Dr. Szatmáry Károly
     csillagász, habil. egyetemi docens
     Szegedi Tudományegyetem, Kísérleti Fizikai Tanszék és Csillagvizsgáló

CSILLAGÁSZATI ÉS ŰRKUTATÁSI SZAKIRODALOM

Könyvek:
0a. Aczel, Amir D.: Isten egyenlete, Akkord Kiadó 2004
0. Allégre, Claude: Bevezetés a természettörténetbe, Európa 1994
1. Almár Iván-Horváth András (szerk.): Űrhajózási lexikon, Akadémiai-Zrínyi 1981
2. Almár Iván: Jövőnk és a világűr, Kossuth 1987
3. Almár Iván: Mi dolgunk a világűrben?, Kossuth 1988
4. Almár Iván: Csillagászat a légkörön túlról, ELTE jegyzet, Tankönyvkiadó 1990
4a. Almár Iván-Both Előd-Horváth András: SH atlasz, Űrtan, Springer 1996
4b. Almár Iván-Horváth András: újra a Marson, Springer 1997
4c. Almár Iván: A SETI szépsége (Kutatás Földön kívüli civilizációk után), Vince Kiadó 1999
4d. Almár Iván (szerk.): Űrtan évkönyv 2005. (Asztronautikai Tájékoztató 56. szám), Magyar Asztronautikai Társaság 2005
4e. Almár Iván-Galántai Zoltán: Ha jövő, akkor világűr, Typotex Kiadó 2007
5. Ambarcumjan, V.A.: Az Univerzum kutatásának filozófiai kérdései, Gondolat 1980
5a. Ashpole, Edward: A Földön kívüli értelem kutatása, Akadémiai 1992
6. Asimov, Isaac: A Hold tragédiája, Kozmosz könyvek 1979
7. Asimov, Isaac: A robbanó Napok, Gondolat 1987
7a. Asimov, Isaac: Útikalauz (Elmélkedések a Föld és az űr titkairól), Új Vénusz Kiadó 1992
8. Ábrahám János: Ember a légtéren túl, Albatrosz, Bukarest 1990
8x. Ádám-Bányai-Borza-Busics-Kenyeres-Krauter-Takács: Műholdas helymeghatározás, Műegyetemi Kiadó 2004
8a. A Világegyetem, Time-Life Nagyító sorozat, Park Kiadó 1999
9. Balázs Béla-Fényes Imre-Géczy Barnabás-Horváth József: Mi az idő?, Gondolat 1980
9a. Balázs Béla-Marik Miklós: A csillagászat elemei, ELTE jegyzet, Tankönyvkiadó 1980 (7.kiadás)
9b. Balázs Béla-Érdi Bálint-Marik Miklós-Szécsényi-Nagy Gábor-Vízi Zsuzsanna:
      Bevezetés a csillagászatba, ELTE jegyzet, Tankönyvkiadó 1982 (2.kiadás)
10. Balázs Béla-ifj.Bartha Lajos-Marik Miklós: Csillagászat-történet, Életrajzi Lexikon (A-Z), TIT Budapesti Szervezet 1982
11. Barcza Szabolcs: A csillagok élete, Gondolat 1979
11a. Barcza Szabolcs: Csillaglégkörök fizikája, ELTE Eötvös Kiadó 1997
11b. Barrow, John D.: A Világegyetem születése, Kulturtrade 1994
11c. Barrow, John D.: A művészi Világegyetem, Kulturtrade 1998
11d. Barrow, John D.: A semmi könyve, Akkord Kiadó 2005
12. Barta György-Balázs Béla: Kozmikus fizika, ELTE jegyzet, Tankönyvkiadó 1979
12y. Bartha Lajos (szerk.): Hordozható napórák, Iparművészeti Múzeum, MCSE, OMM 1995
12a. Bartha Lajos: Kulin György munkássága és a magyarországi amatőrcsillagász mozgalom, Magyar Csill. Egyesület 1996
12x. Bartha Lajos-Könnyű József-Pischné Könnyű Edina: Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja, 2000
12b. Beaumont, Émilie-Pimont, Marie-Renée: Csillagok és bolygók titkai, Venezia 1994
12c. Beaumont, Émilie-Bon, Pierre: Világegyetem, Kép-Tár sorozat, Passage Kiadó 2000
13. Beck Mihály: Tudomány-áltudomány, Akadémiai 1977
13a. Beck Mihály: Parajelenségek és paratudományok, Vince Kiadó 2004
14. Berkes Péter: Égi utazók, Móra 1983
15. Bernal, John D.: A fizika fejlődése Einsteinig, Gondolat 1977
15a. Berry, Dana: Rendhagyó galaktikus útikalauz, Scolar Kiadó 2005
16. Bérczi Szaniszló: Planetológia, ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1978
16a. Bérczi Szaniszló: Kristályoktól bolygótestekig, Akadémiai 1991
16b. Bérczi Szaniszló: Kis atlasz a Naprendszerről (1), Holdkőzetekről, meteoritekről, Budapest 2000
16c. Bérczi Szaniszló (szerk.): Kis atlasz a Naprendszerről (2), Hunveyor, Budapest-Pécs-Szombathely 2001
16d. Bérczi Szaniszló-Hargitai Henrik-Kereszturi Ákos-Sik András: Kis atlasz a Naprendszerről (3),
       Bolygótestek atlasza, Uniconstant 2001
16e. Bérczi Szaniszló-Hargitai Henrik-Illés Erzsébet-Kereszturi Ákos-Opitz Andrea-Sik András-
       Weidinger Tamás: Kis atlasz a Naprendszerről (4), Bolygólégkörök atlasza, Uniconstant 2002
16f. Bérczi Szaniszló-Kabai Sándor: Kis atlasz a Naprendszerről (5), Űrkutatás és geometria, Uniconstant 2002
16g. Bérczi Szaniszló-Hargitai Henrik-Illés Erzsébet-Kereszturi Ákos-Sik András-Földi Tivadar-
       Hegyi Sándor-Kovács Zsolt-Mörtl Mária-Weidinger Tamás: Kis atlasz a Naprendszerről (6),
       Bolygófelszíni mikrokörnyezetek atlasza, Uniconstant 2003
17. Bitó János-Sinka József: Utak a kozmoszba, Kossuth 1970
17a. Borvendég Márta-Jámbor Balázs-Szabó Péter: A Föld és bolygótestvérei, földrajz tankönyv 7.o., Dinasztia Kiadó 1996
18. Both Előd-Horváth András: Űrkutatás, fakult.modul a gimn. IV.o. számára, Műszaki 1985
18a. Both Előd: Űrkutatás, TIT Uránia CSITT 6.füzet 1988
18b. Both Előd: Csillagászati megfigyelési módszerek, TIT Uránia CSITT 5.füzet 1989
18c. Both Előd: A Föld és a csillagok, Calibra 1993
18d. Both Előd: A Világmindenség, Móra 1994
18x. Both Előd-Sztojanovics Péter (szerk.): Magyar űrkutatás 1999, Magyar űrkutatási Iroda 2000
18y. Both Előd (szerk.): Világűr, a Természet Világa különszáma 2001
18z. Bourdial, Isabelle: A világűr és a Világegyetem, Magyar Könyvklub 2002
18e. Bödők Zsigmond: Az ezredvég napfogyatkozása, Nemzeti Tk.-Nap 1998
18f. Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók a repülés történetében, Nap Kiadó 2002
18g. Bödők Zsigmond: Látványos égi jelenségek 2003-2004, Nap Kiadó 2002
18h. Bödők Zsigmond: Látványos égi jelenségek 2005-2006, Nap Kiadó 2004
18k. Brahic, André: A Nap gyermekei (Eredetünk története), Typotex Kiadó 2001
19. Brooks, J.-Shaw, G.: Az élő rendszerek eredete és fejlődése, Gondolat 1981
19u. Burnham, Robert: Csillagászat, Tudományos Kiskönyvtár, Kossuth Kiadó 2005
19x. Cavelos, Jeanne: A csillagok útján,  Világegyetemek titkai, Athenaeum 2000 Kiadó 2001
19y. Ceman, Róbert-Pittich, Eduard: A Világegyetem 1. A Naprendszer, Rekordok sorozat, MAPA Slovakia, Geobook 2003
19z. Ceman, Róbert-Pittich, Eduard: A Világegyetem 2. Csillagok-Galaxisok, Rekordok sorozat, MAPA Slovakia, Geobook 2004
19a. Chis, Gheorghe: Csillagászattan, XII.oszt.tankönyv, Bukarest 1994
19b. Comins, Neil F.: Mi lenne a Földön, ha ... ?, Panem-Grafo, 1994
19c. Cooper, W.A.-Walker, E.N.: Csillagok távcsővégen, Gondolat 1994
19d. Cornelius, Geoffrey: Csillagképek kézikönyv, Magyar Könyvklub 1999
20. Couderc, Paul: A csillagászat története, Gondolat 1964
20a. Couper, Heather-Henbest, Nigel: A világűr atlasza, Gulliver 1994
21. Csaba György Gábor: Csillagászati megfigyelések, fakult.modul a gimn. IV.o. számára, Műszaki 1984
21a. Csaba György Gábor: Sorsunk és a csillagok, TIT Planetáriumi füzetek 2., 1979
21b. Csaba György Gábor: Lesz-e világvége?, TIT Planetáriumi füzetek 6., 1982
21c. Csaba György Gábor: Ikarosztól a Szputnyik-1-ig, TIT Planetáriumi füzetek 8., 1983
21d. Csaba György Gábor: Hazánk csillagos égboltja, TIT Planetáriumi füzetek 4., 2. kiad. 1985
22. Csaba György Gábor: Csillagjóslás (Legenda és valóság), Minerva 1986
23. Csaba György Gábor: Kalandozás az égbolton, Gondolat 1987
24. Csaba György Gábor: Égitestek, Móra 1989
24a. Csaba György Gábor: Szentiványi Márton csillagászati nézetei a "Miscellanea"-ban, Magyar Csill. Egy. 1998
24b. Csaba György Gábor: Hazudnak-e a csillagok?, Legenda és valóság a csillagjóslásról, General Press Kiadó 2003
25. Csaba György Gábor-Marik Miklós-Racskó György: Ifjú csillagászok kézikönyve, Tankönyvk. 1991
25a. Csaba Györgyné: Csillagászat az óvodában, Magy.Csill.Egy. 1992
26. Cserepes László-Petrovay Kristóf: Kozmikus fizika, ELTE jegyzet 1993
26v. Cserepes László-Petrovay Kristóf: Kozmikus fizika, ELTE jegyzet 2002 (2., átdolgozott kiadás)
26a. Csillagászati kislexikon (A Tudás könyvtára sorozat), Fiesta-Saxum 1998
26x. Csízió, vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása, Mezőgazdasági 1986
26y. Csüllög Gábor-Pavlics Károlyné: Csillagászatföldrajzi gyakorlatok, Nemzeti Tankönyvkiadó 1997
26z. Dancsó Béla: Holdséta - A Holdra szállás története, Novell Kiadó 2004
26b. Davies, Paul: Az utolsó három perc, Kulturtrade 1994
26c. Davies, Paul: Isten gondolatai, Kulturtrade 1995
26d. Davies, Paul: Egyedül vagyunk a Világegyetemben?, Kulturtrade 1996
26e. Davies, Paul: Az ötödik csoda, Az élet eredetének nyomában, Vince Kiadó 2000
26f. Davies, Paul: Hogyan építsünk időgépet?, Vince Kiadó 2002
26x. Delano, Marfé Ferguson: Az ég, National Geographic Society, Egmont-Hungary 2001
27. Ditfurth, Hoimar v.: A Világegyetem gyermekei, Táncsics 1973
28. Dorschner, Johann: Van-e élet a Földön kívül?, Gondolat 1975
29. Dorschner, Johann: A bolygók - a Föld testvérei?, Gondolat 1980
30. Drössler, Rudolf: Amikor a csillagok istenek voltak, Kossuth 1986
30x. Dudich Endre (szerk.): Geonómia az ezredforduló után, MTA Geonómia Albizottság 2003
30y. Dunlop, Storm-Tirion, Wil: Csillagközi kalauz, Magyar Könyvklub 2004
30a. Dupas, Alain: A világűr felfedezése, Venezia 1992
30b. Eicher, David J.: Az Univerzum (A csillagképek, ahogyan a Földről látjuk), Gabó Könyvkiadó 1993
31. Einstein, Albert: A speciális és általános relativitás elmélete, Gondolat 1978
31x. Engelhardt, Wolfgang: A Mars, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 1999
31a. Eugene, T.: Égitestek, Phoenix Könyvkiadó 1992
31b. European Space Agency-Magyar Űrkutatási Iroda: Iskolai űratlasz, Lothar Beckel, Geospace Verlag 2006
32. Érdi Bálint-Tihanyi László-Szécsényi-Nagy Gábor: Csillagászati feladatgyűjtemény, ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1977
33. Érdi Bálint: Égi mechanika I., ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1977
34. Érdi Bálint: Égi mechanika II., ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1981
35. Érdi Bálint: Égi mechanika III., ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1978
36. Érdi Bálint: Mesterséges holdak mozgása, ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1989
37. Érdi Bálint: Égi mechanika, ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1989
37a. Érdi Bálint: A Naprendszer dinamikája (egyetemi jegyzet), ELTE Eötvös Kiadó 2001
38. Farkas Henrik: Fantasztikus természetrajz, Kossuth 1983
39. Fercsik János: A relativitáselmélet szemlélete, Magvető 1977
40. Ferris, Timothy: A vörös határ (A Világegyetem szélének kutatása), Gondolat 1985
40a. Ferris, Timothy: A Világmindenség - Mai kozmológiai elméletek, Typotex Kiadó 2005
41. Fodor L. István: Földön kívüli élet, Natura 1984
41x. Forgács József: Teljes napfogyatkozás Magyarországon, AKG Kiadó 1999
41a. Föld és ég, Tudománytár gyermekeknek, Móra 1991
41b. Földrajzi és csillagászati fogalomtár, Intermix M.D. 1997
41c. Földünk a Szaljut-6 fedélzetéről, Műszaki-Masinosztroenyie 1983
42. Francis, Peter: A bolygók, Gondolat 1988
42a. Frei Zsolt-Patkós András: Inflációs kozmológia, Typotex Kiadó 2005
43. Friedemann, Christian: A Világegyetem (modern kozmogónia), Gondolat 1974
43x. Furniss, Tim: Az űrkutatás atlasza, Passage Kiadó 2001
43a.  Fűzfa Balázs-Molnár László (szerk.): Ember és ég, napfogyatkozás 1999, Pauz-Westermann 1999
44. Galambos Tibor: Emberek a világűrben, Kossuth-Táncsics 1975
45. Galambos Tibor: A világűr képekben, Móra 1983
45a. Galántai Zoltán: Marscsatornák, idegen világok, angyalok, földönkívüliek, Pesti Szalon 1996
46. Gamow, George: Topkins úr kalandjai a fizikával, Gondolat 1976
47. Gauser Károly-Sztrókay Kálmán: Az ember és a csillagok, Tankönyvk. 1963
48. ifj.Gazda István-Marik Miklós: Csillagászattörténeti ABC, Tankönyvkiadó 1982
48a. Gazda István: A magyar csillagászat történetéből, Magyar Tudománytörténeti Intézet 2002
48x. Gazdag László-Mészáros István: A világűr meghódításának első 50 éve, Laurus Kiadó 2007
49. Gábris Gyula-Marik Miklós: Csillagászati földrajz, ELTE jegyzet Tankönyvkiadó 1981 (2.kiadás)
50. Gábris Gyula-Marik Miklós-Szabó József: Csillagászati földrajz, Tankönyvkiadó 1988
51. Gánti Tibor: A kvarkoktól a galaktikus társadalmakig, Kossuth 1975
51a. Gesztesi Albert: Csillagászati földrajz, ELTE TFK jegyzet 1997
51b. Gleick, James: Káosz. Egy új tudomány születése, Göncöl Kiadó 1999
52. Goldsmith, Donald: Nemezis - A halálcsillag, Háttér 1990
53. Gorelik, G.J.: Miért háromdimenziós a tér?, Gondolat 1987
53b. Greene, Brian: Az elegáns univerzum, Akkord Kiadó 2003
53x. Gribbin, John: Az idő születése, Talentum Tudományos Könyvtár, Akkord Kiadó 2000
53y. Gribbin, John: Világűr - Végső határaink, BBC Alexandra Kiadó, 2002
53z. Gribbin, John és Mary: A természettudományokról mindenkinek, Akkord Kiadó 2002
53a. Gulyás J.-Honyek Gy.-Markovits T.-Szalóki D.-Varga A.: Fizika, Modern fizika, Calibra 1996
54. Haber, Heinz: A csillagok, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 1990
54a. Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás, Filum 1998
54e. Hargitai Henrik (szerk.): A Mars térképe, ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport 2001
54f. Hargitai Henrik (szerk.): A Vénusz térképe, ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport 2002
54g. Hargitai Henrik (szerk.): A Hold térképe, ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport 2003
54h. Hargitai Henrik-Bérczi Szaniszló-Gucsik Arnold-Horvai Ferenc-Illés Erzsébet-Kereszturi Ákos-Nagy Szabolcs János:
       Becsapódások folyamata, nyomai és hatásai, A Naprendszer kisenciklopédiája - A Naprendszer formakincse (1),
       ELTE TTK - MTA Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport 2005
55. Hawking, Stephen W.: Az idő rövid története (a Nagy Bummtól a fekete lyukakig), Maecenas 1989
55a. Hawking, Stephen W.: Einstein álma és egyéb írások, Vince Kiadó 1999
55b. Hawking, Stephen-Penrose Roger: A tér és az idő természete, Talentum 1999
55c. Hawking, Stephen: A Világegyetem dióhéjban, Akkord Kiadó 2002
55d. Hawking, Stephen W.: Az idő rövid története (a Nagy Bummtól a fekete lyukakig), 5. átdolg., Akkord Kiadó 2003
55e. Hawking, Stephen W.: A Mindenség elmélete, Kossuth Kiadó 2005
56. Heckmann, Otto: Csillagok, kozmosz, világmodellek, Gondolat 1983
56a. Hegedüs Tibor-Jäger Zoltán-József Rita-Vaskúti György (szerk.): Csillagászat Baján,
        A bajai csillagászat 50 éve, Ártér könyvek VI., 2000
57. Hermann, D.B.: Az égbolt felfedezői, Gondolat 1981
57a. Herrmann, J.: SH-Atlasz, Csillagászat, Springer 1992, 4. átdolgozott kiadás: Athenaeum 2000 Kiadó 2002
57b. Herrmann, J.: Csillagok, Magyar Könyvklub 1997
57c. Herrmann, Joachim: És ez melyik csillag?, Sziget Kiadó 2003
58. Hey, James Stanley: Rádiócsillagászat, Gondolat 1976
59. Hédervári Péter: A Hold fizikája, Gondolat 1962
60. Hédervári Péter: A Hold - és meghódítása, Gondolat 1970
61. Hédervári Péter-Marik Miklós-Pécsi Tibor: A Vénusz és a Mars ostroma, Gondolat 1976
62. Hédervári Péter: Csillagunk: a Nap, Magvető 1980
63. Hédervári Péter: Üstököskutatás az űrkorszakban, Magvető 1983
64. Hédervári Péter: A Naprendszeren innen és túl, Népszava 1983
65. Hédervári Péter: Képes csillagvilág, Móra 1984
66. Hédervári Péter: Ismeretlen (?) Naprendszerünk, Kossuth 1986
66a. Hobbs, David: Űrhadviselés, Kossuth 1994
66b. Horányi Gábor: Csillagászat, Calibra 1996
66c. Horányi Gábor-Szegedi Mónika-Illés Márton (szerk.): A csillagok könyve avagy a könyvek csillaga,
        Tordas és társa Kft.  1997
67. Horváth András-Szalma Sándor (szerk.): A Halley-üstökös, Uránia 1985
68. Horváth András-Szabó Attila: Űrhajózás-űrkutatás, Közlekedési Múzeum 1991 
68a. Horváth András-Szabó Attila: Űrkorszak, Ekren, 2008
69. Horváth Árpád: A távcső regénye, Műszaki 1988
70. Horváth József (szerk.): Filozófia és szaktudományok, Kossuth 1981
71. Hoyle, Fred: Stonhenge-től a modern kozmológiáig, Magvető 1978
71a. Hunyadi László: Csillagászati és általános természeti földrajz, Calibra 1994
71b. Illés Tibor (szerk.): Távcső Almanach 2001, ITBooks 2001
72. Jastrow, Robert: Vörös óriások és fehér törpék, Gondolat 1976
73. Jánossy Lajos: Kozmikus sugárzás, Gondolat 1963
74. Jánossy Lajos: Relativitáselmélet és fizikai valóság, Gondolat 1969
75. Jefremov, J.Ny.: A Világmindenség mélységeiben, Gondolat 1978
75x. Joó György: A Föld energiarendszere, New Science Könyvkiadó 2003
75a. Juhász András (szerk.): Fizikai kísérletek gyűjteménye 3.kötet, Arkhimédész Bt.-Typotex 1996
75c. Kaku, Michio: Hipertér, Akkord Kiadó 2006
75b. Kallós Károly: Csillagászati feladatgyűjtemény és segédlet, Novadat Bt. 1997
76. Karsay Ferenc: Csillagászati és földrajzi helymeghatározás, ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1985 (2.kiadás)
77. Kaufmann, W.J.: Relativitás és kozmológia, Gondolat 1985
78. Kelemen János: Csillagászati gyakorlatok, Tankönyvk. 1984
78x. Kereszturi Ákos: Csillagászat, Diák-kiskönyvtár sorozat, Diáktéka Kiadó 1999
78y. Kereszturi Ákos-Sárneczky Krisztián: Célpont a Föld? - Kisbolygók a láthatáron, MCSE 2003
78z. Kerrod, Robin: A Világegyetem, Szemtanú sorozat, Park Kiadó 2004
78u. Kerrod, Robin-Sparrow, Giles: Az Univerzum felfedezése, Magyar Könyvklub 2005
78v. Kerrod, Robin: Hubble - ablak a Világegyetemre, GABO Könyvkiadó 2005
78w. Kerrod, Robin: Képes Világegyetem - útikalauz a mindenség megértéséhez, GABO Könyvkiadó 2006
78a. Keszthelyi Sándor: Magyarország napórái, Magyar Csill. Egy. 1998
78b. Keszthelyi Sándor-Sragner Márta: Lakits Ferenc csillagász élete, Magyar Csillagászati Egyesület 2000
78c. Keszthelyiné Sragner Márta: Az égbolt mindenkié (Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára), Magyar Csillagászati Egyesület 2005
79. Kiepenheuer, K.O.: A Nap, Gondolat 1967
80. Kiss Imre: Csillagászati bibliográfia (1945-1979), Debrecen 1981
81. Klepesta, Josef-Rükl, Antonin: Csillagképek atlasza, Gondolat 1975
81a. Klinghammer István: A föld- és éggömbök története, ELTE Eötvös 1998
81b. Koestler, Arthur: Alvajárók, Európa 1996
81c. Korda András-Tolnai Domonkos: Ez a mi Napunk, Athenaeum Kiadó 2000
81x. Kowalski, Kathyann M.: A csillagászat mindentudó nagykönyve gyerekeknek, Alexandra Kiadó 2002
82. Kőháti Attila: Az űrkutatás a Föld szolgálatában, Gondolat 1979
83. Kulin György: Mit mondanak a csillagok?, Gondolat 1976
83a. Kulin György: Távcsövek házi építése, TIT Uránia 1984
83b. Kulin György: Az ember kozmikus lény, Bp. 1997
84. Kulin György-Róka Gedeon: A Világegyetem, Gondolat 1965
85. Kulin György-Róka Gedeon (szerk.): A távcső világa, Gondolat 1980
86. Landau, L.D.-Lifsic, E.M.: Elméleti fizika II., Tankönyvk. 1976
87. Lánczos Kornél: Einstein évtizede (1905-1915), Magvető 1978
87x. Lesch, Harald-Müller, Jörn: A nagy bumm második felvonása - Az élet az univerzumban, Athenaeum 2000 Kiadó 2006
87a. Levy, David H.: Az égbolt csodái, Trio Produkció 2000 Kiadó, 2005
88. Lindner, Klaus: A csillagos ég, Gondolat 1974
88a. Littmann, Mark-Willcox, Ken-Espenak, Fred: Napfogyatkozás a maga teljességében, Napvadász 1999
89. Lovelock, J.E.: GAIA - A földi élet egy új nézőpontból, Göncöl 1990
90. Lóki József-Szabó József: Csillagászati földrajz gyakorlatok, KLTE jegyzet, Tankönyvk. 1989 (3.kiadás)
90a. Lóki József: Távérzékelés, KLTE jegyzet, 1996
91. Lukács Béla: Utazások térben, időben és téridőben, 4D sorozat, Akadémiai 1990
91a. Macdonald, Fiona: Albert Einstein, Talentum 1994
92. Makra Zsigmond: Űrhajózás holnapután, Gondolat 1986
93. Mallas, J.H.-Kreimer, E.: A Messier-album, Gondolat 1985
94. Marik Miklós: Fejezetek az elméleti asztrofizikából, ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1979 (2.kiadás)
95. Marik Miklós-Ponori Thewrewk Aurél: Modern csillagászati világkép, Tankönyvkiadó 1972
96. Marik Miklós (szerk.): Csillagászat, Akadémiai 1989
97. Marik Miklós: Helyünk a Világmindenségben, Tankönyvk. 1989
98. Marx György: Életrevaló atomok, Akadémiai 1978
98a. Marx György: Atommagközelben, Mozaik 1996
98b. Masson, Claudine-Masson, Jean-Michel: Csillagok és bolygók, Passage 1996
99. Maury, Jean-Pierre: Galilei, a csillagok hírnöke, Park K. 1991
99e. May, Brian-Moore, Patrick-Lintott, Chris: Bumm! - A Világegyetem teljes története, Kossuth Kiadó 2007
99a. Menzel Donald: Csillagászat, Gondolat 1980
99b. Meyer, Charles: Holdkőzetek, ELTE 1994
99x. Mészáros Ernô: A Föld rövid története, Vince Kiadó 2001
99c. Miles, Lisa-Smith, Alastair: Csillagászat és világűr, Park Kiadó 1999
100. Mitton, Simon: A Rák-köd, Gondolat 1983
101. Mitton, Simon: A nappali csillag (Napunk története), Gondolat 1986
102. Mitton, Simon-Mitton, Jacqueline: Bevezetés a csillagászatba, Gondolat 1991
102a. Mitton, Simon-Mitton, Jacqueline: Csillagászat, Fiatalok Oxford könyvtára, Holló és Társa 1998
102b. Mitton, Jacqueline-Mitton, Simon: Csillagászat gyerekeknek, Scolar kalauz, Scolar Kiadó 2000
103. Mizser Attila-Szőke Balázs (szerk.): Az észlelő amatőrcsillagász kézikönyve, Uránia-Meteor 1988
103y. Mizser Attila (szerk.): Amatőrcsillagászok kézikönyve, Magyar Csillagászati Egyesület 1999
103z. Mizser Attila (szerk.): Amatőrcsillagászok kézikönyve, Magyar Csillagászati Egyesület 2002 (2., átdolgozott kiadás)
103u. Mizser Attila (szerk.): Amatőrcsillagászok kézikönyve, Magyar Csillagászati Egyesület 2006 (3., átdolgozott kiadás)
103a. Moore, P.-Nicolson, I.: A Nap és bolygói, A Világegyetem enciklopédiája, Helikon 1992
103b. Moore, P.-Nicolson, I.: A világűr titkai, A Világegyetem enciklopédiája, Helikon 1992
103x. Mucsi László: Műholdas távérzékelés és digitális képfeldolgozás I., JATE Press 1995
103c. Muirden, James: Csillagok és bolygók, Elektra Kiadóház 1997
104. Müller, Berndt: A csillagászat alapjai, Gondolat 1977
105. Nagy Ernő: Tíz év űrkutatás, Kossuth 1967
105a. Nagy István György: Űrhajózás, Kolibri könyvek, Móra 1981
106. Némedi István: Asztronautikai feladatok, fakult.modul a gimn. IV.o. számára, Műszaki 1985
106a. Németh Judit-Regály Zsolt: Fejezetek az asztrofizikából, ELTE jegyzet 2002
106b. Németh Judit-Regály Zsolt: Fejezetek a kozmológiából, ELTE Eötvös Kiadó 2007
107. Norwood, Joseph: Századunk fizikája, Műszaki 1981
108. Novobátzky Károly: A relativitás elmélete, Tankönyvk. 1963
109. Omnés, Roland: A Világegyetem és átalakulásai, Gondolat 1981
109y. Pailer, Norbert.: Az Univerzum. A világűr kutatása, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 2003
109x. Pálfy József: Kihaltak és túlélők, Félmilliárd év nagy fajpusztulásai, Vince Kiadó 2000
109a. Parker, Steve: Galilei és a világegyetem, Magvető 1993
109b. Parker, Steve: Isaac Newton és a gravitáció, Magvető 1993
110. Parnov, Je.J.: A végtelenek keresztútjain, Kossuth 1971
110x. Parramón Kiadó szerk.: A csillagászat atlasza, Holló és Társa Könyvkiadó 2005
110a. Penrose, Roger: A császár új elméje, Akadémiai 1993
111. Pető Gábor Pál: A repülő csészealjak rejtélye, Magvető 1983
111a. Phillips, Cynthia-Priwer, Shana: A csillagászat mindentudó nagykönyve, Alexandra 2004
112. Plavec, M.: A csillagok világa, Gondolat 1965
113. Ponori Thewrewk Aurél: A csillagászat története, TIT Uránia 1988
113a. Ponori Thewrewk Aurél: A betlehemi csillag, TIT Planetáriumi füzetek 5., 1982
113b. Ponori Thewrewk Aurél: Naptárunk története, TIT Planetáriumi füzetek 7., 1982
113c. Ponori Thewrewk Aurél: Csillagok a Bibliában, Tertia, 1993
113d. Ponori Thewrewk Aurél: Divina Astronomia - Csillagászat Dante műveiben, MCsE 2001
113p. Poskitt, Kjartan: Irány az űr!, Tudástár sorozat,  Egmont 2002
113x. Rácz Mihály-Székely György: Fizika - Csillagászat, Tesco-tanár sorozat, Panemex Kiadó, 2001
113y. Ranzini, Gianluca: Az Univerzum atlasza, Kossuth Kiadó 2002
114. Rebrov, M.F.-Gilberg, L.A.: Szojúz-Apolló, Műszaki 1977
114x. Rees, Martin: A kezdetek kezdete, Világegyetemek titkai, Athenaeum Kiadó 1999
114y. Rees, Martin: Csak hat szám. Az Univerzumot kialakító erők, Vince Kiadó 2001
114z. Rees, Martin: Kozmikus otthonunk, Akkord Kiadó 2003
114e. Rees, Martin: Ütött az utolsó óránk?, Athenaeum 2000 Kiadó 2004
114v. Rees, Martin (szerk.): Univerzum - A Világegyetem képes enciklopédiája, Euromedia Group Hungary, IKAR 2006
114w. Rigutti, Adriana: Csillagászat - Képes atlasz, Napraforgó Könyvkiadó 2006
114a. Ridpath, Ian-Tirion, Wil: Égi kalauz, Gondolat (Fürkész k.) 1991
114b. Ridpath, Ian: Bolygók és csillagok (Határozó kézikönyvek), Panemex és Grafo 1999
114c. Ridpath, Ian: Útitárs kézikönyvek - Csillagászat, M-ÉRTÉK Kiadó 2007
115. Róka Gedeon-Kulin György (szerk.): Csillagászati kisenciklopédia, Gondolat 1969
116. Rosino, L.: A csillagok fizikája, Gondolat 1967
116a. Ronan, Colin: Megmagyarázzuk a Világegyetemet, Magyar Könyvklub- Helikon 1996
116b. Ronan, Colin: Megmagyarázzuk a tudományt, Magyar Könyvklub- Helikon 1997
117. Rowan-Robinson, Michael: Kozmikus tájkép, Gondolat 1990
117x. Rühl Lajos: Csillagászati navigáció, Műszaki Könyvkiadó 1970
117a. Rükl, Antonin: A világűr képes atlasza, Springer 1995
118. Sagan, Carl: Az Éden sárkányai (Tűnődések az emberi intelligencia evolúciójáról), Európa 1990
118a. Sagan, Carl: Kapcsolat, Édesvíz 1993
118b. Sagan, Carl-Druyan, Ann: Elfeledett ősök árnyai, Európa 1995
118c. Sagan, Carl: Milliárdok és milliárdok, Talentum Tudományos Könyvtár, Akkord Kiadó 2000
118d. Sagan, Carl: Korok és démonok, Typotex Kiadó 2000 (2. jav. kiadás)
118e. Sagan, Carl: Broca agya, Talentum Tudományos Könyvtár, Akkord Kiadó 2001
119. Sajó Péter-Zombori Judit: Az űrkutatás negyedszázada, TIT Planetárium 1985
119y. Sárneczky Krisztián: Magyarok a Naprendszerben - és azon túl, Magyar Csillagászati Egyesület 2005
119x. Scagell, Robin: Bemutatjuk a világot, Világűr, Szukits Könyvkiadó 2001 
119z. Scagell, Robin: Az éjszakai égbolt atlasza, Alexandra Kiadó 2007
119a. Schalk Gyula: A planetárium, Gondolat 1975
120. Schalk Gyula: Planetárium és csillagászat, Gondolat 1977
120a. Schalk Gyula: Idők-korok-naptárak, TIT Uránia, 1993
120e. Sík András (szerk.): Supernova a Marson (AKG szakkörének története), Akadémiai Kiadó 2005
120b. Simon Tamás: Csillagászat és természetföldrajz, Alternativ Közgazdasági Gimnázium Alapítvány, 1994
120c. Simon Tamás: Csillagászat, Alternativ Közgazdasági Gimnázium Kiadó, 3. kiad. 1997
121. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat 1986
121x. Singh, Simon: A Nagy Bumm, Park Könyvkiadó 2006
121a. Sipos Richárd-Sipos Norbert: A csillagászat atlasza, Szalay Könyvkiadó 2002
122. Sklovszkij, J.Sz.: Világegyetem, élet, értelem, Gondolat 1976
123. Sklovszkij, J.Sz.: Csillagok (születésük, életük, pusztulásuk), Gondolat 1981
124. Soucek, Ludvik: A betlehemi csillag nyomában, Madách 1973
124c. Sparrow, Giles: Az Univerzum közelről, GABO Könyvkiadó, 2002
124a. Stonier, Tom: Információ és az univerzum belső szerkezete, Springer 1993
124x. Strathern, Paul: Einstein, Heuréka sorozat, Elektra Kiadóház 2000
124y. Strathern, Paul: Hawking, Heuréka sorozat, Elektra Kiadóház 2000
124b. Szabó Árpád: Antik csillagászati világkép, TypoTEX 1998
125. Szabó József-Borsy Zoltán: Csillagászati földrajz, KLTE jegyzet, Tankönyvk. 1980
125x. Szabó Sándor (szerk.): Égabrosz - csillagászati atlasz, Távcsôdiszkont Sopron 2004
125a. Szakács László-Sipos Norbert: Csillagászat kicsiknek, Szalay Kft. 1998
126. Szécsényi-Nagy Gábor: Túl a Tejútrendszer határain, Gondolat 1976
127. Szécsényi-Nagy Gábor: Tájékozódás a csillagos égen, Tankönyvk. 1979
128. Szécsényi-Nagy Gábor: A Naprendszer parányai, Gondolat 1986
129. Szécsényi-Nagy Gábor: M 45, azaz a Fiastyúk, Gondolat 1989
130. Székely László: Einstein kozmoszától a fölfúvódó Világegyetemig, ELTE 1990
131. Tänczer Tibor: Műhold-meteorológia, Műszaki 1988
131a. Taracsák Gábor: A Tejútrendszer, Uránia Csillagvizsgáló 1991
132. Taylor, E.F.-Wheeler, J.A.: Téridő-fizika, Gondolat 1974
132a. Teres Ágoston: Biblia és asztronómia, Springer 1994
133. Tihanyi László: A kalap és a galaxis, Reflektor 1986
134. Tombaugh, C.W.-Moore, P.: A sötétség bolygója (a Plutó felfedezésének története), Gondolat 1989
135. S.Tóth László: Gyakorlatok csillagászati tudománybarát körök számára, TIT Budapesti Szervezete 1982
135a. S.Tóth László: A csillagok országútja, Móra 1984
135x. Trefil, James: Távoli világok: a kozmosz képe Földünkről és a világűrből, National Geographic 2002
136. Urbán László (szerk.): Halhatatlan holdlakók, Múzsák 1988
136a. Übelacker, E.: A Nap, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 1992
136b. Übelacker, E.: Az idő, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 1992
136c. Übelacker, E.: A bolygók és az űrkutatás, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 1995
136d. Übelacker, E.: Csillagképek és csillagjegyek, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 1996
136e. Übelacker, E.: Otthonunk, a világegyetem, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 1997
136f. Übelacker, E.: A Hold, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 2002
137a. VanCleave, Janice: Csillagászat, SH Junior, Springer Hungarica 1994
137b. VanCleave, Janice: Földrajz, SH Junior, Springer Hungarica 1994
138. Varga D.-Varga A. (szerk. D.Nagy Éva): Ég és Föld, Móra 1985
138a. Verdet, Jean-Pierre: A csillagos ég titkai, Venezia 1992
138b. Végtelenség és Világegyetem (cikkgyűjtemény), Gondolat 1974
139. Vilkoviszkij, Ja.: A rejtélyes kvazárok, Gondolat 1988
140. Vizgin, V.P.: A modern gravitációelmélet kialakulása, Gondolat 1989
140a. Vizi Péter: Csillagatlasz kistávcsövekhez, Geobook Hungary Kiadó 2008
141. Weinberg, Steven: Az első három perc, Gondolat 1982
142. Weisskopf, Victor F.: Tudás és csoda - A természet, ahogyan az ember megismerte, Gondolat 1987
142x. Wheeler, J. Craig: Kozmikus katasztrófák (A szupernóvák, a gamma-kitörések és a hipertér rejtelmei), Alexandra 2004
142a. White, Michael: Galileo Galilei, Talentum 1994
142b. White, Michael-Gribbin, John: Stephen W. Hawking - élete a tudomány, Szakálos Könyvkiadó 2000
143. Whitney, Charles A.: A Tejútrendszer felfedezése, Gondolat 1978
143a. Wolfe, Tom: Az igazak, Háttér 1992
144. Zeldovics, Ja.B.-Blinnyikov, Sz.J.-Sakura, Ny.J.: A csillagszerkezet és csillagfejlődés fizikai alapjai, Gondolat 1988
145. Zonn, Wtogzimierz-Milewska, Elwira: Csillagászat, Móra 1977
146. Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok (Szabados L.: csillagászat), Nemzeti Tankönyvkiadó 2004
147. Természettudományi enciklopédia 1. A Világegyetem, Kossuth Kiadó 2008

375 kiadvány

Kiadás éve szerinti felsorolás.

Periodikák:
Csillagászati Évkönyv 1952-1990 Gondolat, 1990-től Magyar Csillagászati Egyesület
Űrkaleidoszkóp (a Magyar Asztronautikai Társaság havi körlevele)
Asztronautikai Tájékoztató (MANT évi kiadványa)
Planetáriumi füzetek (TIT Budapesti Planetárium)
Csillagászati Értesítő 1981-1987 TIT Csill. és Űrkut. Választmánya
Fizika 1975 - Fizika 1981/82 (szerk. Abonyi Iván) Gondolat
Folyóiratok: Meteor (Magyar Csill. Egyesület), Fizikai Szemle (ELFT), Természet Világa (TIT),
Élet és Tudomány (TIT), Föld és Ég (TIT) 1991-ig, Androméda (Tertia) csak 1993,
Tudomány (Scientific American) 1987-92, Aeromagazin, National Geographic (2003- magyarul is)

Legfontosabb alapművek: 1, 4a, 8a, 19c, 19y, 19z, 20a, 31b, 42a, 43x, 55, 57a, 85, 96, 97, 102a, 102b, 103z, 103a, 103b,
                103u, 113y, 114v, 114x, 116a, 120c, 121, 124c, 125x, 147 + Csillagászati Évkönyvek

Témakörönkénti ajánlat:
Tankönyvek: 9a, 9b, 11a, 12, 16, 17a, 18, 18a, 18b, 18c, 18d, 19a, 19c, 21, 25, 26, 26v, 41a, 41b, 50,
    51a, 53a, 66b, 71a, 75a, 90a, 94, 96, 97, 98, 98a, 102a, 102b, 103x, 106, 106a, 113x, 114v, 115, 116a, 120b, 120c
Szakköri füzetek: 18, 21, 78, 78x, 95, 97, 106, 127, 135, 137a, 137b
Feladatgyűjtemények: 18a, 26y, 32, 75a, 75b, 78, 85, 135
Csillagászattörténet: 10, 12a, 12x, 15, 18f, 19d, 19y, 20, 24a, 30, 45a, 48, 48a, 57, 66b, 69, 71, 78c, 81a, 87, 91a, 99,
    99a, 109a, 109b, 113, 113a, 113b, 113c, 113d, 120a, 121, 124, 124x, 124y, 124b, 132a, 140, 142a
Csillagászati megfigyelések: 18b, 18c, 18e, 19c, 21, 23, 30b, 30y, 57a, 57c, 81, 103, 103y, 103z, 103u, 114a, 117x, 119z, 127, 140a
Távcsövek: 4, 57a, 58, 69, 71b, 83a, 85, 102a, 102b, 103y, 103z, 116a
Csillagképek: 19d, 19u, 21d, 23, 30b, 30y, 57a, 57b, 57c, 78x, 81, 81a, 87a, 102a, 102b, 113x, 114a, 114b, 116a, 117a, 119z, 125x, 136d, 140a
Csillagászati földrajz: 8x, 17a, 18a, 26y, 31b, 41a, 41b, 49, 50, 51a, 54h, 71a, 76, 90, 103a, 113x, 117x, 120b, 125, 136a, 137b
Fogyatkozások: 18e, 18g, 18h, 41x, 43a, 88a
Űrkutatás-űrhajózás: 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 4d, 4e, 8, 8x, 16c, 18a, 18x, 18y, 19y, 21c, 26z, 31b, 31x, 41c, 43x, 48x, 66a, 68, 68a, 81c, 82, 90a,
     92, 103c, 103x, 105a, 109y, 119, 114, 136c, 143a
Égi mechanika: 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 96
Naprendszer: 4a, 4b, 16a, 16d, 16e, 18g, 18k, 19b, 19y, 20a, 26, 26z, 29, 30x, 31x, 37a, 42, 43x, 50, 51a, 52, 54e, 54f, 54g,
    54h, 61, 63, 64, 66, 78x, 78y, 96, 102a, 102b, 103a, 103c, 110x, 113x, 116a, 118e, 119y, 128, 134, 136c, 136f, 147
Nap: 18e, 62, 79, 81c, 96, 101, 103a, 103c, 116a, 136a
Csillagok: 7, 11, 11a, 19c, 19z, 20a, 26, 57b, 96, 100, 102a, 102b, 103y, 103b, 103c, 106a, 112, 116, 116a, 123,
    129, 131a, 142x, 144
Csillagrendszerek: 19z, 20a, 26, 93, 96, 102a, 103b, 126, 131a, 139, 143
Világegyetem, kozmológia: 0a, 0, 11b, 11c, 11d, 26, 26b, 26c, 40, 40a, 42a, 53b, 53x, 55, 55a, 55b, 55c, 55d, 55e, 71, 75c, 77, 99e,
    102a, 103b, 106b, 109, 110a, 114x, 114y, 114z, 116a, 121x, 124x, 124y, 130, 141, 142b, 142x
Relativitáselmélet: 0a, 26b, 26c, 26f, 31, 39, 42a, 46, 53, 55, 55a, 55b, 55c, 55e, 75c, 77, 86, 87, 91, 107, 108, 110a, 132, 140, 142a, 142x
Filozófia: 5, 9, 26c, 26d, 70, 130, 138b
Asztrológia (csillagjóslás): 13, 13a, 21a, 22, 24b, 136d
Evolúció: 0, 19, 18k, 19b, 26e, 28, 38, 41, 51, 52, 54h, 87x, 89, 98, 99x, 109x, 118, 118b, 122, 142
Földön kívüli élet: 4c, 5a, 13a, 19, 19x, 26d, 26e, 28, 38, 41, 45a, 111, 118, 118a, 118e, 136
Színes képek: 1, 4a, 8a, 11, 12c, 14, 15a, 16a, 17a, 18c, 18d, 18y, 18z, 18e, 18g, 18h, 19d, 19u, 19y, 20a, 23, 24, 26x, 26z, 28, 29, 30b,
    30y, 31b, 31x, 41a, 43x, 45, 51b, 53y, 54, 55c, 57a, 57b, 65, 66a, 68a, 78z, 78u, 78v, 78w, 85, 87a, 88, 91a, 92, 98b, 99a, 99b, 99c, 102a, 102b,
    103y, 103a, 103b, 103c, 109y, 110x, 113x, 113y, 114v, 114w, 116a, 116b, 117a, 119x, 120c, 121, 121a, 124c, 126, 135x, 136a, 136b,
    136c, 136d, 136e, 138, 139, 142a, 147

Lezárva: 2008. szeptember