusztító erejû ütközés miatt - eléggé valószínûtlen. Ez azt is jelenti, hogy a Földéhez hasonló, nyugodt kozmikus környezet ritkább, mint korábban feltételezték.

A Tau Ceti mindössze 12 fényévnyire van tõlünk; látszó fényessége 3,5 magnitúdó, így szabad szemmel is látható. Ez volt az elsõ csillag, amely körül olyan porból ill. üstökösökbõl álló korongot találtak, melynek mérete és alakja hasonlít a Nap körül lévõ üstökös- ill. kisbolygóövezethez. De Jean Greaves, a Királyi Csillagászati Társaság Norman Lockyer Csoportjának vezetõ tudósa szerint a hasonlóság megszûnt: "A Tau Ceti körül tízszer annyi üstökös és kisbolygó kering, mint a mi Naprendszerünkben. Még nem tudjuk, hogy a csillagnak vannak-e bolygói, de ha igen, akkor valószínûleg folyamatosan akkora aszteroidák bombázzák a felszínüket, mint amelyik nálunk a dinoszauruszok kipusztulását okozta. Kicsi rá az esély, hogy ilyen pusztító erejû becsapódások közepette az élet kifejlõdhessen."


Egy Tau Ceti körül keringõ bolygó égboltját átszelnék az üstökösök és meteorok, melyek gyakran a felszínbe is becsapódnának.
Grafika: David A. Hardy

A fejlemények hatására a tudósoknak újra át kell gondolniuk, hogy Naprendszerünkön kívül hol kutassanak civilizációk után. "Olyan csillagokat kell keresnünk - folytatja Jean Greaves -, melyek még jobban hasonlítanak a Naphoz; vagyis kevesebb aszteroida és üstökös kering körülöttük. Elképzelhetõ, hogy a Tau Cetihez hasonló barátságtalan rendszerek éppoly gyakoriak, mint a Naprendszer viszonylag nyugodtabb vidéke."

Mark Wyatt, a kutatócsoport másik tagja szerint még nem ismerjük pontosan annak az okát, miért kering ilyen sok üstökös a Tau Ceti körül: "Lehetséges, hogy a Nap élete folyamán néhányszor relatíve közel került más csillagokhoz, és ezek gravitációs hatása "kiszippantotta" az üstökösöket és a kisbolygókat Napunk környezetébõl."

Az új eredmények a világ legérzékenyebb, szubmilliméteres tartományra érzékeny kamera, a SCUBA méréseinek köszönhetõek. Az edinburghi Királyi Obszervatóriumban készített kamera a Hawaiin lévõ James Clerk Maxwell Teleszkópra szerelve mûködik. A SCUBA felvételein a csillag környezetében egy hideg (-210 Celsius fokos) porkorong látható. A por a nagyobb méretû üstökösök ill. kisbolygók ütközéseibõl származik, melyek egyre kisebb és kisebb darabokra törnek szét.


A Tau Ceti körüli porkorong intenzitástérképe a SCUBA felvételén.

A James Clerk Maxwell Teleszkóppal végzett megfigyelésekben való brit részvétel a Részecskefizikai és Csillagászati Kutatási Tanács (Particle Physics and Astronomy Research Council, röviden PPARC) támogatásának köszönhetõ. Ian Halliday professzor, a PPARC igazgatója szerint "a SCUBA révén feltárhatjuk a bolygórendszerek titkait, jelen esetben a Tau Ceti rejtélyét."


A JCMT szubmilliméteres távcsõ a Mauna Keán.

Az eredmények publikálása szoros kapcsolatban áll a "Bolygókeresés a csillagporban" címû bemutatóanyaggal, melyet szintén ez a kutatócsoport (melynek tagjai az edinburghi Brit Csillagászati Technológiai Központ és a St. Andrews Egyetem munkatársai) állított össze a Királyi Társaság Nyári Kiállítására.

A Cet csillagképben lévõ égitest távcsõ nélkül is jól látható. Az évnek ez a szakasza azonban nem kedvez a megfigyeléseknek, mivel hajnalban, nem sokkal a Nap elõtt kel.

Forrás: http://www.spaceflightnow.com/news/n0407/05tauceti/
Fordította: Szalai Tamás (II. éves csillagász hallgató)
2004. 07. 08.