Csillagok színképfelvételei

A csillagok színképe felszíni hômérsékletük és luminozitásuk (fényteljesítményük) szerint eltérô.Az itt bemutatott spektrumok a japán Okayama Astrophysical Observatory 91 cm-es reflektorára szerelt Cassegrain spektrográfjával készültek (a berendezés képe).

A spektrográffal széles színképtartomány vizsgálható, az ibolytától (390 nm) a vörösig (670 nm). A kameralencse 135 mm-es.

A színképek elôször egy-egy luminozitási osztályon belül (fôsorozat, óriások, szuperóriások) bemutatják az O-B-A-F-G-K-M színképosztályok jellemzôit, majd néhány színképtípuson belül a luminozitás szerinti eltéréseket (a színképvonalak megjelenésében és erôsségében).

A nagyított képeken jobban tanulmányozhatók a spektrumok. A nyilak a színképvonalak erôsségének a luminozitással való változását jelzik.

A képek elkészítôi: Yumi Awano és Kozo Sadakane (Osaka Kyoiku University), valamint Yuji Norimoto és Hideo Maehara (Okayama Astrophysical Observatory/NAOJ). Magyar változat: Szatmáry Károly (JATE Csillagvizsgáló).

A színképek listája:

 • Fôsorozat, O7 - A0
 • Fôsorozat, A0 - G0
 • Fôsorozat, G0 - K7
 • Óriások, B0 - F0
 • Óriások, F0 - K0
 • Óriások, K0 - M0
 • Szuperóriások, O7 - A0
 • Szuperóriások, A0 - G0
 • Szuperóriások, G0 - M2
 • Luminozitás szerint O7
 • Luminozitás szerint O7 (nagyított)
 • Luminozitás szerint B0
 • Luminozitás szerint B0 (nagyított)
 • Luminozitás szerint A0
 • Luminozitás szerint A0 (nagyított)
 • Luminozitás szerint F0
 • Luminozitás szerint F0 (nagyított)
 • Luminozitás szerint G0
 • Luminozitás szerint G0 (nagyított)
 • Luminozitás szerint K0
 • Luminozitás szerint K0 (nagyított)
 • Színes spektrumok