Szalai Tamás

PhD-hallgató

Szegedi Tudományegyetem
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Tel/Fax: (06) (62) 544 421
E-mail: szaszi@titan.physx.u-szeged.hu
Kutatási területek: