A háttérsugárzás kora mögé belátni ma még nem lehet közvetlen módon, optikai távcsövekkel. Azonban a gravitáció hatásait nem befolyásolja a fény létrejötte a világegyetemben, és a gravitációt – a gravitációs hullámok alapján – elvileg ugyanúgy meg tudnánk figyelni, mint az anyag elektromágneses hullámait, fénylését.
A gravitációs hullámok megfigyelése eddig még nem sikerült, de létezésüket kísérletileg kimutatták. Ha sikeresek lesznek a közvetlen detektálásra vonatkozó, éppen napjainkban zajló kísérletek, hosszú távon fölvethető, hogy közvetlen megfigyeléseket végezzünk a világegyetem háttérsugárzás előtti korszakából is.