Az értelmes élet kialakulásának kozmikus feltételei (?)     összeállította: dr. Szatmáry Károly
(a kérdőjel arra vonatkozik, hogy nem tudjuk, mennyire fontosak ezek a feltételek)

 

- egy Nap-típusú csillag (aránylag gyakori: a 10 fényévnél közelebbi csillagok kb. 10%-a ilyen)
- a csillag több milliárd éves legyen, nagy fémtartalommal
- a csillag hosszú ideig olyan helyen legyen a galaxisában, ahol nincsenek közeli szupernóvák, inkább a perem felé
- a csillag a galaxisban való keringése során ne haladjon át nagy porfelhőkön, spirálkarokon, lehetőleg a korotációs 

   zónában legyen
- ne haladjon el mellette túl közel másik csillag

- a csillagnak legyenek bolygói, üstökösei
-
legyen bolygója a lakható zónában

- a bolygó pályája közel kör alakú legyen
- a pályaelemek ne változzanak sokat
- ne legyenek ütközések túl nagy kisbolygókkal, üstökösökkel
- a bolygónak legyen egy nagy holdja (árapály)

- a bolygó megfelelő méretű, sűrűségű, anyagú legyen
-
részben szilárd felszín

- a bolygó belseje még ne hűljön ki, vulkanizmus
- legyen mágneses tere
- a bolygó forgástengelye ne ingadozzon erősen
- legyen megfelelő áteresztésű, összetételű, hőmérsékletű, sűrűségű, nyomású légköre
- az üvegházhatás nem túl erős, legyen ózonpajzs
- viszonylag stabil éghajlat
- legyen folyékony víz a felszínen