SZTE TTIK Fizikus TDK tavaszi helyi konferencia
2014. április 29. kedd 14 óra,
Budó Ágoston tanterem, Dóm tér 9. I. em.

Zsűri:
Dr. Szatmáry Károly egyetemi docens, SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék (elnök)
Dr. Kovács Attila egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Dr. Székely Péter egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék


15 perc előadás + diszkusszió (A dolgozat címére kattintva az 1 oldalas absztrakt elérhető.)

1. Barna Barnabás, csillagász MSc szakos hallgató: Nagysebességű vonalkomponensek Ia típusú szupernóvák színképében
   
 Témavezető: Dr. Vinkó József egyetemi docens, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Minden érdeklődőt szívesen látunk!

A TDK oldal helye: http://astro.u-szeged.hu/oktatas/tdk.html

TDK felelős, szervező: Dr. Szatmáry Károly, egyetemi docens k.szatmary@physx.u-szeged.hu