Pulzáló változócsillagok

A csillagok közül nagyon sok rezgéseket végez. Az oszcilláció során a csillag rétegei vagy csak sugárirányban (radiális pulzáció), vagy horizontálisan is elmozdulhatnak (nemradiális pulzáció).

A pulzáció következtében a csillag mérete és felszíni hõmérséklete megváltozik, így a fényteljesítménye illetve a fényessége is. A fényváltozás idõbeli menetét fénygörbének hívjuk, melynek fõ jellemzõi az amplitudó és a periódus:

A pulzáló változók típusai (a HRD-n kb. felülrõl lefelé haladva):

RR Lyrae képsorozat
Cefeida képsorozat
Mira-SR képsorozat
delta Scuti képsorozat
ZZ Ceti képsorozat
nemradiális pulzáció képsorozat

Periódusanalízis képsorozat