TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

Név: Dr. Szatmáry Károly
Születés: Szeged, 1956. december 21.
Lakcím: Szeged, Forradalom u. 28. 6728, Tel. (62) 467-697, (20) 361-7585
Munkahely: Szegedi Tudományegyetem (volt JATE) TTIK, Kísérleti Fizikai Tanszék
              Szeged, Dóm tér 9. 6720
              Tel. (62) 544-666,  Fax: (62) 420-154
              E-mail: k.szatmary@physx.u-szeged.hu
              honlap: http://astro.u-szeged.hu
              Szegedi Csillagvizsgáló, Szeged, Kertész u. 6726
Beosztás:  egyetemi tanár
Családi állapot: Nős 1982 óta, felesége Mészáros Ibolya középiskolai mat-fiz. tanár,
              gyermekei Dániel (1986) és Julianna (1988) , unokája Kamilla (2011)
Tanulmányok:
   1975 - érettségi a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban
   (1975-1976 - katonai szolgálat)
   1977 - az ELTE TTK hallgatója matematika-fizika szakon
   1979 - csillagász szak felvétele
   1980/81 - Népköztársasági Ösztöndíj
   1981 - XV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián csillagászati szekcióban
             nívódíjas dolgozat
   1981 - ELTE csillagász és matematika-fizika szakos tanári oklevél jeles eredménnyel
             (száma: 682/1981)
             diplomamunka: Spirálgalaxisok szerkezetének vizsgálata (témavezető: Dr. Balázs Béla)
Fokozatok:
 1988 - egyetemi doktori oklevél asztrofizikából, summa cum laude
           Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, száma: ELTE D-3143/84.
           Cím: Delta Scuti tipusú változócsillagok kettős rendszerekben
 1995 - a fizikai tudomány kandidátusa (MTA Doktori Tanácsa) száma: 15.915
           Cím: Változócsillagok periódus-analízise az idő és a frekvencia tartományban
 1996 - PhD oklevél fizikából, József Attila Tudományegyetem, Szeged, száma: TTK 19/1996.
 2002 - habilitáció fizikából, Szegedi Tudományegyetem, száma: 4/2002.
 2013 - MTA doktora cím: sikeres védés 2013. nov. 27., Doktori Tanács adta cím: 2014. febr. 14. No. 5212.
Nyelvtudás:
   1. orosz nyelvből középfokú állami nyelvvizsga, oklevél száma: 42936/1984 (1984. június 26.)
   2. angol nyelvből középfokú állami nyelvvizsga, oklevél száma: 72980/1990 (1990. június 26.)
   3. német nyelven olvasás, társalgás alapfokon
Munkahely: SZTE (JATE) TTK Kísérleti Fizikai Tanszék
    1981.szept.-1982.júl.   tudományos segédmunkatárs
    1982.aug. - 1984.júl.   ösztöndíjas gyakornok
    1984.aug. - 1988.márc. tudományos segédmunkatárs
    1988.ápr. - 1995.okt.  tudományos munkatárs
    1995.nov. - 2001.jún.  tudományos főmunkatárs
    2001. júl. -  2015.aug. egyetemi docens
    2015. szept.-   egyetemi tanár
Tudományterület:
     - változócsillagok UBV, uvby és CCD fotometriája
     - fényidő effektus fedési kettőscsillagoknál
     - delta Scuti pulzáló csillagok
     - Mira és szemireguláris (SR) változócsillagok
     - periódusmeghatározási módszerek (Fourier, Clean, wavelet-analízis)
     - exobolygók, exoholdak
     - távcsőautomatizálás, szoftverfejlesztés
Nemzetközi konferenciákon való részvétel:
 "Microscience"                                             Balatonalmádi, 1985. május
 "GIREP '86"                                                Koppenhága, Dánia, 1986. augusztus
 "Multimode Stellar Pulsations"                      Budapest, 1987. szeptember
 "First European Meeting of the AAVSO"     Brüsszel, Belgium, 1990. augusztus
 "Inside the Stars" IAU Colloquium No. 137  Bécs, Ausztria, 1992. április
 "Applications of Time Series Analysis in
         Astronomy and Meteorology"               Padova, Olaszország, 1993. szeptember
 "The use of hydrodynamical codes in astrophysical problems"    Visegrád, 1993. október
 "IAPPP Symposium '94"                               Baja, 1994. április
 "IAU 22nd General Assembly"                      Hága, Hollandia, 1994. augusztus
 "Astrophysical Applications of Stellar Pulsation"
         IAU Colloquium No. 155                      Cape Town, South Africa, 1995. február
 "IAPPP Symposium '95"                                Baja, 1995. április
 "The interaction of stars with their environment"  Visegrád, 1996. május
 "IAPPP Symposium '96"                                Baja, 1996. október
 "IAU 23rd General Assembly"                        Kyoto, Japán, 1997. augusztus
 "AGB Stars" IAU Symposium No.191            Montpellier, Franciao., 1998. augusztus
 "The Impact of Large-Scale Surveys on Pulsating Star Research"
         IAU Colloquium No. 176                       Budapest, 1999. augusztus
 "A Bridge between Generation of Variable Star Researchers"
         PhD Conference                                     Kecskemét, 1999. augusztus
"Radial and Nonradial Pulsations as Probes of Stellar Physics"
         IAU Colloquium No.185                         Leuven, Belgium, 2001. július
"Interaction of Stars with their Environment II."    Budapest, 2002. május
"New Deal in European Astronomy: Trends and Perspectives"
         JENAM 2003                                          Budapest, 2003. augusztus
 "Astrophysics of Variable Stars"
         PhD Conference                                      Pécs, 2005. szeptember
Kepler Astroseismic Science Consortium 5th Workshop:
"Extending the Kepler Mission: New Horizons in Asteroseismology",    
Balatonalmádi, 2012. június
"New challenges in astro- and environmental informatics in the Big Data era"    Szombathely, 2014. május
        

Külföldi tanulmányút:
      Szovjetunió, Odesszai Egyetem Csillagászati Obszervatórium
      1982: 4 hónap, 1983: 3 hét, 1984: 3 hét, 1989: 2 hét
Oktatási tevékenység:
    számolási és laboratóriumi gyakorlatok; előadások:
    1982-től: "Csillagászat" előadás a JATE IV. fizika tanár szakos hallgatóinak,
                 "Asztrofizika" speciális kollégium fizikus hallgatóknak,
    1984-93: "Csillagászat" speciális kollégium a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola IV. fizika
                 tanár szakos hallgatóinak
    1989-91:  "Csillagászati földrajz" a JGYTF I. földrajz szakosainak
                  "Népszerű csillagászat" Universitas-speciális kollégium
    1993-ban: "Kozmikus fizika" a pécsi JPTE mat-fiz szakosainak
                  "Csillagászati földrajz" a JATE I. földrajz szakosainak
    1993-tól: "Csillagászat" előadás a JGYTF IV. fizika szakosainak
    1994-től: "Asztrofizika" a JATE IV. fizikus szakosainak
    1995-ben: "A csillagok fényváltozása" PhD kurzus
    1996-tól: "Csillagászati földrajz" a JATE I. földrajz és geográfus szakosainak
    1997-ben: "Csillagászat és űrkutatás" Universitas-speciális kollégium
    1999-ben: "Bevezetés a csillagászatba I." a JATE I. csillagász hallgatóinak
    1999-től: "Égi mechanika" a JATE III. csillagász hallgatóinak
    2000-től: "Bevezetés a csillagászatba II." a SZTE II. csillagász hallgatóinak
    2000-től: "Általános csillagászat" a SZTE III. csillagász hallgatóinak
    2000-től: "Csillagászati szeminárium" a SZTE IV. csillagász hallgatóinak
    2002-ben: "Élet az Univerzumban" speciális kollégium
    2004-ben: "A csillagászat új irányai" PhD kurzus
    2007-től: "Idősorok analízise csillagászati alkalmazásokkal" PhD kurzus
    2007-től: "A földtudományok fizikai alapjai" a SZTE I. földtudományi BSc hallgatóinak
Tudományos egyesületi tagság, közéleti tevékenység:
      1978 óta  Eötvös Loránd Fizikai Társulat tagja
      1982-2005  Koch Sándor TIT Csongrád megyei Szervezet elnökségi tagja
      1985-96, 1999-   Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csillagász Csoport vezetõségi tagja
      1986 óta  Magyar Asztronautikai Társaság alapító tagja
      1987-91   Meteor folyóirat szerkesztõ bizottsági tagja
      1988 óta  American Association of Variable Star Observers (AAVSO) tagja
      1989 óta  Magyar Csillagászati Egyesület tagja, elnökségi tagja
      1990-2004  Magyar Természettudományi Társulat tagja
      1991-93   MTA Csillagászati Bizottságban állandó meghívott
      1991 óta  International Astronomical Union (IAU) tagja
      1992-2000 The Planetary Society tagja
      1993 óta  International Amateur-Professional Photoelectric Photometry (IAPPP) tagja
      1994-től  MTA Csillagászati és Űrfizikai Bizottság tagja
      1995-től  az Országos szakértői névjegyzékben szerepel (szaktárgyi oktatás; fizika)
      1995-től  az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon bíráló és zsűri tag (csillagászat tagozat)
      1996-tól  MTA köztestületi tag
      2002-2005, 2009-2012 OTKA fizika zsűri tag
Vezetői megbízások:
      1990 óta  A Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány titkára, a szegedi obszervatórium vezetője
      1991/92. tanévben a JATE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék tanszékvezető helyettese
      2001.03.01-től a SZTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék tanszékvezető helyettese
      2002/03-2004/05. tanévekben a SZTE TTK Kari Tanács választott tagja, 2005/06.- póttagja, 2011/12.- tagja
      2005/06-2010/11. tanévekben a SZTE TTIK Tudományos Diákköri Tanács elnöke
Tudományos diákköri díjak:
     1981  XV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián csillagászati szekcióban
            nívódíjas dolgozat szerzője
     1989  XIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia: Vinkó József fizikus hallgató
            I.díjas, és az OTDT "Pro Scientia" aranyérmes dolgozatának témavezetője
     1991  XX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
           2 csillagászati dolgozat (Gál János és Tóth György, I. és III. díjas) témavezetője
     1993  XXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
           csillagászati dolgozat (Kaszás Gábor, Kiss László, III.díjas) témavezetője
     1995  XXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
           csillagászati dolgozat (Kaszás Gábor, Kiss László, II.díjas) témavezetője
     1997  XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
           csillagászati dolgozat (Kiss László, I.díjas) témavezetője
     1999  XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
          csillagászati dolgozat (Szabó Gyula, Sárneczky Krisztián, II.díjas) témavezetője
     2001  XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
           csillagászati-tantárgypedagógiai dolgozat (Fűrész Gábor III.díjas) témavezetője
     2003  XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
           csillagászati dolgozat (Bebesi Zsófia dicséret) témavezetője
     2007  XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
           csillagászati dolgozat (Simon Attila I. díjas) témavezetője (Szabó M. Gyulával)
     2013  XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
           csillagászati dolgozat (Barna Barnabás különdíjas) témavezetője (Bíró Imre Barnával és Borkovits Tamással),
           csillagászati dolgozat (Bódi Attila különdíjas) témavezetője
   Témavezetőként összesen: 4 db I. díj, 2 db II. díj, 3 db III. díj, 2 különdíj, 1 db dicséret
Elismerések, díjak:
     1985  XXVIII. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét dicséret
     1986  Miniszteri Dicséret
     1987  XXX. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét különdíj
     1989  A "Magyar-szovjet műszaki kultúra és együttműködés fejlesztése" pályázaton II.díj
           (távcsöves fotometriai mérések automatizálása, számítógépes vezérlés kidolgozása)
     1990  TIT Országos Elnöksége elismerő oklevele és aranykoszorús jelvénye
     1995  TIT Országos Elnöksége oklevele és aranykoszorús jelvénye
     1996  címzetes főiskolai tanár a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán
     1997-2001  Széchenyi Professzori Ösztöndíj
     1997  Iskolateremtő Mestertanár (OTDT), Fáy András díj
     2001  Detre László díj (az Eötvös Loránd Fizikai Társulat csillagászati tudományos díja)
     2001-2004 Széchenyi István Ösztöndíj
     2006-2007 Öveges József kutatói támogatás
     2011 Jubileumi emlékérem (Országos Tudományos Diákköri Tanács)

Elnyert kutatási, oktatási pályázatok:
  1. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: A csillagászati oktatás és kutatás fejlesztése
     Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért, szám: 1158/91.
     Összeg:  500.000 Ft      Időtartam: 1992. év
  2. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: CCD fotométer vásárlása
     OTKA rendkívüli költségtámogatás
     Összeg:  100.000 Ft      Időpont: 1992
  3. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Pulzáló változócsillagok kettős rendszerekben
     OTKA I/4.  szám: T 4330
     Összeg: 1.200.000 Ft      Időtartam: 1992-1995  4 év,  minősítés: kiváló
  4. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Új numerikus módszerek az asztrofizikában
     OTKA I/5.  szám: T 7522
     Összeg: 600.000 Ft      Időtartam: 1993-1995  3 év,  minősítés: kiváló
  5. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Csillagászati ismeretterjesztés Szegeden és a délalföldi régióban
     Országos Szerencsejáték Alap, szám: 3657-02/1993
     Összeg: 150.000 Ft      Időtartam: 1993-1994  1 év
  6. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: CCD kamera beszerzése
     Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Tudományos és Felsőoktatási Bizottsága
     Összeg: 400.000 Ft      Időpont: 1994
  7. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: A csillagászati oktatás korszerűsítése
     Közoktatási Modernizációs Közalapítvány, szám: KOMA 1996/I/1370
     Összeg: 250.000 Ft      Időpont: 1996
  8. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Modern csillagászati mérőrendszer és adatfeldolgozás
          fejlesztése, az új eredmények felhasználása az oktatásban
     Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1996. évi kut. pály.száma: 593/96.
     Összeg: 400.000 Ft      Időtartam: 1996.júl.-1997  1,5 év
  9. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Pulzáló változócsillagok fotometriai és spektroszkópiai vizsgálata
     OTKA T/9.  szám: T 022259
     Összeg: 900.000 Ft      Időtartam: 1997-1999  3 év
 10. Szatmáry Károly (projektfelelős)
     Cím: Tehetség gondozás a fizika és a csillagászat területén
     MKM PFP-5191/1997.
     Összeg: 700.000 Ft      Időtartam: 1997-1998  2 év
 11. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Csillagászati továbbképzés Szegeden
     Közoktatási Modernizációs Közalapítvány, KOMA VII.Tov.II. 1997/X145
     Összeg: 150.000 Ft     Időtartam: 1997-1998  1 év
 12. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Csillagászat az Interneten
     Közoktatási Modernizációs Közalapítvány, KOMA XVI. 1998/XVI/297
     Összeg: 500.000 Ft     Időtartam: 1999-2000  1 év
 13. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Csillagok, csillaghalmazok és kisbolygók tanulmányozása az optikai és az
      infravörös tartományban
     OTKA T/12.  szám: T 032258
     Összeg: 5.271.000 Ft      Időtartam: 2000-2002  3 év
14. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Oktatás a Szegedi Csillagvizsgálóban
     Szeged Megyei Jogú Város Oktatásáért Közalapítvány
     Összeg: 100.000 Ft      Időpont: 2001. 1.félév
15. Szatmáry Károly (résztvevő, témavezető Vinkó József)
     Cím: Nóva- és szupernóva robbanások asztrofizikája
     OTKA T/13.  szám: T 034615
     Összeg: 7.304.000 Ft      Időtartam: 2001-2003  3 év
16. Szatmáry Károly (résztvevő, témavezető Kiss László)
     Cím: A Naprendszer apró égitestjeinek spektrofotometriája
     OM FKFP 0010/2001.
     Összeg: 6.867.000 Ft      Időtartam: 2001-2003  3 év
17. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Hobbim a csillagos ég (ifjúsági programok)
     Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottság
     Összeg: 150.000 Ft      Időpont: 2001. 2. félév
18. Szatmáry Károly (témavezető)
     MH Informatikai Kormánybiztosság SZT-IS-4/1460.
     Összeg: 333.000 Ft      Időpont: 2001. 2.félév
19. Szatmáry Károly (projektfelelős)
     Cím: Középiskolások tehetséggondozása a fizika és a csillagászat területén
     OM 2001/2002.
     Összeg: 1.200.000 Ft      Időtartam: 2002. 1. félév
20. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Oktatás, tudományos ismeretterjesztés a Szegedi Csillagvizsgálóban
     Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottság
     Összeg: 100.000 Ft      Időtartam: 2002. év
21. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Oktatás a Szegedi Csillagvizsgálóban
     Szeged Megyei Jogú Város Oktatásáért Közalapítvány
     Összeg: 60.000 Ft      Időpont: 2002. 2.félév
22. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Oktatás a Szegedi Csillagvizsgálóban
     Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Alap
     Összeg: 60.000 Ft      Időtartam: 2003. év
23. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány működése
     MH Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala
     Összeg: 300.000 Ft      Időpont: 2003. év
24. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Változócsillagok az instabilitási sávban és az óriás ágon
     OTKA T/15.  szám: T 042509
     Összeg: 14.000.000 Ft      Időtartam: 2003-2006  4 év
25. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Csillagászat és űrkutatás az oktatásban
     IHM-ITP11/153 Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése
     Összeg: 3.000.000 Ft      Időtartam: 2004. év,  4 hónap
26. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány működése
     Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma
     Összeg: 300.000 Ft      Időpont: 2004. év
27. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány működése
     Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma
     Összeg: 100.000 Ft      Időpont: 2005. év (II. kör)
28. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Oktatás a Szegedi Csillagvizsgálóban
     Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Alap
     Összeg: 50.000 Ft      Időtartam: 2005. év
29. Szatmáry Károly (programvezető)
     OM 2005 TDK pályázat:
     Tudományos Diákköri Kutatási és Művészeti Tevékenység Támogatása
     Összeg: 2.000.000 Ft      Időtartam: 2005-2006. év
30. Szatmáry Károly (programvezető)
     OKM 2006 TDK pályázat:
     Kiemelkedő Intézményi Teljesítmény Támogatása
     Összeg: 1.460.000 Ft      Időtartam: 2006-2007. év
31. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Oktatás a Szegedi Csillagvizsgálóban
     Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Alap
     Összeg: 200.000 Ft      Időtartam: 2006. év
32. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány működése
     Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma
     Összeg: 200.000 Ft      Időtartam: 2006. év
33. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Csillagászat felsőfokon
     NKTH-KPI Öveges József program I.
     Összeg: 1.800.000 Ft      Időtartam: 2006-2007. év
34. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Oktatás a Szegedi Csillagvizsgálóban
     Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Alap
     Összeg: 100.000 Ft      Időtartam: 2007. év
35. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány működése
     Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma
     Összeg: 200.000 Ft      Időtartam: 2007. év
36. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Oktatás a Szegedi Csillagvizsgálóban
     Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Alap
     Összeg: 50.000 Ft      Időtartam: 2008. év
37. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány működése
     Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma
     Összeg: 200.000 Ft      Időtartam: 2008. év
38. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Galilei Országos Csillagászati Diákvetélkedő
     OKM Tanulmányi, tehetséggondozó versenyek meghirdetése
     Összeg: 550.000 Ft      Időtartam: 2008/2009. tanév
39. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: A csillagfejlődés késői állapotai
     OTKA K 76816
     Összeg: 16.138.000 Ft      Időtartam: 2009-2012  4 év
40. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány működése
     Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma  NCA-DA-09-0691
     Összeg: 200.000 Ft      Időtartam: 2009. év
41. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége
     Szegedért Alapítvány
     Összeg: 150.000 Ft      Időtartam: 2010. év
42. Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány működése
     Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma  NCA-DA-10-0531
     Összeg: 200.000 Ft      Időtartam: 2010. év
43.
Szatmáry Károly (témavezető)
     Cím: Oktatás, ismeretterjesztés a Szegedi Csillagvizsgálóban
     Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Alap
     Összeg: 150.000 Ft      Időtartam: 2011. év
44. Szatmáry Károly (témavezető)
      TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0030 Digitális tananyagfejlesztés (Csillagászat, BSc)
      Összeg: 1.200.000 Ft   Időtartam: 2008-2010
45. Szatmáry Károly (témavezető)
      TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1 Digitális tananyagfejlesztés (Asztrofizika, MSc)
      Összeg: 1.900.000 Ft    Időtartam: 2011-2013  
46. Szatmáry Károly (témavezető)
      
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 Digitális tananyagfejlesztés (Asztrofizika a lézerlaboratóriumban, MSc)
      Összeg: 1.400.000 Ft    Időtartam: 2013-2014  


Hazai és külföldi tudományos együttműködések:
  - MTA Csillagászati Kutatóintézet, Budapest
         téma: pulzáló változócsillagok, wavelet analízis, exobolygók, exoholdak
  - ELTE Csillagászati Tanszék, Budapest
         téma: csillagászat egyetemi oktatása
  - Magyar Csillagászati Egyesület, Változócsillag Szakcsoport
         téma: hosszúperiódusú pulzáló változócsillagok analízise
  - Bajai Obszervatórium, Baja
         téma: fedési kettőscsillagok, fotoelektromos fotometria
  - University of Sydney, School of Physics, Ausztrália
        téma: mira és szemireguláris csillagok analízise
  -  Kepler űrtávcső tudományos konzorcium
       téma: vörös óriáscsillagok fényváltozásának analízise
  - American Association of Variable Star Observers, USA
         téma: mira és szemireguláris csillagok analízise
  - Odesszai Mecsnyikov Egyetem, Csillagászati Obszervatórium
         és Csillagászati Tanszék, Odessza, Ukrajna
         téma: csillagászati teleszkóp és vezérlése,
         delta Scuti csillagok fotometriája és spektroszkópiája
  - University of Toronto, Department of Astronomy, Kanada
         téma: mira és szemireguláris csillagok analízise
  - Instituto Copernico, Buenos Aires, Argentina 
         téma: delta Scuti csillagok katalógusa

PhD értekezés témavezető (1997-2016):  6
Szakdolgozat témavezető (1985-2016):  77, konzulens: 8
TDK dolgozat témavezető (1989-2016):  16, konzulens: 1

Összes publikációk száma (1982-2016):  183, ebből angol nyelven 81, orosz nyelven 1,
               magyar tudományos 47, oktatási, ismeretterjesztő 54.
               Független hivatkozások száma: 776 + 46
               Kum. impakt faktor: 96,   h-index: 18-19
Szatmáry Károly publikációi (http://astro.u-szeged.hu/szkcvpub.html)
Szatmáry Károly publikációinak idézettsége (http://astro.u-szeged.hu/szkcvcit.html)
   2016. okt.