Szegedi sikerek az Országos Környezettudományi diákkonferencián, Sopronban

 

A hűség városában, közvetlenül Húsvét után, 2010. április 6-7-én rendezte meg a XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciát a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézete. Az OFKD rövidítésű rendezvényt is kétévente tartják, mint nagyobb hagyományú testvérének, az OTDK-nak a rendezvényeit, csak a köztes években. Az OFKD viszont abban más, hogy nem csak a helyi konferencián túljutva, hanem megvédett szakdolgozattal/diplomamunkával is lehet indulni.

A házigazdák jó hangulatú konferenciát szerveztek, bemutatva a Selmecbányáról örökölt hagyományokat is. Érdekes színfolt volt a soproniak és miskolciak (ők a másik jogutódja a Selmecbányai Bányászati Akadémiának) egyenruhája és „jó szerencsét” köszöntése. A Szegedi Tudományegyetemet 28 hallgató és 4, a zsűrik munkájában közreműködő oktató kolléga képviselte. A 21 tudományos és a „Képzőművészet és környezet” szekcióban a szokásos I. II. és III. díjak (pénzjutalom) mellett szekciónként különdíjakat (könyvjutalom) is kiosztottak. Hallgatóink két I., négy II., öt III. díjat, valamint 7 különdíjat nyertek el. Természetesen a nem díjazott hallgatóink munkája és előadása is nagyon színvonalas volt. Elismerést érdemel minden résztvevő hallgatónk és köszönetet felkészítő tanáraik, témavezetőik. A díjkiosztáson jó volt szegedinek lenni.

Két év múlva a Pannon Egyetem, Veszprém lesz a helyszín. A mostani BSc-sek még ott is indulhatnak. Már most érdemes elkezdeni dolgozni, hogy hasonló létszámban és sikerrel szerepeljünk 2012-ben a XIII. OFKD-n is, mint most.

Díjazott hallgatóink és témavezetőik:

I. helyezettek:

Gál Norbert, V. geográfus (környezetkutató)

            A termőföld végleges, más célú hasznosítása – tendenciák, talajtani vonatkozások

            témavezető: Dr. Farsang Andrea, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Ocskó Tímea, TTIK biológia tanár, Nagy Rea, ÁOK általános orvos, 6. évf., László Márta, JGYPK egészségtan tanár

            Környezetterhelés és viselkedés

témavezetők: Dr. Gálfi Márta, JGYPK, Dr. Valkusz Zsuzsanna, ÁOK

II. helyezettek:

Hegedűs Botond, V. biológus

            Szulfonált aromás vegyületek detoxifikációja Sphingomonas subarctica SA1 törzsben

      témavezető: Dr. Rákhely Gábor, Biotechnológiai Tanszék

Lehotai Nóra, V. környezettudomány

Nehézfém stressz által indukált reaktív oxigénformák (ROS) és nitrogén-monoxid (NO) képződésének hatása borsó gyökerek életképességére

témavezetők: Dr. Kolbert Zsuzsanna, Dr. Erdei László, Növénybiológiai Tanszék

Németh Csaba, V. geográfus (geoinformatika)

            A hőtérképezés alkalmazásai, a panelprogram értékelése légi hőfelvételek alapján

            témavezető: Dr. Szatmári József, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Veréb Gábor, környezettudomány, PhD hallgató

Kerámiapapíron rögzített titán-dioxid fotokatalizátorok alkalmazása víztisztításra

témavezetők: Dr. Mogyorósi Károly, Dr. Dombi András, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

III. helyezettek:

Fejes Ildikó, V. geográfus (környezetkutató)

            A talajvíz minőségi állapota Szegeden, lehetséges hatásai a környezetre és az egészségre

            témavezető: Dr. Farsang Andrea, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Ferencz Zsuzsa, V. környezettudomány

            A glicerin kémiai hasznosítása

            témavezető: Dr. Halász János, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Illés Erzsébet, környezettudomány, PhD hallgató

            A ketoprofen ózonos bontása

témavezetők: Dr. Gajdáné Dr. Schrantz Krisztina, Dr. Dombi András, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

Méri Ágnes, V. környezettudomány

            Újabb algoritmus növénypopulációk aggregátum-méretének kimutatására

            témavezető: Dr. Körmöczi  László, Ökológiai Tanszék

Szolnoki Zsuzsanna,  I. PhD hallgató

            Városi kiskertek talajának szennyezettsége és egészségügyi kockázata

témavezető: Dr. Farsang Andrea, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Különdíjasok:

Farkas János, környezettudomány, PhD hallgató

            Diuron és monuron vizes oldatainak ultraibolya fotolízise, ózonos, valamint kombinált kezelése          

            témavezető: Dr. Alapi Tünde, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

Kazinczy Erzsébet, V. geográfus (környezetkutató)

            A 2006-ban levonult árhullám sebességprofiljainak alakulása a szegedi szelvényben

            témavezető. Dr. Kiss Tímea, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Kmetykó Ákos, környezettudomány, PhD hallgató

            Hidrogénfejlésztés és szerves vegyületek lebontása nemesfémekkel módosított TiO2  fotokatalizátorokon

témavezető: Dr. Mogyorósi Károly, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

Lénárt Melinda, III. kémia BSc

A biodízel üzemek szennyvizeinek kezelése: olajmentesítés

      témavezetők: Dr. Halász János, Bangó Adrienn PhD hallgató, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék     

Roboz Ágnes, környetettudomány MSc I.

Ökoszisztéma szolgáltatások az Alpári-öblözetben

témavezető: Dr. Margóczi Katalin, Ökológia Tanszék   

Schubert Gábor, V. környezettudomány

            Homokmozgások idejének és intenzitásának meghatározása optikai lumineszcens módszerrel Fülöpháza környékén

            témavezető: Dr. Sipos György, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Wirth Roland, V. biológia tanár

[NiFe] hidrogenáz enzimekben található szerkezeti motívum vizsgálata egy fototróf baktériumban

témavezetők: Dr. Kovács Kornél, Dr. Rákhely Gábor, Biotechnológiai Tanszék

                                                                                  

     Dr. Hannus István

                                                           TTIK, Környezettudományi Diákköri felelős