Csillagászat és űrkutatás
Speciális kollégium (UNIVERSITAS)
Kurzuskód: KIF 354-0
Bármilyen szak bármilyen évfolyama számára

ÁMÉT-ként is felvehetô
Számonkérés: AT vagy 3 fokozatú (M3) vagy kollokvium (KO)

A spec. koll. szeminárium jellegű, a csillagászat és
űrkutatás legújabb eredményeit beszéljük meg.
Minden alkalommal videofilm vetítés is lesz, majd a
témakört elemezzük. Aki felveszi, járjon is el!

 Tematika: 

      - A Naprendszer 

      - Bolygók más csillagok körül

      - A csillagok élete

      - A Tejútrendszer szerkezete

      - A Világegyetem fejlôdése

      - Földi és légkörön túli távcsövek

      - Az űrkutatás új eredményei

      - Élet az Univerzumban

      - Az UFO-probléma

      - Higgyünk-e a horoszkópban? (NE!)

      - Csillagászat számítógépen, az INTERNET-en

      + Látogatás az Újszegedi csillagvizsgálóban.
                               00  40

     A spec.koll. idôpontja: hétfô 17 - 18 .

                            -----------------

     Hely: Budó-tanterem, Dóm tér 9.
     Elsô alkalom: szeptember 21-én.
     Szeged, 1998. szeptember 7.

                    (Dr. Szatmáry Károly)

                    tudományos fômunkatárs
 JATE Kísérleti Fizikai Tanszék, Béke-épület 1.em. 42.szoba

     E-mail: k.szatmary@physx.u-szeged.hu

     http://www.jate.u-szeged.hu/obs