A csillagok fényváltozása
          ---------------------------

        Speciális kollégium és PhD kurzus

    III., IV. és V. éves fizikus és fizika szakos hallgatók,
        valamint PhD ösztöndíjasok számára

   Tematika: 

   - Asztrofizikai alapfogalmak, a csillagok álapotjelzői
   - Csillagfejlődés, modellek, Hertzsprung-Russell diagram
   - Fényességmérés a csillagászatban
   - Földi és légkörön túli távcsövek
   - Detektorok (fotoelektromos, CCD)
   - Fotometria és spektroszk¢pia (demo: CLEA programok)
   - A fényesség időbeli változásának jellege, az O-C diagram
   - A változócsillagok tipusai
   - Fedési kettőscsillagok, fénygörbe modellezés, foltillesztés
   - Pulzáló csillagok, pulzációelmélet, radiális és nemradiális
     pulzáció, módusazonosítás
   - Eruptív és kataklizmikus változócsillagok
   - Foltos csillagok
   - A fényváltozás periodicitása, Fourier és wavelet analízis
   - Fehérítési módszerek
   - A csillagok fizikai paramétereinek meghatározása
   
   + Látogatás az újszegedi csillagvizsgálóban.


   Ajánlott irodalom:

  Marik M. (szerk.): Csillagászat     Akadémiai Kiadó 1989
  Cserepes-Petrovay: Kozmikus fizika      ELTE Kiadó 1993
  SH Atlasz, Csillagászat          Springer Kiadó 1992
  A világűr titkai              Helikon Kiadó 1992
  Cooper-Walker: Csillagok távcsővégen      Gondolat 1994
  Csillagászati Évkönyvek    Magyar Csillagászati Egyesület


                      30  00
   A kurzus javasolt időpontja: hétfő 17 - 19 .
                 -----------------
   Hely: Béke épület V. emelet, Csillagda

   Első alkalom: szeptember 15-én.


   Szeged, 1997. szeptember 5.


       (Dr. Szatmáry Károly)     (Kiss László)
       tudományos főmunkatárs    PhD ösztöndíjas

             Kísérleti Fizikai Tanszék