A Neptunusz holdjai
    Gyűrűrendszer övezi, és 13 holdja ismert. A port és kőzettörmeléket tartalmazó gyűrűk vastagsága változó. A gyűrűk között kisebb holdak is keringenek. Legnagyobb holdja a 2706 km átmérőjű Triton, amely kör alakú pályán, retrográd irányban kering, periódusa kb. 6 nap. Felszínén a sötét sávoknál gejzírek működnek. 1846-ban, a bolygóval együtt fedezték fel. A Nereid nagy, igen lapult ellipszis pályán, majdnem egy éves periódussal kering a Neptunusz körül.
Ez a két hold valószínűleg a Kuiper-övből befogott égitest.

Proteus:
Neptunusztól való átlagos távolsága: 117 600 km
átmérője: 416 km

 

Triton:
Neptunusztól való átlagos távolsága: 354 760 km
átmérője: 2706 km
tömege 2,14·1022 kg

 

Nereid:
Neptunusztól való átlagos távolsága: 5 513 400 km
átmérője: 340 km

Kisebb Neptunusz-holdak: Despina (tranzit), Galatea, Larissa, Thalassa