József Attila Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Kísérleti Fizika Tanszék

Szakdolgozat

Csillagászat az Interneten

Készítette:
Héja Tibor
V. fizika tanár szakos hallgató

Témavezető:
Dr. Szatmáry Károly
tudományos főmunkatárs

Szeged, 1999


Tartalom:

Bevezetés

 1. Információs csatornák az Interneten
 2. Magyarországi források
  1. Magyar Csillagászati Egyesület
  2. A Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Kutatóintézete
  3. Magyarországi egyetemek
  1. JATE
  2. ELTE
  3. Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriuma
2.4 Egyéb kutatóintézetek

2.5 Egyéb csillagászattal kapcsolatos címek

2.6 A csillagászat oktatása

2.6.1 Alternatív Közgazdasági Szakközépiskola csillagászati szakköre

2.6.2  "A távol közelében" Csillagászati Hálózat

2.6.3 A Naprendszer bemutatása

2.6.4 A hálózat használata a csillagászatban és az űrkutatásban

 1. Külföldi források
3.1 Tükrözések Magyarországon

3.1.1 Nine Planets

3.1.2 NASA Mars-misszió

3.2 Tematikus cím-gyűjtemények

3.3 A (legnagyobb) csillagászattal és űrkutatással foglalkozó szervezetek

3.4 On-line folyóiratok, magazinok, hírlevelek

3.5 Adatbázisok, képkatalógusok, csillagtérképek

3.6 Publikus FTP szerverek

3.7 Csillagászati témájú Newsgroupok

3.8 Oktatási anyagok, kurzusok a Web-en

Összefoglalás

Bevezetés

A csillagászat talán a legősibb tudomány, az Internet korunk egyik legújabb médiuma, adatközvetítő csatornája. Mégis, az Internet hatása és annak alkalmazása a tudományok közül talán leginkább a csillagászatban érezhető. Ennek számos oka van, mindkét oldal jellemzői elősegítették ennek a folyamatnak a kialakulását. Egyrészt adott a csillagászat, mint megfigyelő tudomány óriási információ-, illetve adattermelése (és – éhsége), másrészt adott az Internet egyre erősödő térhódítása az információközlésben. Így az igény és a lehetőség szerencsés találkozását láthatjuk abban a folyamatban, amikor a csillagászati kutatások eredményei, publikációk, folyóiratok és egyéb információk jelennek meg az Interneten, kutatócsoportok vagy amatőrök olyan (aktív) közösségeket alkotnak az elektronikus levelezés segítségével, amelyek tagjai egymástól nemritkán több száz kilométerre dolgoznak.

A szakdolgozat témája az Interneten elérhető csillagászattal kapcsolatos anyagok tematikus áttekintése, a megtalálható információk felhasználási területeinek bemutatása. A fellelhető anyag hatalmas mérete miatt teljes leírást a témáról adni lehetetlen - és értelmetlen is- volna, hiszen a hálózaton megjelenő információk mennyisége követhetetlen módon növekszik. Célom, hogy ezzel a rendszerezéssel (és az anyag folyamatos frissítésével) segítséget nyújtsak azoknak, akik csillagászattal kapcsolatos információkat keresnek a hálózaton. Külön fejezetben dolgoztam fel a csillagászat oktatásában felhasználható Internetes forrásokat. Ezt az indokolja, hogy az oktatási anyagok közül az egyik legbővebb (hacsak nem a legbővebb) forrás áll rendelkezésünkre. Rengeteg segédanyag (szimulációs programok, képek, mozgóképek, teljes tankönyvek, sőt csillagászati kurzusok) érhető el mindenki számára. Ezek közül egyre több magyar nyelven is megtalálható.

Az Internetes “technikai háttér” rövid ismertetése és a csillagászatban való felhasználhatósága után a csillagászat egyes témakörei tükrében tekintem át az Interneten található forrásokat.
 


1. Információs csatornák az Interneten

Manapság a legelterjedtebb módja az Internetről történő adatgyűjtésnek a Word Wide Web (WWW) használata. Egy böngészőprogram segítségével szöveges, vagy képi (akár mozgóképes) információkat is nyerhetünk. A legújabb technikák segítségével kis programokat is futtathatunk a böngészőnk ablakában (JAVA, VRML), amik segítségével akár egy a Mars-szonda által feltérképezett tájat barangolhatjuk be, vagy a csillagos égbolt mozgását tetszésünk szerint felgyorsítva nézhetjük. Mivel a felhasználói felülete egyszerű és gyakran nagyon mutatós, különösen ismeretterjesztő anyagoknál használhatók ki a WWW adta lehetőségek, de elterjedtsége miatt minden területen találkozhatunk vele. Az egyik legnagyobb előnye (a mérhetetlen mennyiségű információ jelenléte) lassan az egyik legnagyobb hátrányává vált (az információk áttekinthetetlensége), ezt próbálják megszüntetni a keresőprogramok, amelyekkel témakörök szerint (vagy akár az “összes” web-lapon) kereshetők kifejezések. A tematikus keresőprogramok mindegyikében található csillagászat témakör is, így leszűkített körben kereshetünk, ami lehetővé teszi az információforrások áttekintését.

Elsősorban programok átvitelére használatos az FTP (File Transfer Protokoll), amelyet a nagyszámú ingyenes csillagászati program, mérési eredmények, térképek és adatbázisok letöltése esetén használnak – elsősorban a szakemberek (kutatók ill. a csillagászatot oktató tanárok).

Talán a leghatékonyabb információs csatornák az elektronikus levélen alapulók: a newsgroup-ok (hírcsoportok) és a levelezési listák, melyek segítségével órákon - perceken belül informálhatók egy közösség tagjai (akik olvassak a news-t, illetve tagjai a levelezési listának). A news-ok Web-es elérésére is lehetőség van és a legtöbb levelezési lista szintén rendelkezik WWW-s felülettel, így ezeket a szolgáltatásokat is el tudjuk érni pusztán egy böngésző segítségével. Kutatók és amatőr csillagászok sokszor látták már hasznát e csatorna gyorsaságának egy váratlan csillagászati esemény megfigyelése kapcsán.

Lassan elavul ugyan, de találkozhatunk még a GOPHER protokollal elérhető anyagokkal is, amik szöveges információkat tartalmaznak.

2. Magyarországi források

Magyar nyelvű csillagászati anyagok után kutatva egy országos működési körrel rendelkező szervezet honlapját érdemes felkeresnünk, ahonnan várhatóan a többi csillagászattal foglalkozó intézményhez is találunk utalásokat. Ez a szervezet a Magyar Csillagászati Egyesület.

2.1 MCSE (http://www.mcse.hu)

Az egyesület 1946-ban alakult, majd az 1949-es megszűnés után 1989-ben alapították újra meg. Célja a magyarországi csillagászok (hivatásos és amatőr egyaránt) és a csillagászat iránt érdeklődők összefogása, a csillagászat népszerűsítése, ismeretterjesztő anyagok kibocsátása, rendezvények szervezése.

Elérhető információk:

A kezdőlapon mindig a legfrissebb csillagászati híreket találhatjuk: új felfedezések, csillagászati események, közelgő rendezvények (táborok, előadások).

A szervezetnek az ország minden táján működnek helyi csoportjai, amelyek bemutatkozó oldalai segítségével Magyarország minden részében találhatunk csillagász közösségeket, előadásokat, szakköröket.

Az egyesület több levelezési listát is üzemeltet, amelyekre feliratkozni a listadmin@mcse.hu e-mail címre küldött subscribe “listanév” tartalmú levéllel lehet. A listák és rövid leírásuk:

Találunk az MCSE honlapján fotógalériát, ahol a csillagászattal éppen csak ismerkedők is válogathatnak, találnak szép (a csillagászathoz kedvcsináló) amatőr felvételeket.

Az eseménynaptár segítségével az aktuális égi jelenségekről kapunk összefoglalót (Holdfázis, bolygók, és a szabad szemmel is látható események). Ezek az információk elengedhetetlenül szükségesek az amatőr megfigyelők, de éppúgy a szakkört vezetők számára is (mit lehet és mit érdemes megnézni egy-egy éjszaka).

Bőséges linkgyűjteményt is találhatunk, témakörök szerint csoportosítva a Magyarországi és külföldi forrásokhoz.

Távoli szerverek anyagainak helyileg tárolt változata is elérhető az MCSE szerverén. Ennek segítségével a drága külföldi Internetes vonalak igénybevétele nélkül juthatunk hozzá ezekhez az anyagokhoz. A NASA Mars-kutatási programjának WEB lapjait találhatjuk meg sok érdekességgel, képpel, interaktív programmal (VRML), amelynek segítségével bejárhatjuk a szonda által feltérképezett területet (a valódi 3 dimenziós környezetet szimulálja a program). A METEOSAT műhold aktuális (félóránként frissített) felvételeit is megtaláljuk itt.

A közeljövő legjelentősebb eseménye az 1999. augusztus 11-i napfogyatkozás lesz, amelyről az MCSE honlapján részletes információkat találhatunk (a jelenség leírása, tanácsok, segédanyagok).
 
 

A tudományos élet központja mindenhol az Akadémia, ezért az MTA honlapjáról (http://www.mta.hu) is elindulhatunk, ha csillagászati információkat keresünk. Az MTA két obszervatóriumának anyagát találjuk meg az Interneten:

2.2 A Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Kutatóintézete

Konkoly Obszervatórium (http://www.konkoly.hu)

Az obszervatórium honlapján található a munkatársak publikációi mellett egy “változócsillag közlöny” (Information Bulletin on Variable Stars – IBVS) adatbázis, keresési lehetőséggel. A közlemények újonnan felfedezett változók, ismert csillagok spektrumai, mérési eredmények és publikációk. A közlöny újabb számai mellett a régiek is elérhetők elektronikus változatban is, ami ingyenes. Az elérés Web-böngészővel, vagy (anonymous) FTP-n keresztül lehetséges A cikkek között kereshetünk is a Web-es felületen keresztül.

Az oktatási anyagok között találhatjuk Holl András Műszertechnika IV. csillagászhallgatóknak című kurzusának óravázlatait.

A debreceni Napfizikai Obszervatórium. (http://fenyi.sci.klte.hu)

Az obszervatórium dolgozóinak publikációs listája itt is elérhető, emellett a mérési eredmények adatbázisa is publikus, FTP-n keresztül letölthető. Az egyetem csillagászat kurzusának tematikája, az ajánlott irodalom, sőt a vizsgakérdések is felkerültek a szerverre.

Az Akadémia mellett az egyetemeken folyik komoly csillagászati munka, logikus, hogy a magyarországi egyetemek honlapján keressünk további anyagokat.

2.3 Magyarországi Egyetemek

2.3.1 A szegedi József Attila Tudományegyetem kezdőlapja (http://www.u-szeged.hu) után a TTK egységei között keresve megtaláljuk az
Obszervatóriumot (http://www.jate.u-szeged.hu/obs).

Az intézménnyel kapcsolatos általános információk mellett (műszerek, nyitva tartás) igen bőséges oktatási segédanyagként használható dolgozatot és ismeretterjesztő cikket találunk. Gazdag link-gyűjtemény is segíti a csillagászati információk felkutatását. Itt is találkozhatunk az egyetemi csillagászati kurzusok tematikájával és egy részletes szakirodalom-jegyzékkel.

2.3.2 Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen csillagászati tanszék működik, melynek honlapja a http://innin.elte.hu címen található. Az aktuális információk mellett a tanszék publikus ftp szerverén található egy rendszerezett digitális kép-gyűjtemény. (bolygók, csillagok, holdak, galaxisok, üstökösök, stb.) és az egyetemi kurzusok tematikái.

2.3.3 Az ELTE Gothard Asztrofizikai obszervatóriuma a http://www.gothard.hu címen érhető el.
 


2.4 Egyéb kutatóintézetek:

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagászati Kutató Intézete (http://www.bajaobs.hu/cski/cski.htm)

Érdekes légköroptikai jelenségekről (az intézmény kutatóinak korábbi fő kutatási területe volt) találhatunk összeállítást, csillagászati képgyűjteményt és természetesen aktuális csillagászati események leírását találjuk. Az újjáalakult Csillagvizsgáló Intézet fő kutatási területe a kettőscsillagok asztrofizikája.

Az eddig meglátogatott lapokon számos linkgyűjteményt találhattunk, ezekben gyakran előfordulnak a csillagászat népszerűsítésével, ismeretterjesztéssel foglakozó szervezetek, illetve ilyen témájú Web-lapok. A hagyományos –nem Interneten történő- népszerűsítő munka elsősorban a planetáriumokban folyik, nézzük a magyarországi planetáriumok honlapjait!

TIT Budapesti Planetárium (http://www.planetarium.hu)

Természetesen a planetáriumra és a műsorra vonatkozó információkon kívül csillagászati és űrkutatás témájú hírek és anyagok is találhatók a szerveren (pillanatnyilag linkgyűjtemény).

Kecskeméti Planetárium (http://www.c3.hu/~kecsplan)

Sajnos ezeken az oldalakon (a planetárium programjain kívül) semmilyen csillagászati információt nem találtam, még az augusztus 11-i teljes napfogyatkozásról sem, holott az Kecskemétről is látható lesz.

Scutum magán-csillagvizsgáló (http://www.extra.hu/scutum)

Horváth Tibor magán-csillagvizsgálójának honlapján aktualitásokat, fotógalériát, CCD-vel készített Hold-képeket, valamint amatőr csillagászok honlapjainak link-gyűjteményét találhatjuk.

2.5 Egyéb csillagászattal kapcsolatos címek:

Napvadász Kft. (http://www.napvadasz.hu)

Ezen a honlapon a megszokott témakörök mellett (aktualitások, fotógaléria) egy az Internet adta lehetőségeket maximálisan kihasználó, csillagászati verseny honlapját is megtaláljuk A Napvadász Kft. a JATE Csillagvizsgálóval Magyar Csillagászati Egyesület Esztergomi Helyi Csoportjával közösen, hirdette meg a versenyt, két korcsoportban, Kismedve (12-14 évesek) és Nagymedve (14-18 évesek) kategóriákban. A nevezés után a feladatokat a Hálózaton lehet elérni, a megoldást is a Web-en illetve e-mail-en keresztül küldik el a csapatok.(a Nagymedve kategóriára érvényes). A korábbi fordulók megoldásai illetve a csapatok elért eredményeit is ilyen formában lehet elérni.

Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló (http://www.kodolanyi.hu/telapo/index.htm)

Albireo Amatőrcsillagász Klub (http://alpha.dfmk.hu/~albireo)

Az ORION Amatőrcsillagász Klub (http://www.extra.hu/orion_klub)

Folyóiratok:

Élet és Tudomány (http://www.eletestudomany.irisz.hu)

A hetilap honlapján is egyre több cikk olvasható, a régebbi számok archívumából is válogathatunk.

Természet Világa (http://www.kfki.hu/~cheminfo/TermVil)

Internet-Újság

Tudomány, Technika, Tájékoztatás (3T), az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) elektronikus hírlevele.(http://www.omikk.hu/omikk/haromt/hirek/astro/astro.htm)

A szerkesztők (dr. Horváth Péter, Válas György) által rendszerezett, a tudomány és a technika témakörében megjelent friss híreket találhatunk ezen a lapon, témakörönként, a megjelenés sorrendjében.
 


2.6 A csillagászat oktatása

A csillagászat oktatásában az Internet egy új segédeszköz, sok szempont szerint nagyon előnyös a használata.

A szemléltetés kiemelten fontos a csillagászatban, hiszen a vizsgálatok tárgyának (bolygók, bolygórendszerek, galaxisok) mérete legtöbbször meghaladja a diákok által közvetlenül érzékelhető tartományt. Az Internet kiapadhatatlan forrása a letölthető modellező-programoknak, amik már egy közepes teljesítményű személyi számítógépen is futtathatók. A Sulinet program keretében a középiskolák szinte mindegyike hozzájutott számítógéphez, sőt Internet hozzáféréshez, ami nemzetközi viszonylatban is nagy eredménynek számít. Így közvetlenül elérhetőek azok az interaktív “oktató-web-lapok”, amelyeket a CD-ROM-on található hasonló programokkal ellentétben folyamatosan frissíthetnek. Természetesen ezen előnye mellett vannak hátrányai is egy Internetes szemléltetésnek (pl. a hazai infrastruktúra helyzete miatt), amiket ki lehet védeni (pl. nem “valódi” Internetes kapcsolattal, hanem előre letöltött oldalak közeli gépről való elérésével).Természetesen az Internet ilyen módon való felhasználásához szükség van megfelelően elkészített Web-es anyagokra.

A Hálózaton megvalósítható kommunikáció felhasználható versenyek, pályázatok lebonyolítására, egy ilyennek lehetünk tanúi a napvadász csillagászati verseny kapcsán.

Oktatási anyagok a Hálózaton.

2.6.1 Alternatív Közgazdasági Szakközépiskola csillagászati szakköre (http://supernova.akg.hu)

Magyarország legaktívabb középiskolai szakköre, tartalmas honlappal, melyen megtalálhatjuk az aktualitásokat, a legfrissebb híreket, diákok munkáit. Minden hónapban egy téma bővebb feldolgozására kerül sor, amihez kapcsolódó linkgyűjteményt is találhatunk.

2.6.2 "A távol közelében" Csillagászati Hálózat (http://bagojj.akg.hu/tavol)

Több iskolát (és egyéb szervezetet) tömörít, a csillagászat népszerűsítését, tantárgyi “rangra” való emelését, a tagok ismereteinek bővítését, naprakész információk közlését, a gyerekek számára tudományos világszemlélet közvetítését tűzte ki céljául.

2.6.3 A Naprendszer bemutatása (http://www.cab.u-szeged.hu/local/naprendszer)

A JATE szerverén található összefoglaló anyag, készítője Varga Zoltán. A Naprendszer részletes leírását találhatjuk sok képpel, magyarázó szöveggel. Az anyag alapjául a közismert Nine Planets (Bill Arnett munkája) című összeállítás szolgált

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program keretében elkészült, a Hálózat használatával kapcsolatos dokumentumok között találjuk az

2.6.4 A hálózat használata a csillagászatban és űrkutatásban

című NIIF-füzetet. (http://www.iif.hu/dokumentumok/niif_fuzetek/astro.html) melynek szerzője Lucz Géza. Az összeállítás 1995-ben készült, így természetesen sok hivatkozás már nem él, de általános információforrásként kitűnően használható.
 


3. Külföldi források

3.1 Tükrözések Magyarországon

A magyar nyelvű oldalak óriási előnye (amellett, hogy nem igényel nyelvtudást a használatuk), a közeli elhelyezkedésük, ami (általában) gyorsabb letölthetőséget eredményez. Ezért néhány népszerű nagy csillagászati anyagot magyarországi szerveren is megtalálunk. Ezek:

3.1.1 Nine Planets

A korábban már említett multimédiás összeállítása a Naprendszerről. Két helyen is megtalálható:

JATE tükrözés (http://www.cab.u-szeged.hu/WWW/tnp/nineplanets/nineplanets.html)

Bessenyei György Tanárképző Főiskola tükrözése: (http://www.bgytf.hu/nineplanets/)

Az anyag a Naprendszer bolygóinak és holdjainak részletes (ismeretterjesztő stílusú) leírását tartalmazza, gazdagon illusztrálva mozgóképekkel, hangokkal, történeti és mitológiai leírásokkal gazdagítva a rengeteg adatot is tartalmazó összeállítást.

3.1.2 NASA Mars-misszió

A NASA Mars-missziójának itthoni tükrözése szintén két helyen található meg: Magyar Csillagászati Egyesület (http://mars.mcse.hu)

Webdesign (http://mars.webdesign.hu)

Megtalálhatjuk az 1997-ben a Pathfinder által begyűjtött információkat (az összes kép archívuma, mérési eredmények, …), az eddigi Mars –kutató programok eredményeit, a jelenleg folyamatban lévők aktuális adatait és a jövőbeliek terveit. Külön fejezetet alkot a Mars-felfedezés Oktatási Program, amelyet elsősorban tanárok számára hoztak létre, de a nagyközönség számára is értékes és érdekes.

3.2 Tematikus cím-gyűjtemények

Amennyiben nem találunk a Magyarországi oldalakon elegendő információt a keresett témakörben, meg kell kezdenünk a Világháló határtalan adattömegéből előbányászni a keresett web-lapot, képet, vagy programot. A megszokott keresőprogramok (Altavista, Lycos, Excite, Yahoo) felkínálják a keresés tematikus szűkítését, ami nélkül reménytelen is elkezdenünk bármiféle keresést. Ezeknél az általános keresőknél célravezetőbb csillagászok által összeállított gyűjtemény, például az addig meglátogatott web-helyeken talált link-gyűjtemények, vagy egy olyan keresőrendszer, ahol a témaköröket nem automatikus keresőprogramok alakítják, hanem “kézzel” állítják össze azokat. Ez a fajta keresés általában kisebb számú találatot eredményez, de a találatok “értékesebbek”, jobban lefedik a keresett témakört. Egy ilyen lehetőség a tematikus keresésre a WWW Virtual Library (http://vlib.org/) Astronomy fejezete (http://www.webhead.com/WWWVL/Astronomy/, de elérhető más címen is). Természetesen ez a gyűjtemény célirányos keresést feltételezi, ha csak “nézelődni” akarunk, választhatunk bármilyen keresőprogramot.

A WWWVL - Astronomy az AstroWeb Konzorcium kezelésében áll, ami 7 csillagászati intézet 9 kutatójának együttműködése, a WWW-n jelenlévő csillagászati források karbantartására jött létre. Az Astroweb karbantarója Sergio Paoli (http://webhead.com/~sergio/)

3.3 A (legnagyobb) csillagászattal és űrkutatással foglakozó szervezetek

National Aeronautics and Space Administration (NASA)

Minden, ami kapcsolatos a repüléssel. A csillagászattal kapcsolatos oldak száma is igen nagy, talán a legátfogóbb: National Space Science Data Center (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nssdc/nssdc_home.html) Innen elindulva nagyon sok témában találunk anyagokat, fotókat, adatbázisokat.

American Astronomical Society (AAS) (http://www.aas.org), az Amerika Csillagászati Társaság

A társaság az Astronomical Journal szponzora, így annak Online változatát is olvashatjuk itt, kereshetünk cikkek, publikációk adatbázisában, kereshetünk a publikus FTP szerveren.

European Astronomical Society (EAS) (http://www.iap.fr/eas/index.html), az Európai Csillagászati Társaság

European Southern Observatory (EOS)

Ez utóbbi két szervezet hozta létre az Astronomy On-Line mozgalmat, melynek keretében 1996-97-ben tanulók ezrei mértek egymással együttműködve különböző mérési tervek szerint. Most, az 1999-es napfogyatkozás apropójából ismét életre hívták a mozgalmat, melyről a
(http://www.eso.org/outreach/spec-prog/aol/market/collaboration/eclipse99/) címen olvashatunk.

3.4 On-line folyóiratok, magazinok, hírlevelek:

The Astronomy Online (http://www.astronomynow.com/)

Sky and Telescope (http://www.skypub.com/skytel/skytel.shtml)

The Astronomer Online (http://www.demon.co.uk/astronomer/)
Az Online változatú magazinoknak sok előnyük van a hagyományos formához képest, hiszen ezek általában hamarabb megjelennek, olcsóbbak (legtöbbször ingyenesek), általában keresni is tudunk bennük.

3.5 Adatbázisok, képkatalógusok, csillagtérképek

A Hubble Space Telescope (HST) képeit a (http://oposite.stsci.edu/pubinfo/pictures.html) címen nézhetjük meg. Rengeteg képkatalógus és adatbázis közül választhatunk, ha képekre, vagy adatokra van szükségünk. Az amatőr csillagászok által leggyakrabban használt katalógusok a változócsillag-katalógusok, hiszen nagy részük ezek mérésével foglalkozik Egy változócsillag-adatbázis a (http://charts.aavso.org/)

A SkyView Web-lapja segítségével az égbolt bármely részéről kérhetünk le képet, sőt, azt is kiválaszthatjuk, hogy milyen színképtartományban szeretnénk látni azt részét az égboltnak.( http://skyview.gsfc.nasa.gov/)

3.6 Publikus FTP szerverek:

Az ingyenes programok igen nagy gyűjteménye található az ftp.funet.fi szerveren, beleértve a csillagászati alkalmazásokat is. A teljes cím: ftp://ftp.funet.fi/pub/astro

Katalógusokat és segédprogramokat tölthetünk le az Astronomical Data Center FTP Szerveréről (ftp://adc.gsfc.nasa.gov/pub/adc/)

3.7 Csillagászati témájú Newsgroup-ok:

A News-ok közül a sci.astro a legismertebb, legnagyobb forgalmú, de működik külön amatőröknek a sci.astro.amateur csoport is. Mielőtt elküldenénk egy kérdést a news-ra, érdemes elolvasni az adott hírcsoport FAQ-ját (gyakran ismételt kérdések és válaszok). Ezt megtalálhatjuk a következő címen: ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet-by-hierarchy/sci/astro/ A news-okat Web-es felületen, a http://www.dejanews.com/ címen is elérhetjük.

3.8 Oktatási anyagok, kurzusok a Web-en

A csillagászati oktatási anyagokból igen bőséges választék áll rendelkezésre, a kisiskolás korú gyerekektől kezdve egészen az egyetemistákig, minden korosztálynak. Találhatunk egyszerű lexikonokat, képekkel illusztrált magyarázó szöveget egy-egy témához, sőt interaktív, tudáspróbás anyagot. is.

StarChild, a fiatal csillagászok iskolája (8-14 éveseknek) (http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/StarChild.html)

A http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/education/curricula/GRO_Ed_Brfs.html címen a gamma-sugárzásról olvashatunk komolyabb cikket.

Összefoglalás

A dolgozat témája olyan, hogy befejezett, végleges verziója nem létezik ennek az áttekintésnek, csak folyamatos frissítéssel, (bővítéssel és ellenőrzéssel) lehet hasznára az érdeklődőknek. Az anyag elsődleges megjelenési módjának nem is a nyomtatott formát szántam, hanem megfelelően átalakítva, Web-en keresztül szeretném elérhetővé tenni. A dolgozatban megpróbáltam bemutatatni, hogyan lehet az Internet adta lehetőségeket kihasználni (és jól kihasználni) a csillagászattal kapcsolatos információk keresésében. Természetesen nem állt szándékomban konkrét tippeket adni, arra, hogy milyen információt melyik Web-lapon keressünk, inkább a rengeteg lehetőségre szerettem volna felhívni a figyelmet. Bízom benne, hogy az eddigi tendencia folytatódni fog az oktatási intézmények korszerű eszközökkel való ellátásában és a Sulinet program folytatódni fog, most már a meglévő eszközöket (számítógép, Internet csatlakozás) szellemi tartalommal is megtöltik – megtöltjük. Szerencsére ez a folyamat a csillagászat terén hamar megindult (gondolok itt az AKG Szupernovájára és a Napvadász versenyre). Remélem ez a dolgozat is elő fogja segíteni ezt a folyamatot.

Köszönetnyilvánítás

Ez úton is szeretném köszönetemet kifejezni szakvezetőmnek, Dr. Szatmáry Károly tudományos főmunkatársnak, aki hasznos ötletekkel segített a munkámban, rendelkezésemre bocsátotta a szükséges információkat, segítve ezzel a dolgozat kialakulását.