Szatmáry Károly publikációi idõrendben (publications)
Szabványos publikációs lista
Szabványos hivatkozási lista

1. Szatmáry K.: 1982, A galaxisok spirálkarjairól,

        Föld és Ég 17. No.12. 354-358.
2. Szatmáry K.: 1984, Asztrofizika a gimnázium IV.osztályában,
        A Fizika Tanítása 23. No.3. 78-81.
3. Szatmáry K.: 1985, Csillagászat számítógépen,
        Horizont Évkönyv 237-251.
4. Szatmáry K., Dömény G.: 1985, Y Lyncis 1976-1984,
        Meteor 15. No.2. 5-9.
5. Szatmáry K., Mizser A.: 1985, W Cygni 1973-1984,
        Meteor 15. No.6. 34-36.
6. Szatmáry K., Mizser A., Dömény G.: 1985, Multiple-period red variables: Y Lyncis and W Cygni,
        BAA Variable Star Section Circular No.62. 2-8.
7. Szatmáry K., Katanics S.: 1986, Fedési kettőscsillag fényváltozását szemléltető modell,
        A Fizika Tanítása 25. No.1. 31.
8. Szatmáry K., Hegedüs T.: 1986, Egy új 40 cm-es távcsőről,
        Föld és Ég 21. No.3. 82-86.
9. Szatmáry K., Mizser A.: 1986, T Cephei 1970-1985,
        Meteor 16. No.2. 26-29.
10. Szatmáry K., Kovács I., Fidrich R.: 1986, Három félszabályos változó, a V CVn,
        a V Boo és a WZ Cas periódusairól,
        Meteor 16. No.7-8. 34-37.
11. Szatmáry K., Mizser A.: 1986, AF Cygni 1967-1985,
        Meteor 16. No.9. 14-19.
12. Kalamár Cs., Szatmáry K., Tóth E.: 1986, Teaching of astronomy in the Hungarian grammar schools,
        Proc. GIREP '86 Conference, Copenhagen, Denmark
 ESA SP-253 p.265-268.
13. Szatmáry K.: 1986, Semiregular red variable stars - a field of cooperation between amateurs and professionals,
        Proc. GIREP '86 Conference, Copenhagen, Denmark
 ESA SP-253 p.407-409.
14. Szatmáry K.: 1986, Pulzáló változócsillagok periódusmeghatározása,
        Csillagászati Évkönyv az 1987. évre, Gondolat, 149-174.
15. Szatmáry K., Kovács I., Mizser A.: 1986, Z UMa 1968-1986,
        Meteor 16. No.11. 15-19.
16. Szatmáry K., Mizser A.: 1986, R Cas 1973-1986,
        Meteor 16. No.12. 19-23.
17. Szatmáry K., Kovács I., Mizser A.: 1987, R Cyg 1973-1986,
        Meteor 17. No.2. 37-41.
18. Szatmáry K., Mizser A.: 1987, X Ophiuchi 1977-1986,
        Meteor 17. No.2. 41-44.
19. Szatmáry K., Bakondi G., Kovács I.: 1987, TX Dra, AH Dra 1974-1986,
        Meteor 17. No.3. 33-38.
20. Szatmáry K., Bakondi G., Kovács I.: 1987, R UMa 1973-1986,
        Meteor 17. No.4. 42-46.
21. Szatmáry K.: 1987, A pulzáló vörösóriások periódusairól,
        Meteor 17. No.7-8. 9-11.
22. Szatmáry K.: 1987, Delta Scuti tipusú változócsillagok kettõs rendszerekben,
        Egyetemi doktori értekezés, JATE, Szeged
23. Szatmáry K., Mizser A.: 1988, U Del, EU Del 1969-1986,
        Meteor 18. No.2. 40-45.
24. Szatmáry K.: 1988, Asztrofizika számítógépen,
        Fizikai Szemle 38. No.11. 431-433.
25. Szatmáry K.: 1988, BV photometry of iota Bootis,
        Information Bulletin on Variable Stars No.3262
26. Garbusov G.A., Andrievskiy S.M., Paramonova O.P., Szatmáry K. and Fedotov Yu.T.:
        1988, Search for high-frequency radial pulsation in delta Scuti stars, (in Russian)
        Variable Stars (USSR) 22. No.6. 911-913.
27. Szatmáry K., Dömény G.: 1989, RS Cygni 1980-1987,
        Meteor 19. No.1. 45-48.
28. Szatmáry K.: 1989, A csillagszél,
        Föld és Ég 24. No.9. 265-276.
29. Szatmáry K.: 1990, UX Draconis 1976-1989,
        Meteor 20. No.7-8. 32-36.
30. Szatmáry K.: 1990, Bolygók holdjai a Naprendszerben,
        Fizikai Szemle 40. No.11. 350-352.
31. Mizser A., Szatmáry K., Tepliczky I.: 1990, Some results of Hungarian variable star
        observers, "First European Meeting of the AAVSO" Brussels,
        Journal of AAVSO 19, No.1. 47-51.
32. Szatmáry K.: 1990, Pulsating variable stars in binary systems,
        "First European Meeting of the AAVSO" Brussels,
        Journal of AAVSO 19, No.1. 52-56.
33. Szatmáry K.: 1991, A bolygók holdjai a Naprendszerben,
        Föld és Ég 26. No.1. 28-29.
34. Szatmáry K.: 1991, Y Lyncis 1973-1990,
        Meteor 21. No. 11. 32-38.
35. Hegedüs T., Szatmáry K., Vinkó J.: 1992, Light curve and O-C diagram analysis of RZ Cassiopeiae,
        Astrophysics and Space Science 187, 57-74.
36. Szatmáry K., Tóth F.Gy., Vinkó J.: 1992, Egy különleges kettõspulzár és a gravitációs hullámok,
        Fizikai Szemle 42. No.7. 250-257.
37. Szatmáry K., Gál J.: 1992, Z UMa 1968-1991,
        Meteor 22. No. 5. 31-36.
38. Szatmáry K., Gál J.: 1992, Wavelet analysis of some pulsating stars,
        In: Inside the Stars, IAU Colloquium No. 137, Vienna,
        Austria, Communications in Astroseismology No.43. 8/19.
        Astron. Soc. Pac. Conf. Ser. Vol.40. 761-763. 1993 Eds. W.W.Weiss and A.Baglin
39. Szatmáry K., Vinkó J.: 1992, Periodicities of the light curve of the semiregular variable
        star Y Lyncis,
        Monthly Notices Royal Astron. Soc. 256, 321-328.
40. Szatmáry K.: 1993, Új csillagvizsgáló Szegeden,
        Androméda 1. No.1. 20-21.
41. Gál J., Szatmáry K.: 1993, W Cygni 1971-1992,
        Meteor 23. No.4. 26-31.
42. Kaszás G., Kiss L., Szatmáry K.: 1993, Három mira tipusú csillag fényváltozása,
        Meteor 23. No.7-8. 46-53.

43. Gál J., Szatmáry K.: 1993, AF Cygni 1967-1992,
        Meteor 23. No.9. 39-43.
44. Szatmáry K.: 1993, Csillagászati és űrkutatási szakirodalom,
        A Fizika Tanítása (Mozaik) 1. No.4. 14-18.
45. Szatmáry K.: 1993, Rejtelmek és szépségek az éjszakai égbolton (Egy éves a szegedi csillagvizsgáló),
        Szeged, 1993. június-július 81-83.
46. Szatmáry K., Gál J., Vinkó J.: 1993, Tests of wavelet analysis for periodic signals in astronomy,
        Proc. Conference on "Applications of Time Series Analysis in

        Astronomy and Meteorology" ed. O. Lessi, p. 251-254. Padova, Italy, 1993
47. Gál J., Szatmáry K.: 1993, Search for period changes of semiregular variable stars with wavelet analysis,
        Proc. Conference on "Applications of Time Series Analysis

        in Astronomy and Meteorology" ed. O. Lessi, p. 191-194. Padova, Italy, 1993
48. Vinkó J., Szabados L., Szatmáry K.: 1993, Study of the population II Cepheid AU Pegasi,
        Astronomy and Astrophysics 279, 410-416.
49. Szatmáry K.: 1993, A szegedi csillagvizsgáló,
        Meteor Csillagászati évkönyv 1994, 208-210.
50. Szatmáry K.: 1993, Egy különleges kettõspulzár és a gravitációs hullámok (Fizikai Nobel díj 1993),
        Androméda 1. No.10. 29-31.
51. Szatmáry K.: 1993, A catalogue of short period pulsating variable stars of A and F spectral classes,
        Information Bulletin on Variable Stars No.3943
52. Vinkó J., Gál J., Szatmáry K., Kiss L.: 1993, A seasonal light curve and new ephemeris of VW Cephei,
        Information Bulletin on Variable Stars No.3965
53. Szatmáry K.: 1994, Változócsillagok periódus-analízise az idõ és a frekvencia tartományban,
        Kandidátusi értekezés, JATE, Szeged

54. Szatmáry K., García J.: 1994, Access software for A catalogue of short period
        pulsating variable stars of A and F spectral classes,
        User Manual, Instituto Copernico, Buenos Aires, Argentina
55. Szatmáry K., Vinkó J., Gál J.: 1994, Applications of wavelet analysis in variable
        star research. I. Properties of the wavelet map of simulated variable star light curves,
        Astronomy and Astrophysics Suppl. Ser. 108, 377-394.
56. Szatmáry K.: 1994, Wavelet analysis of deficient and gapped data series of variable
        stars, Proc. 22nd IAU General Assembly, Hague, Netherland
        Astronomy Posters, Abstracts, Ed. Hugo van Woerden, p.251
57. Gál J., Szatmáry K.: 1994, T UMi: egy mira csillag gyorsan csökkenõ periódussal,
        Meteor 24. No.9. 42-46.
58. Szatmáry K.: 1994, Barna törpe csillagok mint gravitációs lencsék,
        Meteor Csillagászati évkönyv 1995, 154-162.
59. Gál J., Szatmáry K., Vinkó J.: 1994, Photometric period of the suspected delta
        Scuti-type star iota Bootis,
        Information Bulletin on Variable Stars No.4071
60. Szatmáry K.: 1995, A szegedi csillagvizsgáló,
        A József Attila Tudományegyetem Évkönyve 1992/93, 97-103.
61. Gál J., Szatmáry K.: 1995, T Ursae Minoris: A Mira star with rapidly decreasing period,
        Astronomy and Astrophysics 297, 461-464.
62. Gál J., Szatmáry K.: 1995, Period update of 40 Mira stars,
        Astrophysics and Space Science 225, 101-106.
63. Gál J., Szatmáry K.: 1995, TX Draconis 1900-1994,
        Meteor 25. No.1. 34-39.
64. Szatmáry K., Gál J., Kiss L.L.: 1995, Light curve analysis of long period pulsating
        stars with the wavelet method: The semiregular star V Boo, Proc. IAU Coll. 155
        "Astrophysical Applications of Stellar Pulsation",
        Astron. Soc. Pac. Conf. Ser. Vol.83. 417-418. 1995
        eds. R.S.Stobie and P.A.Whitelock, Cape Town, South Africa
65. Gál J., Szatmáry K.: 1995, Mode switching in red semiregular variable stars?,
        Proc. IAU Coll. 155 "Astrophysical Applications of Stellar Pulsation",
        Astron. Soc. Pac. Conf. Ser. Vol.83. 405-406. 1995
        eds. R.S.Stobie and P.A.Whitelock, Cape Town, South Africa
66. Gál J., Szatmáry K.: 1995, Multiperiodicity in red semiregular variables, poster on IAU
        Coll. 155 "Astrophysical Applications of Stellar Pulsation" Cape Town, South Africa
67. Kiss L.L., Szatmáry K.: 1995, Has the delta Scuti star BE Lyn a companion?,
        Information Bulletin on Variable Stars No.4166
68. Szatmáry K., Gál J., Vinkó J.: 1995, Photoelectric photometry of variable stars at
        Szeged Observatory, poster on IAPPP Symposium '94 Baja, Hungary, 1994
        "Cooperation Between Amateurs and Professionals in Recent Photometric Studies
        of Variable Stars"  IAPPP Communications No.59, p.28
69. Szatmáry K., Gál J., Vinkó J.: 1995, Tests of wavelet analysis for periodic signals
        in astronomy, poster on IAPPP Symposium '94 Baja, Hungary, 1994
        "Cooperation Between Amateurs and Professionals in Recent Photometric Studies
        of Variable Stars"  IAPPP Communications No.59, p.29
70. Gál J., Szatmáry K.: 1995, Search for period changes of semiregular variable stars with
        wavelet analysis, poster on IAPPP Symposium '94 Baja, Hungary, 1994
        "Cooperation Between Amateurs and Professionals in Recent Photometric Studies
        of Variable Stars"  IAPPP Communications No.59, p.30
71. Kiss L.L., Szatmáry K., Gál J., Kaszás G.: 1995, A new orbit of the binary RR Lyrae
        star TU UMa,
        Information Bulletin on Variable Stars No.4205
72. Szatmáry K., Gál J., Kiss L.L.: 1995, V Boo 1915-1995, Egy szemireguláris csillag amplitudócsökkenése,
        Meteor 25. No.10. 32-39.
73. Szatmáry K.: 1995, Neutrínó-fejlemények,
        Meteor Csillagászati évkönyv 1996, 125.o.
74. Szatmáry K.: 1995, Spirálgalaxist találtak a közelben,
        Meteor Csillagászati évkönyv 1996, 142-143.o.
75. Kiss L.L, Szatmáry K., Gál J.: 1996, Cyclic period change of two short period pulsating
        stars (BE Lyn and TU UMa), Proc. IAPPP Symposium '95 Baja, Hungary, 1995
        "CCD Techniques in Stellar Photometry", p.111-119.
76. Szatmáry K., Gál J., Kiss L.L.: 1996, Applications of wavelet analysis in variable star
        research. II. The semiregular star V Bootis,
        Astronomy and Astrophysics 308, 791-798.
77. Szatmáry K., Gál J., Kovács R., Harnos I.: 1996, Középiskolások csillagászati
        ismereteinek egy felmérése,
        A Fizika Tanítása (Mozaik) 4. No.3. 12-19.
78. Szatmáry K.: 1996, Más csillagok bolygóinak felfedezése,
        Meteor Csillagászati évkönyv 1997, 160-168.
79. Szatmáry K., Kiss L.: 1996, A Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége 1993-1995,
        Meteor Csillagászati évkönyv 1997, 218-220.
80. Vinkó J., Kaszás G., Szatmáry K., Kiss L.L., Gál J., Hegedüs T., Borkovits T.:
        1997, Period variation and surface activity of VW Cephei,
        poster on IAPPP Symposium '96 Baja, Hungary
        IAPPP Communication No.67, 22-24.
81. Szatmáry K., Kiss L.L.: 1997, The strange semiregular star 89 Her,
        poster on IAPPP Symposium '96 Baja, Hungary,  IAPPP Communication No.67, 66-69.
82. Szatmáry K.: 1997, Más bolygórendszerek,
        Magyar Tudomány, 1997. március 296-302.
83. Szatmáry K.: 1997, Élet más bolygókon?,
        X Magazin 1997. április 14-16., május 12-14.
84. Szatmáry K.: 1997, Melyik az égbolt legnagyobb látszó átmérõjû csillaga?,
        Meteor 27. No.6. 20-21.
85. Vinkó J., Szatmáry K., Kaszás G., Kiss L.: 1997, A csillagok színképe,
        Meteor Csillagászati évkönyv 1998, 204-221.
86. Szatmáry K.: 1997, Amplitude and period changes in the light variations of some
        Mira and SR stars, poster on 23rd IAU General Assembly, Kyoto, Japan
        Abstract Book, JD24-021P, p.128.
87. Szatmáry K.: 1998, Amplitude and period changes in the light variations of some
        SR stars, Pulsating Stars - Recent Developments in Theory and Observation,
        Proceedings of Joint Discussion No. 24 of the 23rd General Assembly
        of the IAU, Kyoto, Japan, pp. 103-106, Eds. M. Takeuti and D.D. Sasselov,
        Universal Academy Press, Japan
88. Kaszás G., Vinkó J., Szatmáry K., Hegedüs T., Gál J., Kiss L.L., Borkovits T.:
        1998, Period variation and surface activity of the contact binary VW Cephei,
        Astronomy and Astrophysics 331, 231-243.
89. Kiss L.L., Szatmáry K.: 1998, A photometric and spectroscopic study of the brightest
        northern Cepheids. II. Fundamental physical parameters,
        Monthly Notices of Royal Astron. Soc. 300, 616-624.
90. Szatmáry K.: 1998, Csillagászati konferencián Kiotóban,
       Meteor 28. No.7-8. 12-15.
91. Kiss L., Szatmáry K.: 1998, Vörös változócsillagok - feketén-fehéren,
        Meteor 28. No.12. 27-31, 34.
92. Szatmáry K., Kiss L.L.: 1998, Multiperiodicity in semiregular variables,
      C2-02 contributed talk on IAU Symposium No.191 "Asymptotic Giant Branch Stars",
        Montpellier, France, Aug 1998, Abstract Booklet p.49
93. Kiss L.L., Csák B., Thomson J.R., Szatmáry K.: 1999, DX Ceti, a high-amplitude d Scuti star,
        Information Bulletin on Variable Stars No. 4660
94. Kiss L.L., Alfaro E.J., Bakos G., Csák B., Szatmáry K.: 1999, On the monoperiodicity of the
        suspected delta Scuti star iota Bootis,
        Information Bulletin on Variable Stars No. 4698
95. Kiss L.L., Szatmáry K., Cadmus R.R., Jr., Mattei J.A.: 1999, Multiperiodicity in semiregular
        variables. I. General properties,
        Astronomy and Astrophysics 346, 542-555.
96. Szatmáry K.: 1999, Teljes napfogyatkozás - 1999,
        A földrajz tanítása (Mozaik), 1999. május,No.3. 3-6.
97. Szatmáry K.: 1999, Teljes napfogyatkozás - Szeged, 1999. augusztus 11.
        Szeged (a város folyóirata), 11, No.6 (jún.), 48-51.
98. Szatmáry K., Kiss L.: 1999, A Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége 1996-1998,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2000, 265-268.
99. Kiss L.L., Szatmáry K.: 1999, Multiperiodicity in semiregular variables,
        in: Proc. IAU Symposium No.191 "Asymptotic Giant Branch Stars", Montpellier, France,
        Aug 1998, eds. T. Le Bertre, A. Lébre and C. Waelkens, Publ. ASP, p.133-138.
100. Kiss L.L., Szatmáry K., Mattei J.A.: 1999, Changes of the physical state insemiregular
        variables, in "Atmospheres of M, S and C Giants", Abstracts of the 2nd Austrian ISO
        Workshop, Wien,May 27-29, 1999, Austria, eds. J. Hron and S. Höfner,p. 9-10.
101. Kiss L.L., Szabó Gy., Szatmáry K., Mattei J.A.: 2000, Changes of the physical states in
        semiregular variables, in "The Impact of Large-Scale Surveys on Pulsating Star Research",
        IAU Colloquium No. 176, Budapest 1999,eds. L. Szabados and D. Kurtz,
       ASP Conf. Ser. 203, p. 117-118.
102. Szatmáry K., Kiss L.L.: 2000, Period analysis of the semiregular star Y Lyncis,
        Proc. PhD Conference '99 "a Bridge between Generations of Variable Star Researchers",
        Kecskemét, Hungary, eds. R.E. Wilson, T. Hegedüs, T. Borkovits and A Giménez,
        Baja-Madrid, p.155-156.
103. Szatmáry K.: 2000, Nagymedve csillagászati verseny,
        Fizikai Szemle 50. No.1. 25.
104. Kiss L.L., Szatmáry K., Szabó Gy., Mattei J.A.: 2000, Multiperiodicity in semiregular
        variables. II. Systematic amplitude variations,
        Astronomy and Astrophysics Supplement Series, 145, 283-292.
105. Kiss L., Szatmáry K., Szabó Gy.: 2000, Az Y Persei és az RY Ursae Maioris fényváltozása,
        Meteor 30. No.7-8. 79-86.
106. Kiss L.L., Csák B., Szatmáry K., Fûrész G., Sziládi K.: 2000, Spectrophotometry and
        period analysis of the sdB eclipsing binary HW Virginis,
       Astronomy and Astrophysics, 364, 199-204.
107. Szatmáry K.: 2000, Óriástávcsövek: jelen és jövő,
        Meteor 30. No.9. 3-9., 32. és CD Panoráma 2000. 3-4. szám lemezmellékleten
108. Szatmáry K.: 2000, A Szegedi Csillagvizsgáló,
        Csillagászat Baján (szerk. Hegedüs T., Jäger Z., József R., Vaskúti Gy.) 170-175.o.
109. Szatmáry K.: 2000, Gravitációs mikrolencsék,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2001, 187.o.
110. Szatmáry K.: 2000, Új törpecsillag-típusok,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2001, 187-189.
111. Vinkó J., Kiss L., Sárneczky K., Fűrész G., Csák B., Szatmáry K.: 2000, Szupernóvák,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2001, 218-236.
112. Szatmáry K.: 2001, Magyar nyelvű űrkutatási irodalom és internetcímek,
        Világűr, Természet Világa különszám 2001/II. 69-72.
113. Szatmáry K., Kiss L.L.: 2002, Period-gravity relation for semiregular stars,
        in Proc. IAU Colloquium 185 "Radial and Nonradial Pulsations as Probes of Stellar Physics",
        26-31 July 2001, Leuven, Belgium, eds. C. Aerts, T. Bedding and J. Christensen-Dalsgaard,
        ASP Conf. Series 259, 566-567.
114. Szatmáry K.: 2001, A Naprendszer közelében elhaladó csillagok,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2002, 178-180.
115. Szatmáry K.: 2001, Fekete lyukak galaxisok közepén,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2002, 197-200.
116. Szatmáry K., Kiss L., Mészáros Sz., Vinkó J.: 2001, Röntgen- és gammacsillagászat,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2002, 244-265.
117. Szatmáry K., Kiss L.: 2001, A Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége 1999-2000,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2002, 315-321.
118. Derekas A., Kiss L.L., Szatmáry K.: 2002, A CCD photometric survey of high-amplitude d Scuti
        stars, Proc. 33rd International Conference on Variable Star Research, 2001, Brno,
        Nicholas Copernicus Observatory and Planetarium, Brno, ed. M. Zejda, p.33-36.
119. Kiss L.L., Szatmáry K.: 2002, Period-doubling events in the light curve of R Cygni:
       Evidence for chaotic behaviour,
       Astronomy and Astrophysics, 390, 585-596.
120. Kiss L.L., Szatmáry K., Vinkó J.: 2003, Spectrophotometric signature of circumstellar matter
        around 89 Her, in Proc. of "Interaction of Stars with their Environment II.", Budapest, Hungary,
       15-18 May 2002, Eds. Cs. Kiss, M. Kun and V. Könyves,
       Commun. Konkoly Obs. No.103, p.123-126.
121. Kiss L.L., Derekas A., Alfaro E.J., Bíró I.B., Csák B., Garrido R., Szatmáry K., Thomson J.R.:
        2002, The multimode pulsation of the d Scuti star V784 Cassiopeae,
        Astronomy and Astrophysics, 394, 97-106.
122. Kiss L.L., Szatmáry K.: 2003, R Cygni: a Mira star pulsating chaotically,
        in Proc. of "Asteroseismology Across the HR Diagram", CAUP, Porto, Portugal, 1-5 July 2002,
        Eds. Thompson M.J, Cunha M.S., Monteiro M.J.P.F.G., Kluwer Academic Publisher, p.433-436.
123. Derekas A., Székely P., Kiss L.L., Szatmáry K., Mészáros Sz.: 2003, A photometric survey of the
        brightest northern high-amplitude d Scuti stars, in: Stellar Variability, Proc. of the AFOEV
        International Conference on Variable Stars, Eds.D. Proust, M. Verdenet, J. Minois,
        Bourbon Lancy, France, 26-28 Aug 2002, Burillier Publ. (Vannes), 159-164.
124. Szatmáry K.: 2002, Bolygók más csillagok körül,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2003, 150-152, 204-221.
125. Vinkó J., Bíró I.B., Csák B., Csizmadia Sz., Derekas A., Fűrész G., Heiner Z., Sárneczky K.,
        Sipőcz B., Szabó Gy., Szabó R., Sziládi K., Szatmáry K.: 2003, The type Ia supernova 2001V in
        NGC 3987, Astronomy and Astrophysics, 397, 115-120.
126. Szatmáry K., Kiss L.L., Bebesi Zs.: 2003, The He-shell flash in action: T Ursae Minoris revisited,
        Astronomy and Astrophysics, 398, 277-282.
127. Derekas A., Kiss L.L., Székely P., Alfaro E.J., Csák B., Mészáros Sz., Rodríguez E., Rolland A.,
        Sárneczky K., Szabó Gy.M., Szatmáry K., Váradi M., Kiss Cs.: 2003, A photometric monitoring of
        bright high-amplitude d Scuti stars. II. Period update for seven stars,
        Astronomy and Astrophysics, 402, 733-743.
128. Szatmáry K.: 2003, Exobolygó-hírek,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2004, 170-173.
129. Szatmáry K., Kiss L.: 2003, A Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége 2001-2002-ben,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2004, 315-322.
130. Szatmáry K.: 2003, Astronomical education at the University of Szeged, poster on "New Deal in
        European Astronomy: Trends and Perspectives" JENAM 2003, Budapest, Hungary, 25-30 Aug,
        Abstract Book p. 191,
        Teaching of Astronomy in Asian-Pacific Region Bulletin No.19, p. 49-50.
131. Szatmáry K.: 2004, Period-radius relation for semiregular and Mira stars, poster on "New Deal in
        European Astronomy: Trends and Perspectives" JENAM 2003, Budapest, Hungary, 25-30 Aug,
        Abstract Book p. 180,
        Commun. in Astroseismology 2004, 145, 58.
132. Derekas A., Kiss L.L., Udalski A., Bedding T.R., Szatmáry K.: 2004, A first-overtone
        RR Lyrae star with cyclic period changes, Monthly Notices of Royal Astron. Soc. 354, 821-826.
133. Derekas A., Kiss L.L., Udalski A., Bedding T. R., Szatmáry K.: 2004, A first-overtone
        RR Lyrae star with cyclic period changes, poster on the 2004 Annual Scientific
        and General Meeting of the ASA, University of Queensland, 4-8 July 2004, AU
134. Szatmáry K.: 2004, Exobolygó-hírek,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2005, 167-172.
135. Székely P., Kiss L.L., Csák B., Derekas A., Bedding T.R., Szatmáry K.: 2006, A comprehensive
        survey of variable stars in the globular cluster NGC 362, in: Proc. "Stellar pulsation and evolution",
        Monte Porzio Catone, Italy, 2005, Eds.: A. R. Walker and G. Bono, Mem. Soc. Astr. Italy, 77, 346-347.
136. Szabó Gy.M., Szatmáry K., Simon A., Divéki Zs.: 2005, Light curve effects due to "exomoons" in
        exoplanetary transits, poster on PhD Conf. "Astrophysics of Variable Stars", Pécs, Hungary,
        5-10 Sept 2005
137. Szatmáry K.: 2005, A Nemezis tömegének felsõ határa,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2006, 164-165.
138. Szatmáry K.: 2005, Exobolygó-hírek,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2006, 166-171.
139. Szatmáry K.: 2005, A csillagok tömegének határai,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2006, 175-176.
140. Szatmáry K.: 2005, A Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége 2003-2004-ben,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2006, 282-288.
141. Szabó Gy.M., Szatmáry K., Divéki Zs., Simon A.: 2006, Possibility of a photometric detection
        of "exomoons", Astronomy and Astrophysics, 450, 395-398.
142. Szatmáry K.: 2006, Exobolygók, Magyar Tudomány, 2006. augusztus 968-979.o.
143. Székely P., Jackson R., Kiss L.L., Szatmáry K.: 2006, A survey of variable stars in the globular
       cluster NGC 362, in: Proc."4th Workshop of Young Researchers in Astronomy &
       Astrophysics"; Budapest, Hungary, 11-13 January, 2006, Ed. E. Forgács-Dajka, Publications
       of the Astronomy Department of the Eötvös University (PADEU), vol. 17, 127-132.
144. Szatmáry K.: 2006, Exobolygó-hírek,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2007, 166-170.
145. Székely P., Kiss L.L., Jackson R., Derekas A., Csák B., Szatmáry K.: 2007, RR Lyrae stars in the
        southern globular cluster NGC 362, Astronomy and Astrophysics, 463, 589-600. [astro-ph/0611663]
146. Simon A., Szatmáry K., Szabó Gy.M.: 2007, Determination of the size, mass, and density of
        "exomoons" from photometric transit timing variations, Astronomy and Astrophysics, 470, 727-731. [arXiv:0705.1046]
147. Székely P., Kiss L.L., Szatmáry K., Csák B., Bakos G.Á., Bedding T.R.: 2007, Radial velocities of five
        globular clusters obtained with AAOmega, Astronomische Nachrichten, 328, Issue 8, 879-882. [arXiv:0705.3562]
148. Szatmáry K.: 2007, A Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége 2005-2006-ban,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2008, 327-332.
149. Szatmáry K.: 2007, Bolygók mindenütt, Fizikai Szemle 57. No.12. 433-435.
150. Szabó Gy.M., Szatmáry K., Simon A., Divéki Zs.: 2007, On the possible discovery of "exomoons" in
        exoplanetary transits, poster on conf. "Extreme Solar Systems", Thira, Santorini, Greece, 25-29 July, 2007
151. Szakáts R., Szabó Gy.M., Szatmáry K.: 2008, Does the period of BE Lyncis really vary?,
        Information Bulletin on Variable Stars, No. 5816
152. Szatmáry K.: 2008, A Szegedi Csillagvizsgáló felújítása, Meteor 38. No.10. 16-17.
153. Szatmáry K., Szabados L.: 2008, Űrtávcsövek, Meteor Csillagászati évkönyv 2009, 333-362.
154. Simon A.E., Szabó Gy.M., Szatmáry K.: 2008, Exomoon simulations, poster on conf.
        "Future Ground Based Solar System Research: Synergies with Space Probes and Space Telescope",
        Pertoferraio, Elba, Livorno, Italy, Sept 8-12, 2008
155. Derekas A., Kiss L.L., Bedding T.R., Ashley M.C.B., Csák B., Danos A., Fernandez J.M., Fűrész G., Mészáros Sz.,
        Szabó Gy.M., Szakáts R., Székely P., Szatmáry K.: 2009, Binarity and multiperiodicity in high-amplitude
        delta Scuti stars, Monthly Notices of Royal Astron. Soc., 394, 995-1008. [arXiv:0812.2139]
156. Szatmáry K.: 2009, Egy „nem hivatalos” tanulmányi verseny sikeréről: a Galilei Országos Csillagászati Diákvetélkedő,
        Fizikai Szemle 59. No.7-8. 275-276.
157. Szatmáry K.: 2009, Csillagászati oktatás és ismeretterjesztés - körkép, Természet Világa, Feltárul a Világegyetem, 2009. I. Különszám, 87-90.
158. Szatmáry K.: 2009, Csillagászati információforrások, Természet Világa, Feltárul a Világegyetem, 2009. I. Különszám, 94-96.
159. Szatmáry K.: 2009, A Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége 2007-2008-ban, Meteor Csillagászati évkönyv 2010, 323-331.
160. Simon A.E., Szabó Gy.M., Szatmáry K.: 2009, Exomoon simulations, Earth, Moon, and Planets, 
       
105, 385-389. [arXiv:0906.5442]
161. Szabó M.Gy., Haja O., Szatmáry K., Pál A., Kiss L.L.: 2010, Limits on Transit Timing Variations in HAT-P-6 and WASP-1,
        Information Bulletin on Variable Stars No. 5919 [arXiv:1001.3059]
162. Szatmáry K.: 2010, Egy év - egy kép: A Szegedi Csillagvizsgáló (1992), Meteor 40, No.3. 63.o.
163. Simon A.E., Szabó M.Gy., Szatmáry K., Kiss L.L.: 2010, Methods for exomoon characterisation: combining
        transit photometry and the Rossiter-McLaughlin effect, Monthly Notices of Royal Astron. Soc., 406, 2038-2046. [arXiv:1004.1143]
164. Derekas A., Kiss L.L., Szatmáry K., Benkő J., Huber D., Szabó Gy.M., Szabó R. (KASC WG12): 2010,
        Long Secondary Periods in luminous red giant stars, poster on Third Kepler Asteroseismology Workshop:
        “Kepler Asteroseismology in Action”, June 14-18, 2010, Aarhus, Denmark
165. Szatmáry K.: 2010, A szegedi csillagvizsgáló, Fizikai Szemle, 60. No.7-8. 252-254.
166. Szatmáry K.: 2011, A Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége 2009-2010-ben, Meteor Csillagászati évkönyv 2012, 338-343.
167. Szatmáry K.: 2011, Energia az Univerzumban - néhány különleges jelenség, in: "Természettudomány tanítása korszerűen és vonzóan"
        ELTE, 2011. aug. 23-25., szerk.: Tasnádi P., ELTE TTK, pp. 236-240. http://termtudtan.extra.hu/kotet.pdf
168. Szatmáry Károly, Székely Péter, Szalai Tamás, Szabó M. Gyula: 2011, Csillagászat, elektronikus BSc tananyag (TÁMOP-4.1.2.-08/1/A)
        http://astro.u-szeged.hu/oktatas/csillagaszat.html
169. Simon A., Szabó Gy.M., Kiss L.L., Szatmáry K.: 2012, Signals of exomoons in averaged light curves of exoplanets,
        Monthly Notices of Royal Astron. Soc., 419, 164-171. [arXiv:1108.4557]
170. Szatmáry K., Csányi I., Kiss L.L., Bányai E., Derekas A., Szabó Gy.M.: 2012, Light curve analysis of M giant stars in the Kepler database,
        poster on Kepler Astroseismic Science Consortium 5th Workshop: “Extending the Kepler Mission: New Horizons in Asteroseismology”,
        June 18-22, 2012, Balatonalmádi, Hungary, Abstract Book (ISBN 978-963-88019-9-9), Ed. R. Szabó, p. 156
171. Csányi I., Szatmáry K., Kiss L.L., Bányai E., Derekas A., Szabó Gy.M.: 2012, Methods for light curve preparation: the case of long-period variables,
        poster on Kepler Astroseismic Science Consortium 5th Workshop: “Extending the Kepler Mission: New Horizons in Asteroseismology”,
        June 18-22, 2012, Balatonalmádi, Hungary, Abstract Book (ISBN 978-963-88019-9-9), Ed. R. Szabó, p. 157
172. Vinkó J., Sárneczky K., Takáts K., Marion G.H., Hegedüs T., Bíró I.B., Borkovits T., Szegedi-Elek E., Farkas A., Klagyivik P.,
        Kiss L.L., Kovács T., Pál A., Szakáts R., Szalai N., Szalai T., Szatmáry K., Szing A., Vida K., Wheeler J.C.: 2012,
        Testing SNe Ia distance measurement methods with SN 2011fe, Astronomy and Astrophysics, 546, A12 [arXiv:1207.4310]
173. Szatmáry Károly: 2012, Csillagok fényességének periódusváltozása, MTA Doktora értekezés, SZTE, Szeged
174. Szatmáry Károly: 2013, Változócsillagok, 1-91. o., 3. fejezete az "Asztrofizika" elektronikus MSc tananyagnak (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1)
        http://astro.u-szeged.hu/oktatas/asztrofizika/html/asztrofizika.html, http://astro.u-szeged.hu/oktatas/asztrofizika/asztrofizika_pdf.html
175. Szatmáry K.: 2013, A Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége 2011-2012-ben, Meteor Csillagászati évkönyv 2014, 327-335.
176. Bányai E., Kiss L.L., Bedding T.R., Bellamy B., Benkő J.M., Bódi A., Callingham J.R., Compton D., Csányi I., Derekas A., Dorval J., Huber D.,
       
Shrier O.,Simon A.E., Stello D., Szabó Gy.M., Szabó R., Szatmáry K.: 2013, Variability of M giant stars based on Kepler photometry: general characteristics,
       
Monthly Notices of Royal Astron. Soc., 436 (2), 1576-1587. [arXiv:1309.1012]
177. Szatmáry Károly: 2014, Idősorok analízise csillagászati alkalmazásokkal, in: PhD Doktori kurzusok fizikából (B rész),
        szerk. Hevesi Imre, JATE Press Kiadó (ISBN 978-963-315-163-1), Szeged, 133-213. o.
 
178. Vinkó J., Székely P., Szalai T., Szatmáry K., Hopp B.: 2014, Lézerrel keltett lökéshullámok terjedésének hidrodinamikai modellezése,
        "Kvantummelektronika 2014: VII. Szimpózium a hazai kvantumelektronikai kutatások eredményeiről", 
Budapest, 2014. nov. 28.,
         szerk. Ádám P., Almási G. P61, pp.2. ISBN 978-963-642-697-2, Kiadó: PTE TTK Fizikai Intézet

179. Bódi A., Szatmáry K., Kiss L.L.: 2015, Kepler M giants: Comparison osf stellar parameters from the KIC and APOGEE databases,
         poster on The KASC8/TASC1 Workshop: “Space Asteroseismology: The next generation”, June 15-19, 2015, Aarhus, Denmark
180. Szatmáry Károly-Székely Péter: 2015, Asztrofizika a lézerlaboratóriumban, elektronikus teljes 24 órás ppt Hu MSc tananyag
         (TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005)  http://astro.u-szeged.hu/oktatas/lezerlabor/

181. Szatmáry K.: 2015, A Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége 2013-2014-ben, Meteor Csillagászati évkönyv 2016, 354-357.
182. Bódi A., Szatmáry K., Kiss L.L.: 2016, Periodicities of the RV Tau-type pulsating star DF Cygni: A combination of Kepler data with ground-based observations,
        Astronomy and Astrophysics, 596, A24, pp. 8 [arXiv:1609.07944]
183. Szatmáry K.-Hegedüs T.: 2016, Az SZTE szegedi és bajai csillagászati tevékenysége 2015-ben,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2017, 313-319.

184. Szatmáry K.-Hegedüs T.: 2017, Az SZTE szegedi és bajai csillagászati tevékenysége 2016-ban,
        Meteor Csillagászati évkönyv 2018, 312-318.

185. Mitnyan T., Bódi A., Szalai T., Vinkó J., Szatmáry K., Borkovits T., Bíró B.I., Hegedüs T., Vida K., Pál A.: 2018,
        The contact binary VW Cephei revisited: surface activity and period variation, Astronomy and Astrophysics, in press [arXiv:1801.06036]

Könyvrészlet:
Molnár Miklós (szerk.): A Budó Ágoston fizikaversenyek feladatai és megoldásai (1979-1990)
         IMOSOFT, Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged 1991

Lektorálás:

Astronomy and Astrophysics, MNRAS, IBVS cikkek (referee, reviewer)
Mizser Attila, Szőke Balázs (szerk.): Az észlelő amatőrcsillagász kézikönyve,
        Uránia-Meteor, 1987
Mizser Attila (szerk.): Amatőrcsillagászok kézikönyve,
        Magyar Csillagászati Egyesület, 1999
Mizser Attila (szerk.): Amatőrcsillagászok kézikönyve,
        Magyar Csillagászati Egyesület, 2002 (2., átdolgozott kiadás)
Jakucs László: Általános természeti földrajz, I. kötet
        JATE Könyvkiadó 1990
Jónás Ilona, dr. Kovács Lászlóné, Vízvári Albertné: Földrajz 8. osztályos tankönyv (A Föld és kozmikus környezete c. fejezet),
        Mozaik Oktatási Stúdió 1999
Vízvári Albertné: Földrajz 9. osztályos tankönyv (A Föld és kozmikus környezete c. fejezet),
        Mozaik Kiadó 2001
Jónás Ilona, dr. Kovács Lászlóné, Vízvári Albertné: Földrajz 9. osztályos munkafüzet (A Föld és kozmikus környezete c. fejezet),
        Mozaik Kiadó 2004
Halász Tibor, Jurisits József, Szűcs József: Fizika 11. osztályos tankönyv (Csillagászat c. fejezet),
        Mozaik Kiadó 2003
Halász Tibor, Jurisits József, Szűcs József: Fizika 11-12. osztályos tankönyv (Csillagászat c. fejezet),
        Mozaik Kiadó 2004
Mészárosné Balogh Ágnes: Földrajzi atlasz középiskolásoknak (Csillagászat rész),
        Mozaik Kiadó 2009
Mező Tamás, Molnár Miklós, Nagy Anett: Fizika 11. osztályos tankönyv (Csillagászat rész),
        Maxim Könyvkiadó 2009
Farkas Judit (szerk.): Történelmi atlasz középiskolásoknak (1.o. Csillagászat),
        Mozaik Kiadó 2011

2018. jan.