A csillagászat új irányai
SZTE TTK PhD kurzus  2004/2005. tanév I. félév

Elõadó: dr. Szatmáry Károly habil. egyetemi docens
Idõpont, helyszín:  hétfõ 11-13 óra, Béke-épület V. em. Csillagda

A csillagászat és az ûrkutatás legújabb, élvonalába tartozó kutatásainak bemutatása, a módszerek és az eredmények elemzése.

A hallgatók a kurzus során egy témát önállóan feldolgoznak és elõadnak.

Tematika: