Általános relativitáselmélet
speciális kollégium

Csillagász és fizikus szak IV-V. év számára (2 félév, heti 2+0)
csütörtök 14-16 óra, Béke-épület V. emeleti Csillagda
Előadó: dr. Gergely Árpád László tudományos főmunkatárs
http://www.jate.u-szeged.hu/obs/altrel.html

1. félévi tematika:
 

 1. Bevezetés.

 2. Occam borotvája.
  Galilei és Lorentz transzformációk. A speciális relativitás megjelenésének szükségessége.
  Az ekvivalencia elve. Az általános relativitáselmélet kidolgozásának szükségessége.
   
 3. Tér és idő a newtoni fizikában és a speciális relativitáselméletben.

 4. Abszolut és relatív egyidejűség. A kauzális viszonyok abszolut jellege. Minkowski téridő.
   
 5. Görbült téridők. Matematikai alapok.

 6. Kovariáns deriválás. Riemann görbületi tenzor.
  A metrikus tenzor, mint alapvető mennyiség.
  Görbületi skalárok. Szingularitások.
  Egyenesek helyett geodetikusok. A Riemann görbület.fizikai értelmezése.
   
 7. Az Einstein egyenlet. Newtoni határeset.

 8. A Bianchi-azonosságok.
  Energia-impulzus tenzor. Példák egyszerű anyagi forrásokra.
  Az Einstein egyenlet levezetése az Einstein-Hilbert hatásból.
  Az Einstein-állandó rögzítése a newtoni határeset tanulmányozásával.
   
 9. Gyenge tér közelítés. Bevezetés a gravitációs hullámokba.

 10. Kvadrupol-közelítés.
  A gravitációs hullám két módusa.
   
 11. Szimmetriák.

 12. Lie-deriválás.
  Killing egyenlet, vektorok és algebra.
   
 13. Külső és belső Schwarzschild megoldások. A fekete lyuk.

 14. A Schwarzschild megoldás : gömbszimmetrikus, sztatikus vákuum.
  Birchoff unicitás-tétele.
  Az általános relativitáselmélet kisérleti igazolásai: perihéliumvándorlás és fényelhajlás.
  Az eseményhorizont, a koordináta- és a valódi szingularitás.
  A Kruskal-Szekeres féle kiterjesztés.
  Ideális folyadékból álló égitest : a belső Schwarzschild megoldás.
  A két megoldás illesztése : Darmois-Israel illesztési feltételek.
   
 15. Vaidya megoldás: gömbszimmetrikus sugárzó égitest külseje.

 16. Fényszerű koordináták.
  A sugárzás geometriai optikai megközelítése: a null por.
  Létezik-e csupasz szingularitás, azaz sérül-e a kozmikus cenzor hipotézis?

  2. félévi tematika:
   

  1. A külső Schwarzschild megoldás (folytatás).

  2. Az általános relativitáselmélet kisérleti igazolásai: perihéliumvándorlás és fényelhajlás.
   A Kruskal-Szekeres féle kiterjesztés.
   Penrose-diagrammok.
    
  3. A belső Schwarzschild megoldás

  4. Ideális folyadékból álló égitest.
   A két megoldás illesztése : Darmois-Israel illesztési feltételek.
    
  5. Egyéb fekete lyuk megoldások.

  6. Az elektromosan töltött  fekete lyuk: a Reissner-Nordstrom megoldás.
   A pörgő fekete lyuk: a Kerr megoldás.
   A töltött és pörgő fekete lyuk: a Kerr-Newman megoldás.
   A "no-hair" tétel.
    
  7. Vaidya megoldás: gömbszimmetrikus sugárzó égitest külseje.

  8. A sugárzás geometriai optikai megközelítése: a null por.
   Létezik-e csupasz szingularitás, azaz sérül-e a kozmikus cenzor hipotézis?
    
  9. Gyenge tér közelítés. Bevezetés a gravitációs hullámokba.

  10. Kvadrupol-közelítés.
   A gravitációs hullám két módusa.
    
  11. Szimmetriák.

  12. Lie-deriválás. Killing egyenlet, vektorok és algebra.
    
  13. Az Einstein egyenlethez vezető variációs elv.

  14. Az Einstein-Hilbert hatás.
   A gravitáció Lagrange formalizmusa.
   A gravitáció Hamilton formalizmusa.

   Ajánlott irodalom:

   Robert M. Wald: General Relativity, The University of Chicago Press, 1984.
   Stephen W. Hawhing, George F.R. Ellis: The Large Scale Structure of Space-Time, Cambridge Univ. Press, 1973
   Charles W. Misner, Kip S. Thorne, John A.Wheeler: Gravitation, Freeman, 1973.
   Stephen Weinberg: Gravitation and Cosmology, Wiley, 1972.
   Alan P. Lightman, William H. Press, Richard H. Price, Saul A. Teukolsky: Problem Book in Relativity and Gravitation, Princeton, 1975.
   Perjés Zoltán: Általános Relativitáselmélet, ELTE, 1999.