A Mars holdjai

     Két holdja ismert: a Phobos és a Deimos, szabálytalan alakúak. Mindkét holdat Asaph Hall fedezte fel 1877-ben, és az ókori görög mitológia két figurájáról, Arész hadisten két fiáról nevezték el. Jelentésük deimos - rémület (pánik) és phobos – rettegés (fóbia).
    Jelenleg mindkét égitest csaknem kör alakú, a marsi egyenlítőhöz közeli pályán kering.

    A marsi holdak eredetének részletei mind ez idáig tisztázatlanok. Korábbi elképzelések szerint valószínűleg befogott aszteroidák. Alakjuk és összetételük a C-típusú kisbolygókéra hasonlít, azaz szénben gazdag sziklának tekinthetőek, de sok vízjeget is tartalmazhatnak. A holdak kémiai összetétele és mérete az sugallja, hogy a Mars és a Jupiter között lévő fő kisbolygó-övezetből kerültek Mars körüli pályára a Jupiter perturbációját követően, esetleg a bolygó korai, sűrű légköre fékezhette le az égitesteket a befogáshoz szükséges sebességre.
   
Egyes kutatók szerint a két kis hold egy valaha létezett nagyobb hold darabjai. A szinkron pályán mozgó nagyobb holdat a Mars gravitációs (árapály-) ereje egyszerűen szétdarabolhatta. A hold szétesésekor a nehezebb darabok spirális pályán hamar a Marsba csapódhattak. Ezek szerint a holdak közeteinek összetétele megegyezik. A Phobos és a Deimos felszínét összehasonlítva azonban nyilvánvaló különbségeket lehet felfedezni.
    Újabb elképzelés szerint a holdak a Mars és egy kisebb égitest ütközése során kidobódott anyagból állhatttak össze lazán, sok üreggel, ami kis sűrűségüket (kb. 2 g/cm3) és a marsi talaj anyagához való hasonlóságukat magyarázza.
         

    A Phobos gyorsabban kering a Mars körül (7 óra 39 perc), mint ahogy a bolygó megfordul a saját tengelye körül. Az árapályerők lassan, de állandóan csökkentik a pályasugarát, emiatt a Phobos néhány millió éven belül a Mars felszínébe fog csapódni. Felszínén a krátereken kívül párhuzamos barázdasorok is láthatók, ami réteges szerkezetre utal. Legnagyobb krátere a 9 km átmérőjű Stickney (MGS szonda képe).


Az ESA Mars Express szondával készített képek a Phobos közelében történt elrepülések során (2004). A felbontás: m/pix (méter/képelem).

Phobos
            Marstól való átlagos távolsága: 9 377 km
            max. átmérője: 22,2 km
            tömege: 1,072·1016 kg

Deimos
            Marstól való átlagos távolsága: 23 400 km
            max. átmérője: 12,6 km
            tömege: 2·1015 kg

     
   A Deimos keringése csak egy kicsit hosszabb (1 nap 6 óra 18 perc), mint a Mars forgási periódusa, azaz majdnem szinkron pályán mozog. A Deimos pályájának mérete egyre növekszik.
    A Deimost a bolygó felszínén tartózkodó megfigyelő csupán egy kiterjedés nélküli fényes pontnak láthatja.

A NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) szondájának közelképei (2009).
A Deimos felszínét valószínűleg vastag por (regolit) borítja, és a feltehetőleg idősebb sima területek sokkal vörösebbnek mutatkoznak, mint a friss becsapódási kráterek és a kiemelkedő hegygerincek környezete. 


Áttekintés (forrás: Astronomy 2008 Sept): 1, 2