A Galaxis különböző hullámhossztartományokon. A rádió-, közép- és távoli infravörös és a röntgentartományban főleg a csillagközi anyag különböző formáit figyelhetjük meg, az optikaiban és a közeli-infravörösben főleg a csillagokat látjuk. A vertikális eloszlások jól kirajzolják a Galaxis korongkomponenseit.