Csillagászati kutatások a Szegedi Tudományegyetemen


SZTE Csillagászati és Asztrofizikai munkacsoport

Az SZTE TTIK Fizikai Intézet és az SZTE Bajai Obszervatórium munkatársai sokrétű vizsgálatokat végeznek a modern csillagászat és asztrofizika több területén, nemzetközileg elismert eredményeket elérve. Az utóbbi évek kiemelt, komoly pályázati támogatásban is részesült témái közé tartozik a szupernóva-robbanások és azokat megelőző csillagfejlődési folyamatok, a csillagrobbanások környezetében lejátszódó ütközéses és sugárzásos kölcsönhatások és porképződési folyamatok, egyéb galaktikus és extragalaktikus tranziens jelenségek, valamint fedési kettős- és többes csillagrendszerek dinamikájának vizsgálata. Ezeken túl komoly kutatási tapasztalatokkal rendelkezünk - többek között - a csillagpulzáció, az exobolygó-kutatás és a kisbolygó-vizsgálatok területén is, így a hallgatók számára meghirdetett szakdolgozati és TDK-témák között ezek is rendszeresen megjelennek.
Munkánk során mind kísérleti-megfigyelési, mind elméleti (többek között csillagfejlődési, sugárzásitranszfer- és hidrodinamikai kódok alkalmazásával végzett) vizsgálatokat is folytatunk. Méréseink műszerezettségét a Bajai Obszervatórium (amelyben az utóbbi évtizedek legnagyobb volumenű csillagászati műszerfejlesztési projektje keretében 2020-ban egy 80 cm-s robottávcső került beüzemelésre) és a Szegedi Csillagvizsgáló, valamint hazai partnerintézmények (elsősorban a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont és annak Piszkéstetői Obszervatóriuma) biztosítják. Emellett több rangos külföldi kutatóhellyel és nemzetközi észlelőhálózattal vagyunk szoros szakmai kapcsolatban, ami a legnagyobb és legmodernebb földfelszíni és űrtávcsövek adataihoz való hozzáférésünket is lehetővé teszi.
- http://astro.u-szeged.hu
- http://www.bajaobs.hu
- https://konkoly.hu/staff/vinko/TAO.html

- poszter (Optika),  poszter (KísFiz)

Csillagászati cikkeink (2015-ig az összes, nem naprakész)

Cikkek témakörök szerint (nem naprakész)

Pillanatfelvétel a szegedi kisbolygókutatásról (angolul)

Asteroid Program (Sky)

 K 76816