A kozmikus háttérsugárzás spektruma: mekkora szögméretű ingadozások mennyire erősek és gyakoriak. A független változó a multipólus-momentum. A legnagyobb csúcshoz 1 fok körüli méretű szerkezetek tartoznak. Ez mutatja az eseményhorizont látszó méretét a háttérsugárzás keletkezésének távolságában. Ennek felharmonikusai (az akusztikus csúcsok) igazolják, hogy itt valóban eseményhorizontot látunk: az anyageloszlás állóhullámait figyelhetjük meg az 1 fok méretű dobozokban. A különböző detektorok eltérő színnel szerepelnek.