SZTE Csillagászat
header_picture

SZTE Asztrofizikai kutatási területek

rc50_tavcso_kep

Kettős- és többescsillagrendszerek kutatása

Kettős- és többescsillagrendszerek kutatásával egyedi lehetőség nyílik a rendszerek alkotta csillagok mélyebb tanulmányozásához. Emberi időskálán kimutatható dinamikai változások megfigyelésével közvetlenül tanulmányozhatjuk az égi mechanikai törvényszerűségeket. A kettő- vagy több csillagot tartalmazó rendszerek vizsgálatával közelebb kerülünk többek között a fekete lyukak neturoncsillagok összeolvadásának és az Ia típusú szupernóvák kialakulásához vezető folyamatok megismeréséhez.

Kutatók és hallgatók

 • Dr. Borkovits Tamás
 • Dr. Mitnyan Tibor
 • Czavalinga Donát Róbert
 • Nagy Kristóf

Futó kutatási pályázatok:

 • HUN-REN–SZTE Sztelláris Asztrofizikai Kutatócsoport, 2022-2027 (kutatásvezető: Dr. Borkovits Tamás)
 • NKFIH/OTKA K 147131, "Dinamikai és asztrofizikai jelenségek és visszacsatolások vizsgálata többes rendszerek gyorsan változó gravitációs terében", 2024-2027 (kutatásvezető: Dr. Borkovits Tamás)
80cm_tavcso_kep

Szupernóvák és egyéb asztrofizikai tranziensek kutatása

Az SZTE-n bő két évtizede kiemelt kutatási téma a szupernóva-robbanások-, valamint az ezeket megelőző csillagfejlődési folyamatok tanulmányozása – ezek egyúttal napjaink asztrofizikájának kiemelt fontosságú területei is. Kutatómunkánk egyik célkitűzése közeli, fényes szupernóvák részletes vizsgálata, ami elősegítheti a kozmikus csillagrobbanások eredetének és tulajdonságainak mélyebb megértését. A kutatás alapját lokális, valamint együttműködéseink révén elérhető, nagy mennyiségű adatsor képezi: két, nemrégiben telepített, 80 cm átmérőjű, standard szűrőrendszerrel felszerelt magyarországi távcsövet (CSFK Piszkéstetői Obszervatórium, ill. SZTE Bajai Obszervatóriuma), valamint nemzetközi észlelőhálózatokból származó adatokat használva a szupernóvák fotometriai követésére, míg külföldi partnereink révén jó minőségű spektrumok felhasználására is van lehetőségünk. Kutatásaink további, speciális céljaihoz földfelszíni nagytávcsöves (pl. Keck, VLT, HET, Gemini), illetve űrtávcsöves (HST, Spitzer, Chandra, Swift, ill. legújabban JWST) mérések révén egyedi, akár az optikai tartományon kívül eső vizsgálatokat is van lehetőségünk kivitelezni.

Kutatók és hallgatók:

 • Dr. Barna Barnabás
 • Dr. Nagy Andrea
 • Dr. Vinkó József (részállásban; elsődleges munkahely: CSFK Csillagászati Intézet)
 • Dr. Szalai Tamás
 • Dr. Székely Péter
 • Zsíros Szanna
 • Bodola Zsófia
 • Pál Boróka

Kutatási pályázatok:

 • NKFIH/OTKA FK 134432, "Szupernóvák és környezetük", 2020-2024 (kutatásvezető: Dr. Szalai Tamás)
 • NKFIH/OTKA K 142534, "Megoldatlan rejtélyek a szupernóvák asztrofizikájában", 2022-2026 (befogadó intézmény: CSFK Csillagászati Intézet, kutatásvezető: Dr. Vinkó József)
 • NKFIH/OTKA PD 147091, "Új extragalaktikus távolságmérési módszer Iax szupernóvákkal", 2024-2026 (kutatásvezető: Dr. Barna Barnabás)
baja_epulet

Interdiszciplináris kutatások és fejlesztések

(SZTE Bajai Obszervatóriuma)

Kutatók és hallgatók:

 • Dr. Hegedüs Tibor
 • Dr. Bíró Imre Barna
 • Dr. Borkovits Tamás
 • Csányi István
 • Bánhidi Dominik

Kutatási területek:

 • Meteorithullás megfigyelés
 • Meteorithullás modellezés