A vándormadarak védelme

azért kerül külön tárgyalásra, mert a költöző madarak vonulási útvonala jellemzően nem csak egy ország területét érinti, így védelmükhöz nem elégséges, ha csak a kicsi Magyarország területén történnek lépések a fényszennyezés csökkentésére. Itt a feladatokat is két csoportba osztottuk szét: az országosan és a nemzetközi szinten szükséges tennivalókra.

Magyarország annyit tehet a vándormadarak védelmében, hogy a vonulási időszakokban lehetőleg csökkenti a városoknak az égboltra visszaszórt fényét a reklám- és díszkivilágítások korlátozásával, és különösen a horizont síkja fölé, vagy az alá maximum 30 fokkal világító fényeket, valamint a magasan elhelyezett fényforrások lekapcsolásával, hogy ne térítse el a vonuló csoportot az útvonalától, s ne kelljen ''kényszerleszállást'' végrehajtaniuk. Ebben az esetben évente a konkrét tilalmi időszakokat környezetvédelmi miniszteri vagy kormányrendeletben kellene kihirdetni. Szükség lenne azonban arra is, hogy legalább uniós, de akár tágabb nemzetközi szinten is együttműködés vagy egyezmény jöjjön létre a költöző madarakat veszélyeztető fényszennyezés csökkentésére vagy megszüntetésére. Lévén hogy az EU tagjaivá váltunk, elképzelhetőnek tartom azt is, hogy kezdeményezzük egy közösségi irányelv vagy program megalkotását a vándormadarak védelmében.Gyula Szabo 2005-03-30