Roche-határ

 

A Roche-határtól távol a kísérő égitest gyakorlatilag gömb alakú.

Closer to the Roche limit the body is deformed by tidal forces.

A Roche-határ közelében az árapály-erő miatt torzul az alakja.

Within the Roche limit the mass's own gravity can no longer withstand the tidal forces, and the body disintegrates.

Roche-határnál a hold saját gravitációja a bolygó árapályereje ellenében már nem tudja összetartani az anyagát, ezért szétdarabolódik.

Particles closer to the primary move more quickly than particles farther away, as represented by the red arrows.

A bolygóhoz közelebbi darabok gyorsabban  mozognak, mint a távolabbiak.

The varying orbital speed of the material eventually causes it to form a ring.

A törmelékdarabok eltérő keringési sebessége miatt egy gyűrű alakul ki.

A Roche-határ, vagy Roche-sugár az a távolság egy bolygó centrumától, amelyen kívül keringhetnek körülötte holdak. A Roche-határon belül a bolygótól származó gravitációs árapályerő szétszedi, feldarabolja a holdat, és egy törmelékgyűrű alakul ki. Az elnevezés Édouard Roche francia csillagászra utal, aki 1848-ban elsőként számolta ki ennek az elméleti határnak az értékét.

Megjegyzendő, hogy a Roche-határ nem tévesztendő össze a szoros kettőscsillagoknál fontos Roche-lobe (üreg) vagy Roche-felület fogalmával, amelyet szintén Édouard Roche-ról neveztek el. 

A Roche-határ meghatározása

A Roche-határ függ a hold szilárdságától. Egy teljesen szilárd hold megtartja alakját, mialatt az árapályerő szétaprítja. Egy nagyrészt folyékony anyagú hold erősen deformálódik az árapály hatása alatt.  A valódi holdak valahol e két határeset között vannak. 

Szilárd anyagú holdak

Egy szilárd, gömb alakú hold Roche-határánakkiszámításánál több közelítést tehetünk, melyek jelentősen leegyszerűsítik a feladatot. Feltesszük, hogy a hold végig megtartja gömb alakját, és eltekintünk a bolygó alakjának deformációjától, a hold forgásától és alakjától. 

Egy szilárd, gömb alakú hold esetén a d Roche-határ:

 

ahol R a bolygó sugara, ρM  a bolygó sűrűsége és ρm  a hold sűrűsége.

Ha a hold több mint kétszer sűrűbb a bolygónál (ami előfordul az óriásbolygóknál), akkor a Roche-határ a bolygó felszíne alatt van.

A képlet kiszámítása

A Roche-határ közelítő meghatározásához tekintsünk egy kis u tömeget a hold bolygó felé eső oldalán. Két, ellentétes irányú erő hat erre az u tömegre: a hold gravitációs ereje a hold középpontja felé, és a bolygó vonzóereje a bolygó felé. Utóbbi esetében csak az árapályerőt vesszük figyelembe, mivel a hold (szabadon esve) kering a bolygó körül.

Derivation of the Roche limit

Az m tömegű és r sugarú hold FG gravitációs vonzóereje az u felszíni tömegre a Newton-törvény alapján:

F_G = \frac{Gmu}{r^2}

A bolygó FT árapály-ereje az u tömegre (d a távolság a két égitest centruma között):

F_T = \frac{2GMur}{d^3}

A Roche-határ ott van, ahol ez a két erő megegyezik:

azaz

\frac{Gmu}{r^2} = \frac{2GMur}{d^3}

Innen kifejezhető a d Roche- határ:

d = r \left( 2 M / m \right)^{\frac{1}{3}}

Azonban jó lenne, ha a hold r sugara nem szerepelne a képletben, ezért helyette a sűrűségeket vezetjük be.

Az R sugarú bolygó M tömege:

M = \frac{4\pi\rho_M R^3}{3} 

Hasonlóan az r sugarú hold m tömege:

m = \frac{4\pi\rho_m r^3}{3} 

A tömegek ezen kifejezését behelyettesítve, a Roche-határ:

d = r \left( \frac{ 2 \rho_M R^3 }{ \rho_m r^3 } \right)^{1/3}

azaz:

d = R\left( 2\;\frac {\rho_M} {\rho_m} \right)^{\frac{1}{3}}

Folyékony holdak

Roche-határ pontosabb kiszámításánál figyelembe vesszük a hold alakjának deformációját is. 

A számítás igen bonyolult, és csak numerikusan lehet megoldani. Roche a következő értéket kapta:

d \approx 2.44R\left( \frac {\rho_M} {\rho_m} \right)^{1/3}

Pontosabb a közelítés, amikor figyelembe vesszük a bolygó lapultságát és a hold tömegét is:

d \approx 2.423 R\left( \frac {\rho_M} {\rho_m} \right)^{1/3} \left( \frac{(1+\frac{m}{3M})+\frac{c}{3R}(1+\frac{m}{M})}{1-c/R} \right)^{1/3}

ahol  c / R  a bolygó lapultsága. 

A folyékony közelítés alkalmazható a laza összetételű kis égitestekre is, mint az üstökösök. Például a Shoemaker-Levy 9 üstökös 1992 júliusában szétesett, amikor a Jupiterhez túl közel került. A következő megközelítéskor, 1994-ben a darabjai becsapódtak a Jupiter légkörébe. A Shoemaker-Levy 9-et 1993-ban fedezték fel. A pályaszámítások szerint néhány évtizeddel korábban fogta be a Jupiter.

Roche-határok a Naprendszerben 

központi égitest

sűrűség (kg/m3)

sugár (km)

Nap

1408

696000

Jupiter

1326

71492

Föld

5513

6378

Hold

3346

1738

Szaturnusz

687

60268

Uránusz

1318

25559

Neptunusz

1638

24764

Ezeket az adatokat felhasználva könnyen kiszámíthatók a Roche-határok akár szilárd, akár folyékony égitestekre. Az üstökösök átlagos sűrűsége 500 kg/m3.

A következő táblázat km-ben és a központi égitest sugarában (R) adja meg a Roche-határ értékeiket. A pontos Roche-határ függ a keringő égitest sűrűségétől és szilárdságától.  

 

központi égitest

keringő égitest

Roche-határ (szilárd)

Roche-határ (folyékony)

 

távolság (km)

R

távolság (km)

R

 

Föld

Hold

9496

1,49

18261

2,86

 

Föld

átlagos üstökös

17880

2,80

34390

5,39

 

Nap

Föld

554400

0,80

1066300

1,53

 

Nap

Jupiter

890700

1,28

1713000

2,46

 

Nap

Hold

655300

0,94

1260300

1,81

 

Nap

átlagos üstökös

1234000

1,78

2374000

3,42

 

Ha a központi égitest sűrűsége kevesebb mint fele a keringő égitestének, akkor a szilárd Roche-határ kisebb, mint a központi égitest sugara, és a két égitest hamarabb ütközne, mint hogy a szatellita a Roche-határhoz érne.

Milyen közel vannak a Naprendszer holdjai a Roche-határaikhoz? Az alábbi táblázatban belső holdak pályasugarának és Roche-határának aránya szerepel. A Pan és a Naiad különösen közel van a szétesést jelentő zónához. Az óriásbolygók belső holdjainak sűrűsége pontosan nem ismert, ezeknél a feltüntetett értékek csak becslések (dőlt betűkkel). 

 

központi égitest

keringő égitest

pályasugár : Roche-határ

 

(szilárd)

(folyékony)

 

Nap

Merkúr

104:1

54:1

 

Föld

Hold

41:1

21:1

 

Mars

Phobos

172%

89%

 

Deimos

451%

234%

 

Jupiter

Metis

~186%

~94%

 

Adrastea

~188%

~95%

 

Amalthea

175%

88%

 

Thebe

254%

128%

 

Szaturnusz

Pan

142%

70%

 

Atlas

156%

78%

 

Prometheus

162%

80%

 

Pandora

167%

83%

 

Epimetheus

200%

99%

 

Janus

195%

97%

 

Uránusz

Cordelia

~154%

~79%

 

Ophelia

~166%

~86%

 

Bianca

~183%

~94%

 

Cressida

~191%

~98%

 

Desdemona

~194%

~100%

 

Juliet

~199%

~102%

 

Neptunusz

Naiad

~139%

~72%

 

Thalassa

~145%

~75%

 

Despina

~152%

~78%

 

Galatea

153%

79%

 

Larissa

~218%

~113%

 

Plú

Charon

12,5:1

6,5:1

 

A Wikipédia és más források alapján készítette: Dr. Szatmáry Károly, Szegedi Tudományegyetem