Fedési kettőscsillagok

A csillagok több mint fele kettős vagy többes rendszerben található. A komponensek a közös tömegközéppont körül keringenek. Amennyiben a keringési síkhoz közeli a látóirányunk, részleges vagy teljes fedés történik, amely ideje alatt a kettőscsillag összfényessége lecsökken.

3.43. Ábra: A fedés létrejöttének geometriai feltétele (a: a pályasugár, i: a pályasík és a látóirányra merőleges közötti szög).
Image
        3_40_abra_fedesi

3.44. Ábra: A fedési fénygörbe (animáció) (http://www.astronomy.ohio-state.edu/ pogge/TeachRes/Movies162/eclbin.gif).
Image 3_41_abra_binecc_anim

3.45. Ábra: A fedési fénygörbéből a sugarak becslése (animáció) (http://www.astronomynotes.com/starprop/s11.htm).
Image 3_42_abra_fedesi_anim

3.46. Ábra: A fedés időpontjaiból a relatív sugarak (r1/a, r2/a) meghatározása.
Image
        3_43_abra_fedesikettos

3.47. Ábra: Az, hogy mikor van főminimum és mellékminimum, attól függ, hogy a kisebb vagy a nagyobb hőmérsékletű csillag fedi a másikat (http://www.jimloy.com/astro/binary.htm).
Image
        3_44_abra_ecl_binary_minima

3.48. Ábra: Fedési fénygörbék (Cooper-Walker 1994)
Image
        3_45_abra_fedesi4

3.49. Ábra: A fedési kettősök 3 osztálya a fénygörbe alapján (http://astro.u-szeged.hu).
Image
        3_46_abra_fedesi_tip2

3.50. Ábra: A mellékminimum főminimumhoz viszonyított fázisa az ellipszispálya nagytengelyének (apszisvonalának) irányától függ. A pálya elfordulását (apszisvonal vándorlást) ez alapján lehet kimutatni (Borkovits 2009).
Image 3_47_abra_apsidal_borkovits09024

3.51. Ábra: A fedési fénygörbe alakját befolyásoló négy jelenség: részleges fedés, teljes fedés, árapálytorzulás, forró folt fényvisszaverődés (Kaufmann 1991).
Image
        3_48a_abra_ecl_bin1 Image
        3_48b_abra_ecl_bin2 Image
        3_48c_abra_ecl_bin3 Image
        3_48d_abra_ecl_bin4

A fedési kettősök osztályozása történhet a fénygörbe alapján:

A kontakt rendszereknél cirkumsztelláris, mindkét komponens körüli, közös gázfelhő alakulhat ki.

3.52. Ábra: A fedési kettősök három osztálya a Roche-lebenyek kitöltöttsége alapján (Sterne und Weltraum 2008/12 alapján).
Image
        3_49_abra_Roche_class_suw0812

3.53. Ábra: Az Algol paradoxon: a kisebb tömegű komponens előrébb tart a fejlődésben (Mitton & Mitton 1998).
Image
        3_50_abra_Algol

Kettős rendszereknél, különösen a fedési kettőscsillagoknál gyakran tapasztaljuk a keringési periódus változását. Ennek számos oka lehet. Az 1. pontban látszólagos, a többiben valódi a periódus megváltozása:

 1. Az O-C diagram hosszú ciklusú, szinuszos függvénnyel közelíthető. Ekkor a két legvalószínűbb magyarázat:

 2. Ha legalább az egyik komponens F-K típusú csillag, akkor az gyakran mágneses aktivitást mutat. Az Algol típusú rendszerekben a periódusváltozás okaként a mágneses aktivitási ciklust vélik magyarázatként. Arról van szó, hogy az aktív csillag alakja változik, így a gravitációs kvadrupólmomentuma is, ami kihat a keringési periódusra. Ilyenkor az aktív csillag luminozitása is változik a keringési periódus változásának periódusával megegyezően.
 3. Tömeg és impulzusmomentum változása az L2 belső Lagrange-pont mentén a mágneses fékeződés (magnetic braking) által.
 4. Tömegátadás a komponensek között.
 5. Tömegátrendeződés az egyik vagy mindkét komponens belsejében.
 6. Tömegkiáramlás, tömegvesztés a kettős rendszerből.

A szoros kettőscsillagok nagyobb része periódusváltozást mutat. A tömegátadás miatti periódusváltozás (van't Veer 1986):

$\displaystyle \frac{\Delta
         P}{P}= \alpha \frac{\Delta m}{m}$ (3.16)

ahol P a periódus, $ m=m_1+m_2$ a két komponens össztömege, az $ \alpha $ pedig tartalmazza a tömegarányt. A kettős rendszer teljes impulzusmomentuma:

$\displaystyle L=\frac{m_1
         m_2}{(m_1+m_2)^{1/3}}\left ( \frac{G^2 P}{2\pi} \right
         )^{1/3}$ (3.17)

Ennek differenciálásával juthatunk el az $ \alpha $ jelentéséhez:

$\displaystyle \frac{\Delta
         P}{P}=3\frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta
         m_1}{m_1}\l...
         ...+m_2}-3\right ) + \frac{\Delta m_2}{m_2} \left (
         \frac{m_2}{m_1+m_2}-3 \right )$ (3.18)

Konzervatív tömegátadás esetén ( $ \Delta L=0, \Delta
     m_1 = -\Delta m_2 = \Delta m$) a relatív periódusváltozás:

$\displaystyle \frac{\Delta
         P}{P}=\frac{3(1-q^2)}{q}\frac{\Delta m}{m}$ (3.19)

vagyis:

$\displaystyle
         \frac{dm}{dt}=\frac{mq}{3P(1-q^2)}\frac{dP}{dt}$ (3.20)

ahol $ q = m_2/m_1\; (m_1
     > m_2)$ a tömegarány. Ha az anyag a kisebb tömegű komponensről a nagyobb tömegűre áramlik, akkor $ \Delta m = \Delta
     m_1 >
     0$, a periódus növekszik, ellenkező esetben csökken.

A tömegtranszfer hatásosságát a periódusváltozásra az

$\displaystyle
         \alpha=\frac{3(1-q^2)}{q}$ (3.21)

értéke adja meg. Ha a q=1, azaz a két komponens egyforma tömegű, akkor $
     \alpha=0$, nincs változás. A csökkenő tömegaránnyal monoton növekszik a hatás a periódus változására.

Szeged 2013-05-01