Csillagászat és űrkutatás
Speciális kollégium (UNIVERSITAS)
Kurzuskód: KIF 354-0
Bármilyen szak bármilyen évfolyama számára

ÁMÉT-ként is felvehetô
Számonkérés: AT vagy 3 fokozatú (M3) vagy kollokvium (KO)

A spec. koll. szeminárium jellegű, a csillagászat és
űrkutatás legújabb eredményeit beszéljük meg.
Minden alkalommal videofilm vetítés is lesz, majd a
témakört elemezzük. Aki felveszi, járjon is el!

  Tematika: 

            - A Naprendszer  

            - Bolygók más csillagok körül

            - A csillagok élete

            - A Tejútrendszer szerkezete

            - A Világegyetem fejlôdése

            - Földi és légkörön túli távcsövek

            - Az űrkutatás új eredményei

            - Élet az Univerzumban

            - Az UFO-probléma

            - Higgyünk-e a horoszkópban? (NE!)

            - Csillagászat számítógépen, az INTERNET-en

            + Látogatás az Újszegedi csillagvizsgálóban.
                                                              00    40

          A spec.koll. idôpontja:  hétfô  17  - 18  .

                                                        -----------------

          Hely: Budó-tanterem, Dóm tér 9.
          Elsô alkalom: szeptember 21-én.
          Szeged, 1998. szeptember 7.

                                        (Dr. Szatmáry Károly)

                                       tudományos fômunkatárs
 JATE Kísérleti Fizikai Tanszék, Béke-épület 1.em. 42.szoba

         E-mail: k.szatmary@physx.u-szeged.hu

         http://www.jate.u-szeged.hu/obs