A XXV. OTDK KONFERENCIA EREDMÉNYEI:
(a SZTE Fizikus Tanszékcsoport díjai)

FIZIKA szekció
(PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, 2001. április 17-19.)

Anyagtudomány, szilárdtestfizika tagozat
III. díj: Tóth Sára IV. éves fizikus szakos hallgató
A p -elektronállapotok lokalizációs tulajdonságainak vizsgálata hidrogénezett amorf
szén vékonyrétegekben fotolumineszcencia módszerrel
témavezetôk: Dr. Koós Margit fiz.tud.kand., Szilárdtestfizikai Kutató Intézet
Dr. Pócsik István fiz.tud. kand., Szilárdtestfizikai Kutató Intézet

Biofizika, radioaktív környezetvizsgálat tagozat
II. díj: Sarlós Ferenc III. éves fizikus szakos hallgató
Elektromos térerôsség mérése bíbormembrán környezetében
témavezetô: Dr. Szabó Gábor egyetemi tanár
dicséret: Szilárd András V. éves fizikus szakos hallgató
A kettes fotokémiai rendszer UV-B érzékenysége a vízbontó komplex S-állapotainak függvényében
témavezetô: Dr. Vass Imre, a biol. tud. doktora

Csillagászat I. (Naprendszer) tagozat
I. díj:Szabó Gyula IV. éves csillagász szakos hallgató - Sárneczky Krisztián V. éves földrajz szakos hallgató (ELTE)
A Naprendszer apró égitestjeinek vizsgálata a digitális képfeldolgozás módszereivel
témavezetô: Dr. Kiss László egyetemi tanársegéd

Csillagászat II. (asztrofizika) tagozat
II. díj: Sziládi Katalin V. fizika - IV. éves csillagász szakos hallgató Szabó Gyula IV. éves csillagász szakos allgató
Változócsillagok keresése az M37 nyílthalmazban
témavezetô: Dr. Kiss László egyetemi tanársegéd
dicséret: Csák Balázs IV. éves csillagász szakos hallgató
Rövidperiódusú mezô változócsillagok felfedezése
témavezetô: Dr. Kiss László egyetemi tanársegéd

Optika, lézerek alkalmazása tagozat
II. díj: Dombi Péter V. éves fizikus - fizika szakos hallgató
Újfajta holografikus rácsok nagyintenzitású lézerekhez
témavezetôk: Dr. Ian Ross, Rutherford Appleton Laboratórium, Anglia,
Dr. Osvay Károly egyetemi docens
III. díj: Vass Csaba V. éves fizikus szakos hallgató
Impulzuslézeres vékonyrétegleválasztás során keletkezô cseppek és szilárd törmelékek
kiküszöbölése a céltárgy és a lézer paramétereinek optimalizálásával
témavezetô: Dr. Hopp Béla tudományos fômunkatárs

TANTÁRGYPEDAGÓGIAI ÉS OKTATÁSTECHNOLÓGIAI szekció
(VESZPRÉMI EGYETEM, 2001. április 11-13.)

Fizika tantárgypedagógia tagozat
II. díj: Bohus János PhD hallgató
Modern technika a fizikai kísérletekben
témavezetô: Dr. Papp Katalin egyetemi docens
III. díj: Schneider János PhD hallgató
Mechanikai rezgések szimulációja
témavezetô: Dr. Bogár Ferenc egyetemi adjunktus
dicséret: Paczolay Dénes PhD hallgató
Speciális relativitáselmélet számítógépen
témavezetô: Dr. Varga Zsuzsa egyetemi adjunktus

Kémia és földrajz (csillagászat) tantárgypedagógia tagozat
III. díj: Fûrész Gábor IV. éves csillagász szakos hallgató
A Szegedi Csillagvizsgáló 40 cm-es  távcsövének felújítása és automatizálása
témavezetô: Dr. Szatmáry Károly tudományos fômunkatárs
Dicséret: Jurkovity Mónika I. éves fizika szakos hallgató
Csillagászati fedések és fogyatkozások a középiskolai oktatásban
témavezetô: Dr. Kiss László egyetemi tanársegéd

A hallgatóknak és témavezetôiknek gratulálunk !!!