SZTE Csillagászat
header_picture

SZTE Asztrofizikai kutatócsoport munkatársai

Munkatársaink

Az SZTE TTIK Fizikai Intézet és az SZTE Bajai Obszervatóriuma munkatársai sokrétű vizsgálatokat végeznek a modern csillagászat és asztrofizika több területén, nemzetközileg elismert eredményeket elérve. Az utóbbi évek kiemelt, komoly pályázati támogatásban is részesült témái közé tartoznak a szupernóva-robbanások és az azokat megelőző csillagfejlődési folyamatok, a csillagrobbanások környezetében lejátszódó ütközéses -és sugárzásos kölcsönhatások, porképződési folyamatok, egyéb galaktikus és extragalaktikus tranziens jelenségek, valamint fedési kettős- és többes csillagrendszerek dinamikájának vizsgálata. Ezeken túl komoly kutatási tapasztalatokkal rendelkezünk –többek között– a csillagpulzáció, az exobolygó-kutatás és a kisbolygó-vizsgálatok területén is. Munkánk során mind kísérleti-megfigyelési, mind elméleti (többek között csillagfejlődési, sugárzásitranszfer- és hidrodinamikai kódok alkalmazásával végzett) vizsgálatokat is folytatunk.

barna_barnabas_picture

Dr. Barna Barnabás

Adjunktus (SZTE TTIK Fizikai Intézet, Kísérleti Fizikai Tanszék)
E-mail: bbarna@titan.physx.u-szeged.hu

Kutatási területe:

 • Ia típusú szupernóvák
 • Iax típusú szupernóvák
 • Spektroszkópia

Oktatás

 • Bevezetés a csillagászatba I. előadás
 • Galaktikus csillagászat I. - II.
bodola_szofia_picture

Bodola Zsófia

PhD-hallgató (SZTE Fizika Doktori Iskola)
E-mail: zsbodola@titan.physx.u-szeged.hu

Kutatási területe:

 • Szupernóvák
czavalinga_donat_picture

Czavalinga Donát Róbert

Tudományos segédmunkatárs (HUN-REN-SZTE Sztelláris Asztrofizikai Kutatócsoport)
E-mail: czdonat@titan.physx.u-szeged.hu

Kutatási területe:

 • Kettős- és többes rendszerek
 • Nyílthalmazok
 • Fotometria

Oktatás

 • Informatika a Csillagászatban
 • Csillagászati megfigyelések
mitnyan_tibor_picture

Dr. Mitnyan Tibor

Tudományos munkatárs (HUN-REN-SZTE Sztelláris Asztrofizikai Kutatócsoport)
E-mail: mtibor@titan.physx.u-szeged.hu

Kutatási területe:

 • Kettős- és többes rendszerek
 • Spektroszkópia
 • Csillagok spektrumának modellezése
 • Fotometria

Oktatás

 • Bevezetés a csillagászatba I. gyakorlat
 • Csillagászati Spektroszkópia gyakorlat
nagy_andrea_picture

Dr. Nagy Andrea

Tudományos munkatárs (SZTE TTIK Fizikai Intézet, Kísérleti Fizikai Tanszék)
E-mail: nagyandi@titan.physx.u-szeged.hu

Kutatási területe:

 • Ib, II típusú szupernóvák
 • Szupernóvák fénygörbéjének analitikus és numerikus modellezése

Oktatás

 • Csillagászattörténet
 • Asztrofizika 1.
nagy_kristof_picture

Nagy Kristóf

PhD-hallgató (SZTE Fizika Doktori Iskola)
E-mail: nkristof@titan.physx.u-szeged.hu;

Kutatási területe:

 • Kettős- és többes rendszerek
 • Fotometria

Oktatás

 • Csillagászati laboratórium I.
pal_boroka_picture

Pál Boróka

PhD-hallgató (SZTE Fizika Doktori Iskola)
E-mail: pboroka@titan.physx.u-szeged.hu

Kutatási területe:

 • Szupernóvák
szalai_tamas_picture

Dr. Szalai Tamás

Adjunktus (SZTE TTIK Fizikai Intézet, Kísérleti Fizikai Tanszék)
E-mail: szaszi@titan.physx.u-szeged.hu
Honlap: http://titan.physx.u-szeged.hu/~szaszi/SzalaiT_index.html

Kutatási területe:

 • Szupernóva-robbanások asztrofizikája
 • Porképződés és kölcsönhatások szupernóva-robbanások környezetében
 • Kettőscsillagok

Oktatás

 • Bevezetés a csillagászatba II. előadás
 • Bevezetés a csillagászatba III. előadás
 • Csillagászati megfigyelések
 • Obszervációs csillagászat
szanyi_balazs_picture

Szányi Balázs

PhD-hallgató (SZTE Fizika Doktori Iskola)
E-mail: szanyib@titan.physx.u-szeged.hu

Kutatási területe:

 • Nukleáris asztrofizika
 • Csillagmodellezés

Oktatás

 • Bevezetés a csillagászatba II. gyakorlat
szatmary_karoly_picture

Dr. Szatmáry Károly

Egyetemi tanár (SZTE TTIK Fizikai Intézet, Kísérleti Fizikai Tanszék) professzor emeritus
E-mail: K.Szatmary@physx.u-szeged.hu
Honlap: http://astro.u-szeged.hu/szkhun.html

Kutatási területe:

 • Változócsillagok
 • CCD fotometria
 • Exobolygók, exoholdak
szekely_peter_picture

Dr. Székely Péter

Egyetemi docens, Tanszékvezető (SZTE TTIK Fizikai Intézet, Kísérleti Fizikai Tanszék)
E-mail: pierre@physx.u-szeged.hu
Honlap: http://titan.physx.u-szeged.hu/~pierre/

Kutatási területe:

 • Gömbhalmazok
 • Fotometria

Oktatás

 • Modern Asztrofizika
vinko_jozsef_picture

Dr. Vinkó József

tudományos főmunkatárs (SZTE TTIK Fizikai Intézet, Kisérleti Fizikai Tanszék) (részállásban; elsődleges munkahely: CSFK Csillagászati Intézet)
E-mail: vinko@konkoly.hu

Kutatási területe:

 • Szupernóvák modellezése
 • Fotometria
 • Spektroszkópia
 • TDE-modellezés

Oktatás

 • Csillagászati spektroszkópia előadás
zsiros_szanna_picture

Zsíros Szanna

Tanársegéd (SZTE TTIK Fizikai Intézet, Kisérleti Fizikai Tanszék)
E-mail: szannazsiros@titan.physx.u-szeged.hu

Kutatási területe:

 • Szupernóvák

Oktatás

 • Bevezetés a csillagászatba III. gyakorlat
 • Bevezetés a csillagászatba IV. gyakorlat