SZATMÁRY KÁROLY

Magyar nyelvű űrkutatási irodalom és internetcímek

(cikk a Természet Világa 2001. évi Világűr különszámában, folyamatosan bővítve)

        Az alábbi gyűjtemény tartalmazza az 1959 óta kiadott, az űrkutatáshoz kapcsolódó magyar nyelvű könyveket, periodikákat, valamint néhány folyóirat 1996 utáni ilyen témájú cikkeit. Az összeállítás során a teljességre törekedtünk, de ennek ellenére biztosan hiányos. Ugyanakkor szerepel a listákban több olyan tétel, amely csak érintőlegesen foglalkozik az űrkutatással. Sok esetben nehéz eldönteni, hogy itt fel kell-e tüntetnünk. Különösen nagy az űrkutatás összefonódása a csillagászattal. Igyekeztünk a "csak" csillagászati irodalmat most mellőzni.
        Az internet, a www rendkívül gazdag űrkutatási anyagokban. A Szputnyik-1-től napjaink legújabb űrszondáiig a technikai részletek és a tudományos háttér, a legváltozatosabb felhasználási területek ismertetése megtalálható a honlapokon. Az esetek döntő többségében angolul olvashatjuk ezeket, de örvendetesen egyre több a magyar nyelvű anyag, ami nagyon fontos a hazai oktatás szempontjából. Az űrkutatási internet címek alábbiakban közöltnél sokkal részletesebb listája az
astro.u-szeged.hu (korábban a www.jate.u-szeged.hu/obs) címen érhető el.

Könyvek:
1. Almár Iván-Horváth András (szerk.): Űrhajózási lexikon, Akadémiai-Zrínyi Kiadó 1981
2. Almár Iván: Jövőnk és a világűr, Kossuth Kiadó 1987
3. Almár Iván: Mi dolgunk a világűrben?, Kossuth Kiadó 1988
4. Almár Iván: Csillagászat a légkörön túlról, ELTE jegyzet, Tankönyvkiadó 1990
5. Almár Iván-Both Előd-Horváth András: SH atlasz, Űrtan, Springer Kiadó 1996
6. Almár Iván-Horváth András: Újra a Marson, Springer Kiadó 1997
7. Almár Iván: A SETI szépsége (Kutatás Földön kívüli civilizációk után), Vince Kiadó 1999
8. Ashpole, Edward: A Földön kívüli értelem kutatása, Akadémiai Kiadó 1992
9. Ábrahám János: Ember a légtéren túl, Albatrosz Kiadó, Bukarest 1990
10. Bérczi Szaniszló: Kristályoktól bolygótestekig, Akadémiai Kiadó 1991
11. Bitó János-Sinka József: Utak a kozmoszba, Kossuth Kiadó 1970
12. Both Előd-Horváth András: Űrkutatás, fakultációs modul a gimn. IV.o. számára, Műszaki Kiadó 1985
13. Both Előd: Űrkutatás, TIT Uránia CSITT 6.füzet 1988
14. Both Előd-Horváth András: 50 éves a magyar űrkutatás, Magyar Űrkutatási Iroda 1996
15. Couper, Heather-Henbest, Nigel: A világűr atlasza, Gulliver Kiadó 1994
16. Csaba György Gábor: Ikarosztól a Szputnyik-1-ig, TIT Planetáriumi füzetek 8., 1983
17. Csató István: A kozmosz partján, Kossuth Könyvkiadó, 1963
18. Dorschner, Johann: Van-e élet a Földön kívül?, Gondolat Kiadó 1975
19. Engelhardt, Wolfgang: A Mars, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon Kiadó 1999
20. Érdi Bálint: Mesterséges holdak mozgása, ELTE jegyzet, Tankönyvkiadó 1989
21. Érdi Bálint: Égi mechanika, ELTE jegyzet, Tankönyvkiadó 1989
22. Ferencz Csaba: Elektromágneses hullámterjedés, Akadémiai Kiadó 1996
23. Fodor L. István: Földön kívüli élet, Natura Kiadó 1984
24. Földünk a Szaljut-6 fedélzetéről, Műszaki-Masinosztroenyie Kiadó 1983
25. Galambos Tibor: Emberek a világűrben, Kossuth-Táncsics Kiadó 1975
26. Hédervári Péter: A Hold - és meghódítása, Gondolat Kiadó 1970
27. Hédervári Péter-Marik Miklós-Pécsi Tibor: A Vénusz és a Mars ostroma, Gondolat Kiadó 1976
28. Hitziger, Lothar: Tüzes nyilak a világűrben, Táncsics Könyvkiadó 1961
29. Hobbs, David: Űrhadviselés, Kossuth Kiadó 1994
30. Horváth András-Szabó Attila: Űrhajózás-űrkutatás, Közlekedési Múzeum 1991
31. Korda András-Tolnai Domonkos: Ez a mi Napunk, Athenaeum Kiadó 2000
32. Kőháti Attila: Az űrkutatás a Föld szolgálatában, Gondolat Kiadó 1979
33. Lóki József: Távérzékelés, KLTE jegyzet, 1996
34. Makra Zsigmond: Űrhajózás holnapután, Gondolat Kiadó 1986
35. Mucsi László: Műholdas távérzékelés és digitális képfeldolgozás I., JATE Press 1995
36. Nagy Ernő: Tűzcsóva a világűrben, Móra Könyvkiadó 1960
37. Nagy Ernő (szerk.): Az űrrepülés és a tudomány, Kossuth Könyvkiadó 1962
38. Nagy Ernő: Tíz év űrkutatás, Kossuth Kiadó 1967
39. Nagy István György: Űrhajózás, Kolibri könyvek, Móra Kiadó 1981
40. Némedi István: Asztronautikai feladatok, fakult.modul a gimn. IV.o. számára, Műszaki Kiadó 1985
41. Rebrov, M.F.-Gilberg, L.A.: Szojúz-Apolló, Műszaki Kiadó 1977
42. Rothmayer, Rolf: Rakéta-szputnyik-űrhajó, Kossuth Kiadó 1959
43. Sajó Péter-Zombori Judit: Az űrkutatás negyedszázada, TIT Planetárium 1985
44. Simon Tamás: Csillagászat, Alternatív Közgazdasági Gimnázium Kiadó, 3. kiadás 1997
45. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat Kiadó 1986
46. Sinka József-Simonffy Géza: A világűr küszöbén, Móra Könyvkiadó, 1961
47. Tänczer Tibor: Műhold-meteorológia, Műszaki Kiadó 1988
48. Tverdovszkij, V.: Az űrrepülőtér, Kozmosz Könyvek 1979
49. Übelacker, E.: A bolygók és az űrkutatás, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon Kiadó 1995
50. Wagner, F.S.: Bay Zoltán atomfizikus, az űrkutatás úttörője, Akadémiai Kiadó 1994
51. Wolfe, Tom: Az igazak, Háttér Kiadó 1992
52. Zentai Béla: A mesterséges bolygók fényénél, Gondolat Kiadó 1959
53. Furniss, Tim: Az űrkutatás atlasza, Passage Kiadó, Budapest, 2001
54. Both Előd (szerk.): Űrtevékenység Magyarországon, 2002 Magyar Űrkutatási Iroda
55. Bérczi Szaniszló, Kabai Sándor: Kis atlasz a Naprendszerről (5), Űrkutatás és geometria, Uniconstant 2002
56. Kereszturi Ákos- Sárneczky Krisztián: Célpont a Föld? - Kisbolygók a láthatáron, MCSE 2003
57. Ceman, Róbert-Pittich, Eduard: A Világegyetem 1. A Naprendszer, Rekordok sorozat, MAPA Slovakia 2003

Periodikák
Magyar űrkutatás (a Magyar Űrkutatási Iroda évi kiadványa)
Űrkaleidoszkóp (a Magyar Asztronautikai Társaság havi körlevele)
Asztronautikai Tájékoztató (a Magyar Asztronautikai Társaság évi kiadványa)
Csillagászati Évkönyv 1952-1990 Gondolat Kiadó, 1990-től Magyar Csillagászati Egyesület
Folyóiratok
Meteor (Magyar Csill. Egyesület), Fizikai Szemle (ELFT), Természet Világa (TIT),
Élet és Tudomány (TIT), Föld és Ég (TIT) 1991-ig, Androméda (Tertia) 1993,
Tudomány (Scientific American) 1987-1992, Geodézia és Kartográfia (MFTTT)
Űrhajózás-űrkutatás (Űr 1990. 1.sz., 1991. 1.sz.)
Aeromagazin  http://www.aeromagazin.hu
Ember az űrben (A Tudás Fája különszáma a holdraszállás 30. évfordulójára 1999)
Ferencz Csaba: Az űrtevékenység jelene és jövője (Ezredforduló, 1999. 3. sz.)
Kereszturi Ákos-Sik András: Mars a Földről! (A Földgömb, 2000. 5. sz.)
Űrkutatás, csillagháború, történelem (História 2000. 7. sz.)

Csillagászati évkönyv (1986-)
A csillagászat legújabb eredményei (minden évben)
Almár Iván-Kun Mária: Az IRAS eredményei - az infravörös égbolt (1986)
Horváth András-Szabó László: A VEGA-program (1986)
Baj Attila: Űrállomások. A NASA űrállomásterve (1987)
Lángné Varga Márta: Új kozmikus helymeghatározó módszerek (1987)
Bartha Lajos: Vissza a Holdra! (1994)
Illés Erzsébet: Újdonságok a naprendszerkutatásban (1996)
Szatmáry Károly: Más csillagok bolygóinak felfedezése (1997)
Holl András: Az Internet a csillagászatban (1997)
Szabados László: Búcsú az IUE-től (1998)
Nagy Sándor: A csillagászati időmérés száz éve (1999)
Kereszturi Ákos-Sárneczky Krisztián: Kisbolygók a Naprendszer peremén (1999)
Kereszturi Ákos-Sárneczky Krisztián: Célpont a Föld - kisbolygók a láthatáron (2000)
Szatmáry Károly-Kiss László-Mészáros Szabolcs-Vinkó József: Röntgen- és gammacsillagászat (2002)
Király Péter: Nagy energiájú helioszférikus részecskék és a kozmikus sugárzás (2003)

Természet Világa
1996
Illés Erzsébet:  A Hold új arca a Clementine szonda mérései után (3. sz.)
Both Előd: Megérkezett a Galileo 1. rész. A két évtizedes álom (6. sz.)
Both Előd: Megérkezett a Galileo 2. rész. Váratlan nyitány (7. sz.)
Both Előd: Minek nevezzelek? (9. sz.)
Both Előd: Galileo-újdonságok (11. sz.)
Változások a légkörben és az éghajlatban (I. különszám)
1997
Paragi Zsolt: Rádiócsillagászat a világűrből. Magyar részvétel a kutatásokban (1. sz.)
Both Előd: Földön kívüli hírek (2. sz.)
Almár Iván: Természetvédelem a Naprendszerben? (4. sz.)
Both Előd: Újabb Galileo-újdonságok (4. sz.)
Both Előd: A Hubble-űrtávcső második nagyjavítása (5. sz.)
Both Előd: Égi harmóniák (6. sz.)
Both Előd: Munkában a Nyomkereső (9. sz.)
Both Előd: Galileo-újdonságok III. (10. sz.)
Németh Géza: Utazás a Marsra – 1971. Visszapillantás egy történelmi űrexpedícióra (10. sz.)
Balázs Béla: Kronosz meghódított birodalma. Az idő mérése (11. sz.)
1998
Detre Csaba:  A szferulák. Kozmikus események hírnökei (2. sz.)
Simon Tamás: Sikeres visszatérés a Holdhoz - pályán a Lunar Prospector (4. sz.)
Detre Csaba–Tóth Imre: Mi történt a perm-triász határon? (7. sz.)
Both Előd:  Meteorveszély (11. sz.)
Időjárás és előrejelzés (I. különszám)
1999
Simon Tamás-Sik András: A Galileo űrszonda legújabb eredményei (2. sz.)
Both Előd–Mészáros István: Nem csak a  húszéveseké a világűr! (3. sz.)
Almár Iván: A technikai civilizációk sorsa (4. sz.)
Both Előd: Épül a nemzetközi űrállomás (4. sz.)
Sik András–Simon Tamás: Holdunk tartogat még meglepetéseket! A Lunar Prospector űrszonda eredményei (5. sz.)
Czelnai Rudolf: Műholdas oceanográfiai mérések I. (6. sz.)
Czelnai Rudolf: Műholdas oceanográfiai mérések II. (7. sz.)
Ludmány András: Napfizika az ezredfordulón (8. sz.)
Verő József: Napszélmérés a Föld felszínén. Geomágneses pulzációk (8. sz.)
Simon Tamás–Sik András: A Mars-kutatás legújabb eredményei (11. sz.)
Both Előd: A Mars kutatása folytatódik (12. sz.)
2000
Hargitai Henrik István: Iográfia (1. sz.)
Both Előd: Mit vonz a Hold? (4. sz.)
Czelnai Rudolf: Mi újság az éghajlatváltozás kutatása terén? (5. sz.)
Almár Iván: Közel- és távolhatások. Kozmikus veszélyek Földünk életében (6. sz.)
Kovács László: Bay Zoltán, a kísérleti fizika varázslatos mestere (8. sz.)
Szabados László: Mit lát a röntgenszemű Chandra? (11. sz.)
2001
Hargitai Henrik: Irány a Titán! (9. sz.)
Inzelt György: Az űreszközök áramforrásai (10. sz.)
Illés Erzsébet: A Föld a Naprendszer tükrében. Első rész (11. sz.)
Illés Erzsébet: A Föld a Naprendszer tükrében. Második rész (12. sz.)
Bak Árpád: Internet a világűrben (12. sz.)
2001. évi Világűr különszám
2002
Sik András: Top–10 az űrből. Első rész (1. sz.)
Sik András: Top–10 az űrből. Második rész (2. sz.)
Sik András: Top–10 az űrből. Harmadik rész (3. sz.)
Both Előd: A Webb-űrtávcső (11. sz.)
2003
Both Előd: A Rosetta űrszonda (1. sz.)
Both Előd: A Columbia tragédiája (3. sz.)
Szabados László: Mars-nézőben (8. sz.)
2004
Bacsárdi László: Új lehetőségek az űrben (1. sz.)
Hargitai Henrik: A Plútó. Az utolsó ismeretlen bolygó Naprendszerünkben? (2. sz.)
Both Előd: Újabb Mars-sikerek küszöbén (2. sz.)

Élet és Tudomány
1996
Németh Csaba: Az ISO és a többiek - Új infravörös műholdnemzedék (2. sz.)
Almár Iván-Horváth András: Kozmikus krónika, 1995. október-december: Európai űrsikerek (4. sz.)
Fodor Lajos István: Beszélgetés Tófalvi Gyulával: Kis országban nagy tudomány? (6. sz.)
Almár Iván-Horváth András: Kozmikus krónika, 1996. január-március: Új bolygókutató program (16. sz.)
Sályi András: Beszélgetés Bárczy Pál professzorral: Az Apor köztől az űrkemencéig (19. sz.)
Németh Csaba: Ismerkedés az alphával: A jövő űrállomása (22. sz.)
Ilonka Mária: Radarhullámok a Holdról (Az utolsó interjú Budincsevits Andorral) (29. sz.)
Almár Iván-Horváth András: Kozmikus krónika, 1996. április-június: Elkészült a Mir-komplexum (30. sz.)
Horváth András: A Ganymedes új világa (32. sz.)
Lukács Béla: "Marslakók" a bazaltkőben? (35. sz.)
Horváth András: Indulás a Marsra!  (35. sz.)
Horváth András: Beszélő képek: Nagy Vörös Folt, jég és vulkán (38. sz.)
Almár Iván-Horváth András: Kozmikus krónika, 1996. július-szeptember: Új női űrvilágrekord (44. sz.)
Horváth András: "Szondazápor" a Marsra (46. sz.)
Clementine 2 az aszteroidák ellen (47. sz.)
Irány a Mars! (48. sz.)
1997
Gajzágó Éva: Mélyhűtött tűzgolyó az Oort-felhőből - Hale-Bopp: az évszázad üstököse? (1. sz.)
Almár Iván-Horváth András: Kozmikus krónika, 1996. október-december: Mars, Mir, holdi jég (4. sz.)
Marsi élet: halálos csapások? (5. sz.)
Horváth András: A Galilei-holdak szuperközelben (8. sz.)
Frey Sándor: Japán űrkísérlet magyar részvétellel (13. sz.)
Szécsényi-Nagy Gábor: Itt az üstökös! Teljes pompájában a Hale-Bopp (14. sz.)
Jéki László: Csontsűrűségmérés az űrben (14. sz.)
Almár Iván-Horváth András: Kozmikus krónika,1997. január-március: űrállomástűz és távcsőnagyjavítás (17. sz.)
Horváth András: Beszélő képek: Europa: jég, víz, élet? (19. sz.)
Illés Erzsébet: Naprendszerünk Hamupipőkéje: Az ezerarcú Europa (21. sz.)
Illés Erzsébet: Naprendszerünk Hamupipőkéje: Az "élő" Europa (22. sz.)
Horváth András: Új utak a Marson (26. sz.)
Horváth András: A marsfelderítő (27. sz.)
Almár Iván-Horváth András: Kozmikus krónika, 1997. április-június: Marsra szállás és űrkarambol (29. sz.)
Horváth András: Beszélő képek: Kővadászat a Sagan-állomásról (30. sz.)
Nagy Ferenc: A holdautótól a marsautóig (31. sz.)
Frey Sándor: A japán űr-rádiótávcső első képei (37. sz.)
Szabados László: Csillagászok világtalálkozója - a közös égbolt összetart (39. sz.)
Fodor Lajos István: Meddig viselhető el a súlytalanság? (42. sz.)
Almár Iván-Horváth András: Kozmikus krónika, 1997. július-szeptember: Gondok és lehetőségek (44. sz.)
Kun Mária-Szabados László: Evolúció a csillagok világában: Évmilliárdok egy emberöltő alatt (51-52. sz.)
Horváth András: Mars-felderítés felsőfokon - homokvilág... kősivatag  (51-52. sz.)
1998
Szécsényi-Nagy Gábor: Búcsú az évszázad üstökösétől (1. sz.)
Almár Iván-Horváth András: Kozmikus krónika, 1997. október-december: "Felügyelők" több-kevesebb sikerrel (4. sz.)
Almár Iván-Horváth András: Kozmikus krónika, 1998. január-március: Amerikai búcsú a Mirtől (15. sz.)
Kocza Zoltán: Hold-kutatás, 1998: vízkutató "varázstubus" (16. sz.)
Horváth András:  Hold-kutatás, 1998: jég a Hold északi sarkán is!  (16. sz.)
Szalai Sándor: Magyar közreműködéssel készül: Önjáró űrrobot: a Rover (16. sz.)
Horváth András: Beszélő képek: Az Europa nagy “útkereszteződése” (21. sz.)
Fodor Lajos István: Újabb katasztrófaforgatókönyv? Földünk és a gammafelvillanások (22. sz.)
Sándor Zoltán: Beszélő képek: Hubble galéria: “vetkőző” csillagok (26. sz.)
Sarkadi Péter: Beszélgetés dr. Detre Csaba geológussal: Földünk és a szupernóvák (27. sz.)
Almár Iván-Horváth András: Kozmikus krónika, 1998. április-június: Politikus a világűrben (31. sz.)
Almár Iván: Idegen naprendszerek - exobolygók 1998. (33. sz.)
Bérczi Szaniszló: A kabai meteorit - üzenet egy kisbolygóról? (40. sz.)
Horváth András: Beszélő képek: A Jupiter világa - kráterláncok a Ganymedesen (41. sz.)
Almár Iván-Horváth András:Kozmikus krónika, 1998. július-szeptember: Negyvenéves a NASA (44. sz.)
Horváth András: Beszélő képek: A Jupiter új ködgyűrűi (48. sz.)
Almár Iván: Apollo-program - harminc év távlatából: indulás a Naprendszerbe (51-52. sz.)
1999
Büttner György: Másnak térkép e táj… (2. sz.)
Almár Iván-Horváth András: Az ezredforduló űrépítkezése (4. sz.)
Horváth András: A Mars jégsapkája (5. sz.)
Horváth András: Verseny a Holdért (6. sz.)
Mészáros István: Kis lépés egy embernek... (8. sz.)
Mészáros István:  ... Óriási ugrás az emberiségnek (9. sz.)
Bérczi Szaniszló: Miből van a Hold? (13. sz.)
Horváth András: Földlakók a Marson (15. sz.)
Horváth András: Mariner-kráter (15. sz.)
Almár Iván-Horváth András: Űrállomásváltás előtt (19. sz.)
Fodor L. István: Űrállomás-szerelés (27. sz.)
Almár Iván-Horváth András: Korszakváltás vajúdással (33. sz.)
Fodor L. István: Meteorológia: EUMETSAT-szerződés (33. sz.)
Kelemen János: A jövő Apollói (36. sz.)
Herczeg János: UNISPACE III. – BÉCS (39. sz.)
2000
Almár Iván-Horváth András: Kozmikus krónika 1999 (5. sz.)
Horváth András: Űrkutatás: A NEAR az Eros kisbolygónál (7. sz.)
Perjés Zoltán: Az XMM röntgenműhod (8. sz.)
Horányi Gábor: Csillagfürkész kör: Beszámoló a Space Festival ‘99-ről (9. sz.)
Horváth András: Egy kudarc tanulságai (10. sz.)
Horváth András: Az IKONOS képei (13. sz.)
Napfizika: A SOHO átnézett a Napon (13. sz.)
Horváth András: Beszélő képek: Eros, a barázdás törmelék kisbolygó (15. sz.)
Horváth András: Látogatás a Nemzetközi űrállomáson: Az új Atlantis (25. sz.)
Kolláth Zoltán: A fényszennyezés - Csillagászgondok Magyarországon (27. sz.)
Kiss Csongor: Emlékezés Bay Zoltánra születésének centenáriumán: a radarcsillagászattól a fényre szabott méterig (29. sz.)
Horváth András: Szenzáció az MGS képein: víznyomok a Marson (30. sz.)
Horváth András:  A vörös bolygó rejtélyes foltjai: a Mars-tó titka (34. sz.)
Gajzágó Éva: Égigérő lift (39. sz.)
MAXIM, a maximális (41. sz.)
Két évtized Mars-menetrendje (46. sz.)
Horváth András: Élet az űrállomáson (49. sz.)
Lézer-űrsöprű (50. sz.)
Szabados László: Kozmikus világörökség (51-52. sz.)
Almár Iván-Horváth András: Kozmikus krónika 2000 (51-52. sz.)
2001
Horváth András: Fosszilis rétegek a Marson (4. sz.)
Földünk mágneses uszálya (9. sz.)
Gál Gyula: Világűrjog - Eladó az egész világ? (9. sz.)
Horváth András: A Near-Shoemaker szonda az Eros kisbolygón (12. sz.)
Naptornyok a világűrben? (16. sz.)
Prokob Tibor-Buza Tibor: Bay Zoltán kísérlete – mai eszközökkel, Radarvisszhang a Holdról (17. sz.)
Gaál Bernadett: Amerikában jártunk, a  Marsot tanulmányoztuk (20. sz.)
Kálmán Béla: Hol tart most a naptevékenység? (25. sz.)
Wirth Endre: A Terra figyel bennünket… (28. sz.)
A földre lopja a Nap tüzét (Genesis) (32. sz.)
„Droidok” az űrállomásra (33. sz.)
Horányi Gábor: Az értelem eredetét a sziklák nem árulják el! (34. sz.)
Horváth András: Nemzetközi űrállomás - Befejeződött az építés első szakasza (35. sz.)
Noé bárkáját látja a műhold? (38. sz.)
„Űrpróba” a Földön (41. sz.)
Bukfencező óriáslabdák a Marsra (43. sz.)
Csendesül a Marsot elkendőző porvihar (44. sz.)
Planetáris hullámok védik az ózonpajzsot (45. sz.)
Dollármilliók a NASA-nak (48. sz.)
Miniműholdak (49. sz.)
Almár Iván-Horváth András: Kozmikus krónika 2001, Űrodisszeia 2001 - a valóságban (51. sz.)
2002
 

Fizikai Szemle
1996
Szalay A. Sándor: Asztrofizika az ezredfordulón (3. sz.)
Szegő Károly: Űrfizika az ezredfordulón (3. sz.)
J. Hartsfield-D. Salsbury: Meteor adja az ősi Marson levő primitív élet bizonyítékát (8. sz.)
Mészáros Sándor: A holdradar kísérletek 50 éves évfordulója (9. sz.)
Tari László: Élmények a holdkísérletről (9. sz.)
1997
Takács Lajos: Holdvisszhang 1946. február 6-án (1. sz.)
Bejczy Antal: Azt akarjuk tudni, hogy mi mik vagyunk (8. sz.)
A Berzsenyi Gimnáziumtól a Vénusz bolygóig - Nagy F. Andrással beszélget Jéki László (9. sz.)
Szegő Károly: Űrmisszió a 21. századba (11. sz.)
1998
A terepjárótól a holdjárműig - Pavlics Ferenccel beszélgetett Márton Géza (5. sz.)
Tóth Imre: Az üstökösök lágy röntgensugárzása - új felfedezés a Hyakutake és a Hale-Bopp kapcsán (7. sz.)
Jéki László: Közeledik a Cassini (11. sz.)
1999
Deme Sándor-Apáthy István: Újra felszáll a Pille (3. sz.)
A. I.: Nemzetközi űrállomás konferencia volt Budapesten (4. sz.)
Szegő Károly: Selected chapters of space research in Hungary (5. sz.)
Sir Arnold Wolfendale-Király Péter: Veszélyforrások és védőrendszerek kozmikus környezetünkben (8. sz.)
2000
Gombosi Tamás: Hogyan lettem űrkutató (2. sz.)
Marx György: Földi élet megértése a világűrből - beszélgetés Bejczy Antallal (5. sz.)
Mészáros Sándor: Bay Zoltán a Tungsramban (8. sz.)
Kecskeméty Károly-Szegő Károly: A Nap STEREO-ban (8. sz.)
Bejczy Antal: Mi dolgunk az űrben? (8. sz.)
Balogh André: Mágneses mezők a Naprendszerben (8. sz.)
Horányi Mihály: "Poros" plazmák a Naprendszerben (8. sz.)
Mende S.B.-Frey H.U.: Új megközelítés a sarki fény leképezésére a távoli ultraibolya színképtartományban (8. sz.)
Szegő Károly: Mini-magnetoszféra űrhajók hajtására (11. sz.)
2001
Balázs Béla: Miért kutassuk a földönkívüli intelligenciát? (1. sz.)
Prokob Tibor-Buza Tibor: A Föld-Hold-távolság megmérése (3. sz.)
Király Péter: Szoláris, helioszférikus és kozmikus részecskesugárzás (8. sz.)
Bejczy Antal - az űrrobotika atyja (11. sz.)
2002
Szegő Károly: Új eredmények az üstökösök fizikájából (5. sz.)
Szentesi György: Kármán Tódor és a rakétatechnika (6. sz.)
Almár Iván: Kármán és az űrhajózás (6. sz.)
Marx György: Űrrakétával az emberi gyomorban - beszélgetés Springer Györggyel (6. sz.)

Meteor
1996
Kondorosi Gábor: NEAR - közel a siker? (4. sz.)
Kereszturi Ákos: Egy óriásbolygó óriásholdjai (9. sz.)
Kondorosi Gábor: A Mars meghódítása (10. sz.)
Heitler Gábor: Egy hazai program: SPAS (10. sz.)
1997
Trupka Zoltán: Marskutatás űrszondákkal (1. sz.)
Patkós László: A gamma bursterek (2. sz.)
Spányi Péter: Űrszondákkal az üstökösök nyomában (5. sz.)
Kondorosi Gábor: Marsi krónika (9. sz.)
Trupka Zoltán: 40 éve az űrben (11. sz.)
Spányi Péter: A Nagy Utazás - jó utat, Cassini! (11. sz.)
1998
Kondorosi Gábor: Marsi krónika II. (1. sz.)
Kereszturi Ákos: Szervizben az Űrtávcső (2. sz.)
1999
Simon Tamás és diákjai (ford.): A Hubble Űrtávcső eredményeiből (3. sz.)
Kereszturi Ákos: A Mars új arca (6. sz.)
Bartha Lajos: Harminc éve lépett először ember a Holdra (7-8. sz.)
Mizser Attila (ford.): Szovjet embert a Holdra! (9. sz.)
Kálmán Béla: A SOHO eredményei és problémái (9. sz.)
2000
Horvai Ferenc: A szovjet holdprogram I. (3. sz.)
Horvai Ferenc: A szovjet holdprogram II. (4. sz.)
Kiss László (ford.): A Hubble Űrtávcső tíz éve (6. sz.)
Horvai Ferenc: Húsz éves a magyar űrhajózás (7-8. sz.)
Kereszturi Ákos: Az Eros sziklái (7-8. sz.)
Kereszturi Ákos: A "sáros" bolygó (10. sz.)
Horvai Ferenc: Űrállomások I. (12. sz.)
2001
Horvai Ferenc: Űrállomások II. (2. sz.)
Horvai Ferenc: Űrállomások III. (3. sz.)
Mészáros Szabolcs: Galileo krónika (4. sz.)
Horvai Ferenc: Űrállomások IV. (4. sz.)
Horvai Ferenc: Űrállomások V. (5. sz.)
Kereszturi Ákos: Az Eros, az "üreges" kisbolygó (6. sz.)
Kereszturi Ákos: Közelkép a Borrelly-üstökösről (11. sz.)
Horvai Ferenc: "Aki megnyitotta a Kozmosz kapuját..." (Gagarinról) (12. sz.)
2002
Kereszturi Ákos: Ostrom alatt a vörös bolygó (4. sz.)
2003
Spányi Péter: Fején az üstököst! - Indul a Rosetta misszió (1. sz.)
Schuminszky Nándor: Megsemmisült a Columbia (3. sz.)
Kereszturi Ákos: A Mars, az "élő" bolygó (7-8. sz.)
Horvai Ferenc: Irány a Mars! (7-8. sz.)
Spányi Péter: A Marsz 96 fellövése - ahogy én láttam (7-8. sz.)
Kereszturi Ákos: Európa a Holdra (is) megy (11. sz.)
2004
Kereszturi Ákos: Mars-körúton Európában (1. sz.)

Magyar űrkutatási internetcímek
Magyar Űrkutatási Iroda http://www.hso.hu
KFKI RMKI űrfizikai kutatócsoport http://www.rmki.kfki.hu/kffo/
Szegő Károly: Űrfizika http://www.rmki.kfki.hu/urfizika/
KFKI AEKI http://www.kfki.hu/~aekihp/
Magyar Asztronautikai Társaság http://www.mant.hu
Földmérési és Távérzékelési Intézet http://www.fomi.hu
Kozmikus Geodéziai Obszervatórium, Penc http://www.sgo.fomi.hu
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet http://www.elgi.hu
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron http://www.ggki.hu/hmain.html
Nyugat-Magyarországi Egyetem FFFK http://geo.cslm.hu
Országos Meteorológiai Szolgálat Műholdas Kutató Laboratórium http://www.met.hu/mkl/satrel.html
Meteosat időjárási űrfelvételek http://iris.elte.hu/meteosat/
MTA Csillagászati Kutatóintézete http://www.konkoly.hu
MTA Napfizikai Obszervatórium, Debrecen http://fenyi.sci.klte.hu
BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék http://www.agt.bme.hu
ME Anyagtudományi Intézet http://www.matsci.uni-miskolc.hu/magyar/
ELTE Csillagászati Tanszék http://astro.elte.hu
ELTE Planetológia http://planetologia.elte.hu
Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport http://ludens.elte.hu/~technika/urkut.html
ELTE űrkutató csoport, geofizika http://sas2.elte.hu
ELTE Gothard Asztrofizikai Obsz., Szombathely http://www.gothard.hu
SZTE Alkalmazott Geoinformatikai Laboratórium http://www.geo.u-szeged.hu/agil/
SZTE Szegedi Csillagvizsgáló http://astro.u-szeged.hu
Bács-Kiskun Megyei Önkorm. Csillagászati Kut.Int., Baja http://www.bajaobs.hu/cski/cski.htm
Magyar Csillagászati Egyesület http://www.mcse.hu
AKG csillagászati szakköre http://www.supernova.akg.hu
TIT Budapesti Planetárium http://www.planetarium.hu
A GPS alkalmazása a térképészetben http://lazarus.elte.hu/~climbela/
Mars missziók http://mars.csillagaszat.hu
Kennedy Space Center magyar tükrözés http://www.extra.hu/nasa-ksc/
[origo] tudományos hírek http://www.origo.hu/tudomany/
Naprendszer oktató anyag http://www.cab.u-szeged.hu/local/naprendszer/
Űrkutatás az Interneten http://www.jate.u-szeged.hu/obs/szakdolg/pribuszk
Sulinet oktató anyagok http://www.sulinet.hu (oktatas-fizika-)
Űrvilág http://www.urvilag.hu
Aeromagazin  http://www.aeromagazin.hu
Természet Világa http://www.kfki.hu/~cheminfo/TermVil/
Élet és Tudomány http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/
Fizikai Szemle http://sunserv.kfki.hu/fszemle/
A hálózat használata a csillagászatban és űrkutatásban (1995) http://www.iif.hu/dokumentumok/niif_fuzetek/astro.html
TV adások, műholdak http://tv.tvnet.hu

Az űrkutatás újdonságai
Universe Today  http://www.universetoday.com
Astronomy Now  http://www.astronomynow.com
Spaceflight Now  http://spaceflightnow.com
Space Science  http://spacescience.com
Discovery http://dsc.discovery.com/guides/space/space.html
Space Reference http://www.spaceref.com
Space Future http://www.spacefuture.com

Űrkutatási szervezetek, központok
CDS gyűjtemény  http://cdsweb.u-strasbg.fr/astroweb/agency.html
ESA gyűjtemény  http://www.esa.int/esa/agencies.html
COSPAR  http://www.copernicus.org/COSPAR/COSPAR.html
SCOSTEP http://www.ngdc.noaa.gov/stp/SCOSTEP/scostep.html
International Astronautical Federation http://www.iafastro.com
NASA központ  http://www.nasa.gov
NASA űrkutatás, űrszondák, missziók lapjai  http://spacescience.nasa.gov
NASA emberes űrrepülések (Shuttle is)  http://spaceflight.nasa.gov
NASA űrkutatás-oktatás http://spacelink.nasa.gov
NASA űrkutatás-oktatás  http://teachspacescience.stsci.edu
NASA kutatóközpontok  http://www.nasa.gov/hqpao/nasa_centers.html
ESA (European Space Agency)  http://www.esa.int
RSA (Oroszország)  http://liftoff.msfc.nasa.gov/rsa/rsa.html
Orosz űrkutatási intézet  http://www.iki.rssi.ru
NASDA (Japán)  http://www.nasda.go.jp
CNES (Franciaország)  http://www.cnes.fr
CSG (Guyana)  http://www.csg-spatial.tm.fr
BNSC (Anglia)  http://www.bnsc.gov.uk
CSA (Kanada)  http://www.space.gc.ca
ASI (Olaszország)  http://www.asi.it
INTA (Spanyolország)  http://www.inta.es
ISRO (India)  http://www.isro.org
NIVR (Hollandia)  http://www.nivr.nl
SRON (Hollandia)  http://www.sron.nl
OSTC (Belgium)  http://www.belspo.be
ASA (Ausztria)  http://www.asaspace.at
DLR (Németország)  http://www.dlr.de
SC (Norvégia)  http://www.spacecentre.no
SSC (Svédország)  http://www.ssc.se
DSRI (Dánia)  http://www.dsri.dk
CONAE (Argentina)  http://www.conae.gov.ar/caratula.html
ROSA (Románia)  http://www.rosa.ro
ISSI (Svájc)  http://www.issi.unibe.ch
ENSZ űrügyek hivatala  http://www.oosa.unvienna.org
ISU (International Space University) http://www.isunet.edu
EDUSAT  http://www.geo.ulg.ac.be/edusat/
ARIANESPACE  http://www.arianespace.com
IKONOS  http://www.spaceimaging.com
Bolygókutató Társaság  http://planetary.org

Adatbázisok, keresők, programok
AstroWeb gyűjtemény  http://cdsweb.u-strasbg.fr/astroweb.html
Yahoo kereső űrkutatás linkjei  http://www.yahoo.com/Science/Space/
National Space Science Data Center (NSSDC)  http://nssdc.gsfc.nasa.gov
NASA Astrophysics Data System  http://adswww.harvard.edu
SEDS programok  http://www.seds.org
CLEA programok  http://www.gettysburg.edu/academics/physics/clea/CLEAhome.html
Encyclopedia Astronautica  http://www.astronautix.com
Aktuális adatok (műholdak láthatósága) http://www.heavens-above.com
Pontos idő szolgálat (Time Service Dept.)  http://tycho.usno.navy.mil
Időjárás (CNN)  http://www.cnn.com/weather/cities/world.html
Space Environment Center  http://www.sel.noaa.gov
Napkutató központ  http://umbra.gsfc.nasa.gov
Nap-Föld kapcsolat  http://sec.gsfc.nasa.gov

Űrtávcsövek
Összefoglaló az űrtávcsövekről  http://www.seds.org/~spider/oaos/oaos.html
A Hubble űrtávcső új képei  http://oposite.stsci.edu/pubinfo/Latest.html
Hubble Space Telescope ESA  http://hubble.esa.int
Space Telescope Science Institute (STScI)  http://www.stsci.edu
Infrared Astronomical Satellite (IRAS)  http://www.ipac.caltech.edu/ipac/iras/iras.html
Infrared Space Observatory (ISO)  http://www.iso.vilspa.esa.es
Wide Field Infrared Explorer (WIRE)  http://www.ipac.caltech.edu/wire/
Space Infrared Telescope Facility (SIRTF)  http://sirtf.caltech.edu
Cosmic Background Explorer (COBE)  http://space.gsfc.nasa.gov/astro/cobe/cobe_home.html
BOOMERANG  http://www.physics.ucsb.edu/~boomerang/
Microwave Anisotropic Probe (MAP)  http://map.gsfc.nasa.gov
VLBI Space Observatory Programme (VSOP)  http://www.vsop.isas.ac.jp
Laser Interferometer Space Antenna (LISA)  http://lisa.jpl.nasa.gov
Hipparcos  http://astro.estec.esa.nl/Hipparcos/hipparcos.html
Global Astrometric Interferometer for Astrophysics (GAIA)  http://astro.estec.esa.nl/GAIA/
Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE)  http://fuse.pha.jhu.edu
Compton Gamma Ray Observatory (CGRO) http://cossc.gsfc.nasa.gov
Roentgen Satellite (ROSAT) http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/rosat/rosat3.html, http://wave.xray.mpe.mpg.de/rosat/
Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE) http://xte.mit.edu
BeppoSAX http://www.sdc.asi.it
Chandra X-ray Observatory Center http://chandra.harvard.edu, http://chandra.nasa.gov
Chandra X-ray Observatory News http://xrtpub.harvard.edu/pub.html
XMM-Newton X-ray Observatory http://www.xmm.ac.uk, http://sci.esa.int/xmm/
High Energy Transient Explorer (HETE-2) http://space.mit.edu/HETE/
AGILE http://www.ifctr.mi.cnr.it/Agile/
Swift http://swift.sonoma.edu
XEUS http://astro.estec.esa.nl/SA-general/Projects/XEUS/
Constellation-X http://constellation.gsfc.nasa.gov
MAXIM http://maxim.gsfc.nasa.gov
Gamma Ray Large Area Space Telescope (GLAST) http://www-glast.stanford.edu
Ulysses http://ulysses.jpl.nasa.gov/ULSHOME.html
Yohkoh http://www.lmsal.com/SXT/
Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) http://sohowww.nascom.nasa.gov
High Energy Solar Spectroscopic Imager (HESSI) http://hessi.ssl.berkeley.edu, http://hesperia.gsfc.nasa.gov/hessi/
Advanced Composition Explorer (ACE)  http://www.srl.caltech.edu/ACE/
Transition Region and Coronal Explorer (TRACE)  http://vestige.lmsal.com/TRACE/
Earth Observing System (EOS)  http://eospso.gsfc.nasa.gov
TERRA  http://terra.nasa.gov
Genesis http://genesismission.jpl.nasa.gov