Élet az Univerzumban

speciális kollégium (heti 2 óra előadás)
a SZTE bármely szakos hallgatói számára (általánosan művelő)
Hely, idő: Szeged, Dóm tér 9. I. emelet, Budó-terem, szerda 18-1940
Előadó: Dr. Szatmáry Károly egyetemi docens
SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Béke-épület I.em.42. tel. 54-4666
e-mail: k.szatmary@physx.u-szeged.hu   http://www.jate.u-szeged.hu/obs

Az utóbbi években egyre többet tudunk a földi élet kialakulásáról és fejlődéséről,
az ezeket befolyásoló csillagászati vonatkozásokról, kozmikus feltételekről.
Az űrszondák segítségével a többi égitesten is kutatunk az élet nyomai után.
Száz feletti a más csillagoknál felfedezett bolygók száma. Vajon lehet-e rajtuk élet?
Rádiótávcsövekkel keressük az esetleges idegen civilizációk üzeneteit.

Tematika:

1. Élet a Naprendszerben
    - A Naprendszer felépítése, fő jellemzői. Bolygók, holdak, kisbolygók, meteorok,
       üstökösök, bolygóközi anyag. Kuiper-öv, Oort-felhő.
    - A bolygók tulajdonságai. Bolygókutatás űrszondákkal.
    - Az élet kialakulása a Földön. Az éghajlat változásai, Milankovics-elmélet.Gaia.
    - A Hold kialakulása, szerepe a földi élet fejlődésében.
    - Kisbolygók, üstökösök becsapódásai, kihalások, Nemezis-elmélet. Pánspermia-elmélet.
    - A Nap, a naptevékenység és földi hatásai. A napenergia hasznosítása.
2. Az élet kialakulásának kozmikus feltételei
    - A bolygók pályájának mérete, alakja, helyzete, ezek változásai.
    - A bolygó mérete, tömege, gravitáció erőssége, forgása, légköre és mágneses tere.
    - Az élet lehetőségei a Marson, a nagy holdakon. Az árapály szerepe.
3. Az élet lehetőségei más csillagoknál
    - Csillagok állapotjelzői. Csillagfejlődés: kialakulás, élettartam, végállapotok.
    - Magreakciók a csillagokban, kémiai elemek kialakulása.
    - Bolygók felfedezésének módszerei, eredményei.
4. A csillagközi anyag, gáz-, por- és molekulafelhők.
    - Bonyolult szerves molekulák kimutatásának módszerei.
5. Idegen civilizációk keresése.
    - Rádiótávcsöves programok, SETI.
    - A földi üzenetek.
    - A Drake-egyenlet, milyen valószínűséggel vannak a közelben értelmes lények?
    - A civilizációk űrbéli terjeszkedése.
    - A galaktikus körülmények szerepe.
    - Az UFO probléma.
    - Az idegen élet a sci-fi irodalomban és filmekben.

Ajánlott irodalom:
Almár Iván: A SETI szépsége (Kutatás Földön kívüli civilizációk után), Vince Kiadó 1999
Ashpole, Edward: A Földön kívüli értelem kutatása, Akadémiai 1992
Asimov, Isaac: A Hold tragédiája, Kozmosz könyvek 1979
Brahic, André: A Nap gyermekei (Eredetünk története), Typotex Kiadó 2001
Brooks, J.-Shaw, G.: Az élő rendszerek eredete és fejlődése, Gondolat 1981
Comins, Neil F.: Mi lenne a Földön, ha ... ?, Panem-Grafo, 1994
Davies, Paul: Egyedül vagyunk a Világegyetemben?, Kulturtrade 1996
Davies, Paul: Az ötödik csoda, Az élet eredetének nyomában, Vince Kiadó 2000
Dorschner, Johann: Van-e élet a Földön kívül?, Gondolat 1975
Fodor L. István: Földön kívüli élet, Natura 1984
Furniss, Tim: Az űrkutatás atlasza, Passage Kiadó 2001
Gánti Tibor: A kvarkoktól a galaktikus társadalmakig, Kossuth 1975
Goldsmith, Donald: Nemezis - A halálcsillag, Háttér 1990
Lovelock, J.E.: GAIA - A földi élet egy új nézőpontból, Göncöl 1990
Mészáros Ernő: A Föld rövid története, Vince Kiadó 2001
Mitton, Simon-Mitton, Jacqueline: Csillagászat, Fiatalok Oxford könyvtára, Holló és Társa 1998
Pálfy József: Kihaltak és túlélők, Félmilliárd év nagy fajpusztulásai, Vince Kiadó 2000
Pető Gábor Pál: A repülő csészealjak rejtélye, Magvető 1983
Sagan, Carl: Az Éden sárkányai (Tűnődések az emberi intelligencia evolúciójáról), Európa 1990
Sklovszkij, J.Sz.: Világegyetem, élet, értelem, Gondolat 1976
Csillagászati évkönyvek, Meteor havilap, Magyar Csillagászati Egyesület