Dr. Szatmáry Károly
     csillagász, habil. egyetemi docens
     Szegedi Tudományegyetem, Kísérleti Fizikai Tanszék és Csillagvizsgáló

CSILLAGÁSZATI ÉS ŰRKUTATÁSI SZAKIRODALOM

Könyvek:
1. Hédervári Péter: A Hold fizikája, Gondolat 1962
2. Gauser Károly-Sztrókay Kálmán: Az ember és a csillagok, Tankönyvk. 1963
3. Jánossy Lajos: Kozmikus sugárzás, Gondolat 1963
4. Novobátzky Károly: A relativitás elmélete, Tankönyvk. 1963
5. Couderc, Paul: A csillagászat története, Gondolat 1964
6. Kulin György-Róka Gedeon: A Világegyetem, Gondolat 1965
7. Plavec, M.: A csillagok világa, Gondolat 1965
8. Kiepenheuer, K.O.: A Nap, Gondolat 1967
9. Nagy Ernő: Tíz év űrkutatás, Kossuth 1967
10. Rosino, L.: A csillagok fizikája, Gondolat 1967
11. Jánossy Lajos: Relativitáselmélet és fizikai valóság, Gondolat 1969
12. Róka Gedeon-Kulin György (szerk.): Csillagászati kisenciklopédia, Gondolat 1969
13. Bitó János-Sinka József: Utak a kozmoszba, Kossuth 1970
14. Hédervári Péter: A Hold - és meghódítása, Gondolat 1970
14b. Rühl Lajos: Csillagászati navigáció, Műszaki Könyvkiadó 1970
15. Parnov, Je.J.: A végtelenek keresztútjain, Kossuth 1971
16. Marik Miklós-Ponori Thewrewk Aurél: Modern csillagászati világkép, Tankönyvkiadó 1972
17. Ditfurth, Hoimar v.: A Világegyetem gyermekei, Táncsics 1973
18. Soucek, Ludvik: A betlehemi csillag nyomában, Madách 1973
19. Friedemann, Christian: A Világegyetem (modern kozmogónia), Gondolat 1974
20. Lindner, Klaus: A csillagos ég, Gondolat 1974
21. Taylor, E.F.-Wheeler, J.A.: Téridő-fizika, Gondolat 1974
22. Végtelenség és Világegyetem (cikkgyűjtemény), Gondolat 1974
23. Dorschner, Johann: Van-e élet a Földön kívül?, Gondolat 1975
24. Galambos Tibor: Emberek a világűrben, Kossuth-Táncsics 1975
25. Gánti Tibor: A kvarkoktól a galaktikus társadalmakig, Kossuth 1975
26. Klepesta, Josef-Rükl, Antonin: Csillagképek atlasza, Gondolat 1975
27. Schalk Gyula: A planetárium, Gondolat 1975
28. Gamow, George: Topkins úr kalandjai a fizikával, Gondolat 1976
29. Hey, James Stanley: Rádiócsillagászat, Gondolat 1976
30. Hédervári Péter-Marik Miklós-Pécsi Tibor: A Vénusz és a Mars ostroma, Gondolat 1976
31. Jastrow, Robert: Vörös óriások és fehér törpék, Gondolat 1976
32. Kulin György: Mit mondanak a csillagok?, Gondolat 1976
33. Landau, L.D.-Lifsic, E.M.: Elméleti fizika II., Tankönyvk. 1976
34. Sklovszkij, J.Sz.: Világegyetem, élet, értelem, Gondolat 1976
35. Szécsényi-Nagy Gábor: Túl a Tejútrendszer határain, Gondolat 1976
36. Beck Mihály: Tudomány-áltudomány, Akadémiai 1977
37. Bernal, John D.: A fizika fejlődése Einsteinig, Gondolat 1977
38. Érdi Bálint-Tihanyi László-Szécsényi-Nagy Gábor: Csillagászati feladatgyűjtemény, ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1977
39. Érdi Bálint: Égi mechanika I., ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1977
40. Fercsik János: A relativitáselmélet szemlélete, Magvető 1977
41. Müller, Berndt: A csillagászat alapjai, Gondolat 1977
42. Rebrov, M.F.-Gilberg, L.A.: Szojúz-Apolló, Műszaki 1977
43. Schalk Gyula: Planetárium és csillagászat, Gondolat 1977
44. Zonn, Wtogzimierz-Milewska, Elwira: Csillagászat, Móra 1977
45. Bérczi Szaniszló: Planetológia, ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1978
46. Einstein, Albert: A speciális és általános relativitás elmélete, Gondolat 1978
47. Érdi Bálint: Égi mechanika III., ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1978
48. Hoyle, Fred: Stonhenge-től a modern kozmológiáig, Magvető 1978
49. Jefremov, J.Ny.: A Világmindenség mélységeiben, Gondolat 1978
50. Lánczos Kornél: Einstein évtizede (1905-1915), Magvető 1978
51. Marx György: Életrevaló atomok, Akadémiai 1978
52. Whitney, Charles A.: A Tejútrendszer felfedezése, Gondolat 1978
53. Asimov, Isaac: A Hold tragédiája, Kozmosz könyvek 1979
54. Barcza Szabolcs: A csillagok élete, Gondolat 1979
55. Barta György-Balázs Béla: Kozmikus fizika, ELTE jegyzet, Tankönyvkiadó 1979
56. Kőháti Attila: Az űrkutatás a Föld szolgálatában, Gondolat 1979
57. Marik Miklós: Fejezetek az elméleti asztrofizikából, ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1979 (2.kiadás)
58. Szécsényi-Nagy Gábor: Tájékozódás a csillagos égen, Tankönyvk. 1979
59. Csaba György Gábor: Sorsunk és a csillagok, TIT Planetáriumi füzetek 2., 1979
60. Ambarcumjan, V.A.: Az Univerzum kutatásának filozófiai kérdései, Gondolat 1980
61. Balázs Béla-Fényes Imre-Géczy Barnabás-Horváth József: Mi az idő?, Gondolat 1980
62. Balázs Béla-Marik Miklós: A csillagászat elemei, ELTE jegyzet, Tankönyvkiadó 1980 (7.kiadás)
63. Dorschner, Johann: A bolygók - a Föld testvérei?, Gondolat 1980
64. Hédervári Péter: Csillagunk: a Nap, Magvető 1980
65. Kulin György-Róka Gedeon (szerk.): A távcső világa, Gondolat 1980
66. Menzel, Donald: Csillagászat, Gondolat 1980
67. Szabó József-Borsy Zoltán: Csillagászati földrajz, KLTE jegyzet, Tankönyvk. 1980
68. Almár Iván-Horváth András (szerk.): Űrhajózási lexikon, Akadémiai-Zrínyi 1981
69. Brooks, J.-Shaw, G.: Az élő rendszerek eredete és fejlődése, Gondolat 1981
70. Érdi Bálint: Égi mechanika II., ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1981
71. Gábris Gyula-Marik Miklós: Csillagászati földrajz, ELTE jegyzet Tankönyvkiadó 1981 (2.kiadás)
72. Hermann, D.B.: Az égbolt felfedezői, Gondolat 1981
73. Horváth József (szerk.): Filozófia és szaktudományok, Kossuth 1981
74. Kiss Imre: Csillagászati bibliográfia (1945-1979), Debrecen 1981
75. Nagy István György: Űrhajózás, Kolibri könyvek, Móra 1981
76. Norwood, Joseph: Századunk fizikája, Műszaki 1981
77. Omnés, Roland: A Világegyetem és átalakulásai, Gondolat 1981
78. Sklovszkij, J.Sz.: Csillagok (születésük, életük, pusztulásuk), Gondolat 1981
79. Balázs Béla-Érdi Bálint-Marik Miklós-Szécsényi-Nagy Gábor-Vízi Zsuzsanna: Bevezetés a csillagászatba, ELTE jegyzet, Tankönyvkiadó 1982 (2.kiadás)
80. Balázs Béla-ifj.Bartha Lajos-Marik Miklós: Csillagászat-történet, Életrajzi Lexikon (A-Z), TIT Budapesti Szervezet 1982
81. ifj.Gazda István-Marik Miklós: Csillagászattörténeti ABC, Tankönyvkiadó 1982
82. S.Tóth László: Gyakorlatok csillagászati tudománybarát körök számára, TIT Budapesti Szervezete 1982
83. Weinberg, Steven: Az első három perc, Gondolat 1982
84. Ponori Thewrewk Aurél: A betlehemi csillag, TIT Planetáriumi füzetek 5., 1982
85. Csaba György Gábor: Lesz-e világvége?, TIT Planetáriumi füzetek 6., 1982
86. Ponori Thewrewk Aurél: Naptárunk története, TIT Planetáriumi füzetek 7., 1982
87. Berkes Péter: Égi utazók, Móra 1983
88. Farkas Henrik: Fantasztikus természetrajz, Kossuth 1983
89. Galambos Tibor: A világűr képekben, Móra 1983
90. Heckmann, Otto: Csillagok, kozmosz, világmodellek, Gondolat 1983
91. Hédervári Péter: Üstököskutatás az űrkorszakban, Magvető 1983
92. Hédervári Péter: A Naprendszeren innen és túl, Népszava 1983
93. Mitton, Simon: A Rák-köd, Gondolat 1983
94. Pető Gábor Pál: A repülő csészealjak rejtélye, Magvető 1983
95. Földünk a Szaljut-6 fedélzetéről, Műszaki-Masinosztroenyie 1983
96. Csaba György Gábor: Ikarosztól a Szputnyik-1-ig, TIT Planetáriumi füzetek 8., 1983
97. Csaba György Gábor: Csillagászati megfigyelések, fakult.modul a gimn. IV.o. számára, Műszaki 1984
98. Fodor L. István: Földön kívüli élet, Natura 1984
99. Hédervári Péter: Képes csillagvilág, Móra 1984
100. Kelemen János: Csillagászati gyakorlatok, Tankönyvk. 1984
101. Kulin György: Távcsövek házi építése, TIT Uránia 1984
102. S.Tóth László: A csillagok országútja, Móra 1984
103. Both Előd-Horváth András: Űrkutatás, fakult.modul a gimn. IV.o. számára, Műszaki 1985
104. Ferris, Timothy: A vörös határ (A Világegyetem szélének kutatása), Gondolat 1985
105. Horváth András-Szalma Sándor (szerk.): A Halley-üstökös, Uránia 1985
106. Karsay Ferenc: Csillagászati és földrajzi helymeghatározás, ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1985 (2.kiadás)
107. Kaufmann, W.J.: Relativitás és kozmológia, Gondolat 1985
108. Mallas, J.H.-Kreimer, E.: A Messier-album, Gondolat 1985
109. Némedi István: Asztronautikai feladatok, fakult.modul a gimn. IV.o. számára, Műszaki 1985
110. Sajó Péter-Zombori Judit: Az űrkutatás negyedszázada, TIT Planetárium 1985
111. Csaba György Gábor: Hazánk csillagos égboltja, TIT Planetáriumi füzetek 4., 2. kiad., 1985
112. Varga D.-Varga A. (szerk. D.Nagy Éva): Ég és Föld, Móra 1985
113. Csaba György Gábor: Csillagjóslás (Legenda és valóság), Minerva 1986
114. Csízió, vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása, Mezőgazdasági 1986
115. Drössler, Rudolf: Amikor a csillagok istenek voltak, Kossuth 1986
116. Hédervári Péter: Ismeretlen (?) Naprendszerünk, Kossuth 1986
117. Makra Zsigmond: Űrhajózás holnapután, Gondolat 1986
118. Mitton, Simon: A nappali csillag (Napunk története), Gondolat 1986
119. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat 1986
120. Szécsényi-Nagy Gábor: A Naprendszer parányai, Gondolat 1986
121. Tihanyi László: A kalap és a galaxis, Reflektor 1986
122. Asimov, Isaac: A robbanó Napok, Gondolat 1987
123. Almár Iván: Jövőnk és a világűr, Kossuth 1987
124. Csaba György Gábor: Kalandozás az égbolton, Gondolat 1987
125. Gorelik, G.J.: Miért háromdimenziós a tér?, Gondolat 1987
126. Weisskopf, Victor F.: Tudás és csoda - A természet, ahogyan az ember megismerte, Gondolat 1987
127. Almár Iván: Mi dolgunk a világűrben?, Kossuth 1988
128. Both Előd: Űrkutatás, TIT Uránia CSITT 6.füzet 1988
129. Francis, Peter: A bolygók, Gondolat 1988
130. Gábris Gyula-Marik Miklós-Szabó József: Csillagászati földrajz, Tankönyvkiadó 1988
131. Horváth Árpád: A távcső regénye, Műszaki 1988
132. Mizser Attila-Szőke Balázs (szerk.): Az észlelő amatőrcsillagász kézikönyve, Uránia-Meteor 1988
133. Ponori Thewrewk Aurél: A csillagászat története, TIT Uránia 1988
134. Tänczer Tibor: Műhold-meteorológia, Műszaki 1988
135. Urbán László (szerk.): Halhatatlan holdlakók, Múzsák 1988
136. Vilkoviszkij, Ja.: A rejtélyes kvazárok, Gondolat 1988
137. Zeldovics, Ja.B.-Blinnyikov, Sz.J.-Sakura, Ny.J.: A csillagszerkezet és csillagfejlődés fizikai alapjai, Gondolat 1988
138. Both Előd: Csillagászati megfigyelési módszerek, TIT Uránia CSITT 5.füzet 1989
139. Csaba György Gábor: Égitestek, Móra 1989
140. Érdi Bálint: Mesterséges holdak mozgása, ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1989
141. Érdi Bálint: Égi mechanika, ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1989
142. Hawking, Stephen W.: Az idő rövid története (a Nagy Bummtól a fekete lyukakig), Maecenas 1989
143. Lóki József-Szabó József: Csillagászati földrajz gyakorlatok, KLTE jegyzet, Tankönyvk. 1989 (3.kiadás)
144. Marik Miklós (szerk.): Csillagászat, Akadémiai 1989
145. Marik Miklós: Helyünk a Világmindenségben, Tankönyvk. 1989
146. Szécsényi-Nagy Gábor: M 45, azaz a Fiastyúk, Gondolat 1989
147. Tombaugh, C.W.-Moore, P.: A sötétség bolygója (a Plutó felfedezésének története), Gondolat 1989
148. Vizgin, V.P.: A modern gravitációelmélet kialakulása, Gondolat 1989
149. Almár Iván: Csillagászat a légkörön túlról, ELTE jegyzet, Tankönyvkiadó 1990
150. Goldsmith, Donald: Nemezis - A halálcsillag, Háttér 1990
151. Haber, Heinz: A csillagok, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 1990
152. Lovelock, J.E.: GAIA - A földi élet egy új nézőpontból, Göncöl 1990
153. Lukács Béla: Utazások térben, időben és téridőben, 4D sorozat, Akadémiai 1990
154. Rowan-Robinson, Michael: Kozmikus tájkép, Gondolat 1990
155. Sagan, Carl: Az Éden sárkányai (Tűnődések az emberi intelligencia evolúciójáról), Európa 1990
156. Székely László: Einstein kozmoszától a fölfúvódó Világegyetemig, ELTE 1990
157. Ábrahám János: Ember a légtéren túl, Albatrosz, Bukarest 1990
158. Bérczi Szaniszló: Kristályoktól bolygótestekig, Akadémiai 1991
159. Csaba György Gábor-Marik Miklós-Racskó György: Ifjú csillagászok kézikönyve, Tankönyvk. 1991
160. Föld és ég, Tudománytár gyermekeknek, Móra 1991
161. Horváth András-Szabó Attila: Űrhajózás-űrkutatás, Közlekedési Múzeum 1991
162. Maury, Jean-Pierre: Galilei, a csillagok hírnöke, Park K. 1991
163. Mitton, Simon-Mitton, Jacqueline: Bevezetés a csillagászatba, Gondolat 1991
164. Ridpath, Ian-Tirion, Wil: Égi kalauz, Gondolat (Fürkész k.) 1991
165. Taracsák Gábor: A Tejútrendszer, Uránia Csillagvizsgáló 1991
166. Ashpole, Edward: A Földön kívüli értelem kutatása, Akadémiai 1992
167. Asimov, Isaac: Útikalauz (Elmélkedések a Föld és az űr titkairól), Új Vénusz Kiadó 1992
168. Csaba Györgyné: Csillagászat az óvodában, Magy.Csill.Egy. 1992
169. Dupas, Alain: A világűr felfedezése, Venezia 1992
170. Eugene, T.: Égitestek, Phoenix Könyvkiadó 1992
171. Herrmann, J.: SH-Atlasz, Csillagászat, Springer 1992
172. Moore, P.-Nicolson, I.: A Nap és bolygói, A Világegyetem enciklopédiája, Helikon 1992
173. Moore, P.-Nicolson, I.: A világűr titkai, A Világegyetem enciklopédiája, Helikon 1992
174. Übelacker, E.: A Nap, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 1992
175. Übelacker, E.: Az idő, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 1992
176. Verdet, Jean-Pierre: A csillagos ég titkai, Venezia 1992
177. Wolfe, Tom: Az igazak, Háttér 1992
178. Both Előd: A Föld és a csillagok, Calibra 1993
179. Cserepes László-Petrovay Kristóf: Kozmikus fizika, ELTE jegyzet 1993
180. Eicher, David J.: Az Univerzum (A csillagképek, ahogyan a Földről látjuk), Gabó Könyvkiadó 1993
181. Penrose, Roger: A császár új elméje, Akadémiai 1993
182. Parker, Steve: Galilei és a világegyetem, Magvető 1993
183. Parker, Steve: Isaac Newton és a gravitáció, Magvető 1993
184. Ponori Thewrewk Aurél: Csillagok a Bibliában, Tertia 1993
185. Sagan, Carl: Kapcsolat, Édesvíz 1993
186. Schalk Gyula: Idők-korok-naptárak, TIT Uránia 1993
187. Stonier, Tom: Információ és az univerzum belső szerkezete, Springer 1993
188. Allégre, Claude: Bevezetés a természettörténetbe, Európa 1994
189. Barrow, John D.: A Világegyetem születése, Kulturtrade 1994
190. Beaumont, Émilie-Pimont, Marie-Renée: Csillagok és bolygók titkai, Venezia 1994
191. Both Előd: A Világmindenség, Móra 1994
192. Chis, Gheorghe: Csillagászattan, XII.oszt.tankönyv, Bukarest 1994
193. Comins, Neil F.: Mi lenne a Földön, ha ... ?, Panem-Grafo, 1994
194. Cooper, W.A.-Walker, E.N.: Csillagok távcsővégen, Gondolat 1994
195. Couper, Heather-Henbest, Nigel: A világűr atlasza, Gulliver 1994
196. Davies, Paul: Az utolsó három perc, Kulturtrade 1994
197. Hobbs, David: Űrhadviselés, Kossuth 1994
198. Macdonald, Fiona: Albert Einstein, Talentum 1994
199. Meyer, Charles: Holdkőzetek, ELTE 1994
200. Hunyadi László: Csillagászati és általános természeti földrajz, Calibra 1994
201. Simon Tamás: Csillagászat és természetföldrajz, Alternativ Közgazdasági Gimnázium Alapítvány, 1994
202. Teres Ágoston: Biblia és asztronómia, Springer 1994
203. VanCleave, Janice: Csillagászat, SH Junior, Springer Hungarica 1994
204. VanCleave, Janice: Földrajz, SH Junior, Springer Hungarica 1994
205. White, Michael: Galileo Galilei, Talentum 1994
206. Davies, Paul: Isten gondolatai, Kulturtrade 1995
207. Rükl, Antonin: A világűr képes atlasza, Springer 1995
208. Sagan, Carl-Druyan, Ann: Elfeledett ősök árnyai, Európa 1995
209. Übelacker, E.: A bolygók és az űrkutatás, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 1995
210. Mucsi László: Műholdas távérzékelés és digitális képfeldolgozás I., JATE Press 1995
211. Bartha Lajos (szerk.): Hordozható napórák, Iparművészeti Múzeum, MCSE, OMM 1995
212. Almár Iván-Both Előd-Horváth András: SH atlasz, Űrtan, Springer 1996
213. Bartha Lajos: Kulin György munkássága és a magyarországi amatőrcsillagász mozgalom, Magyar Csillagászati Egyesület 1996
214. Davies, Paul: Egyedül vagyunk a Világegyetemben?, Kulturtrade 1996
215. Marx György: Atommagközelben, Mozaik 1996
216. Masson, Claudine-Masson, Jean-Michel: Csillagok és bolygók, Passage 1996
217. Ronan, Colin: Megmagyarázzuk a Világegyetemet, Magyar Könyvklub- Helikon 1996
218. Simon Tamás: Csillagászat, Alternativ Közgazdasági Gimnázium Kiadó 1996, 3. jav. kiad. 1997
219. Übelacker, E.: Csillagképek és csillagjegyek, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 1996
220. Koestler, Arthur: Alvajárók, Európa 1996
221. Horányi Gábor: Csillagászat, Calibra 1996
222. Juhász András (szerk.): Fizikai kísérletek gyűjteménye 3.kötet, Arkhimédész Bt.-Typotex 1996
223. Gulyás J.-Honyek Gy.-Markovits T.-Szalóki D.-Varga A.: Fizika, Modern fizika, Calibra 1996
224. Galántai Zoltán: Marscsatornák, idegen világok, angyalok, földönkívüliek, Pesti Szalon 1996
225. Borvendég Márta-Jámbor Balázs-Szabó Péter: A Föld és bolygótestvérei, földrajz tankönyv 7.o., Dinasztia Kiadó 1996
226. Lóki József: Távérzékelés, KLTE jegyzet, 1996
227. Horányi Gábor-Szegedi Mónika-Illés Márton (szerk.): A csillagok könyve avagy a könyvek csillaga, Tordas és társa Kft. 1997
228. Földrajzi és csillagászati fogalomtár, Intermix M.D. 1997
229. Übelacker, E.: Otthonunk, a világegyetem, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 1997
230. Ronan, Colin: Megmagyarázzuk a tudományt, Magyar Könyvklub- Helikon 1997
231. Muirden, James: Csillagok és bolygók, Elektra Kiadóház 1997
232. Almár Iván-Horváth András: újra a Marson, Springer 1997
233. Barcza Szabolcs: Csillaglégkörök fizikája, ELTE Eötvös Kiadó 1997
234. Kallós Károly: Csillagászati feladatgyűjtemény és segédlet, Novadat Bt. 1997
235. Herrmann, Joachim: Csillagok, Magyar Könyvklub 1997
236. Kulin György: Az ember kozmikus lény, Bp. 1997
237. Gesztesi Albert: Csillagászati földrajz, ELTE TFK jegyzet 1997
238. Csüllög Gábor-Pavlics Károlyné: Csillagászatföldrajzi gyakorlatok, Nemzeti Tankönyvkiadó 1997
239. Barrow, John D.: A művészi Világegyetem, Kulturtrade 1998
240. Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás, Filum 1998
241. Csillagászati kislexikon (A Tudás könyvtára sorozat), Fiesta-Saxum 1998
242. Keszthelyi Sándor: Magyarország napórái, Magyar Csill. Egy. 1998
243. Bödők Zsigmond: Az ezredvég napfogyatkozása, Nemzeti Tk.-Nap 1998
244. Mitton, Simon-Mitton, Jacqueline: Csillagászat, Fiatalok Oxford könyvtára, Holló és Társa 1998
245. Szakács László-Sipos Norbert: Csillagászat kicsiknek, Szalay Kft. 1998
246. Szabó Árpád: Antik csillagászati világkép, TypoTEX 1998
247. Klinghammer István: A föld- és éggömbök története, ELTE Eötvös 1998
248. Csaba György Gábor: Szentiványi Márton csillagászati nézetei a "Miscellanea"-ban, Magyar Csill. Egy. 1998
249. Geoffrey, Cornelius: Csillagképek kézikönyv, Magyar Könyvklub 1999
250. Almár Iván: A SETI szépsége (Kutatás Földön kívüli civilizációk után), Vince Kiadó 1999
251. Hawking, Stephen W.: Einstein álma és egyéb írások, Vince Kiadó 1999
252. Ridpath, Ian: Bolygók és csillagok (Határozó kézikönyvek), Panemex és Grafo 1999
253. Mizser Attila (szerk.): Amatőrcsillagászok kézikönyve, Magyar Csillagászati Egyesület 1999
254. Forgács József: Teljes napfogyatkozás Magyarországon, AKG Kiadó 1999
255. Littmann, Mark-Willcox, Ken-Espenak, Fred: Napfogyatkozás a maga teljességében, Napvadász 1999
256. Fűzfa Balázs-Molnár László (szerk.): Ember és ég, napfogyatkozás 1999, Pauz-Westermann 1999
257. Gleick, James: Káosz. Egy új tudomány születése, Göncöl Kiadó 1999
258. Hawking, Stephen-Penrose, Roger: A tér és az idő természete, Talentum 1999
259. Engelhardt, Wolfgang: A Mars, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 1999
260. Miles, Lisa-Smith, Alastair: Csillagászat és világűr, Park Kiadó 1999
261. A Világegyetem, Time-Life Nagyító sorozat, Park Kiadó 1999
262. Rees, Martin: A kezdetek kezdete, Világegyetemek titkai, Athenaeum Kiadó 1999
263. Kereszturi Ákos: Csillagászat, Diák-kiskönyvtár sorozat, Diáktéka Kiadó 1999
264. Korda András-Tolnai Domonkos: Ez a mi Napunk, Athenaeum Kiadó 2000
265. Bartha Lajos-Könnyű József-Pischné Könnyű Edina: Magyarországi csillagászok életrajzi lexikonja, 2000
266. Pálfy József: Kihaltak és túlélők, Félmilliárd év nagy fajpusztulásai, Vince Kiadó 2000
267. Davies, Paul: Az ötödik csoda, Az élet eredetének nyomában, Vince Kiadó 2000
268. Mitton, Jacqueline-Mitton, Simon: Csillagászat gyerekeknek, Scolar kalauz, Scolar Kiadó 2000
269. Strathern, Paul: Einstein, Heuréka sorozat, Elektra Kiadóház 2000
270. Strathern, Paul: Hawking, Heuréka sorozat, Elektra Kiadóház 2000
271. Both Előd-Sztojanovics Péter (szerk.): Magyar űrkutatás 1999, Magyar Űrkutatási Iroda 2000
272. Hegedüs Tibor-Jäger Zoltán-József Rita-Vaskúti György (szerk.): Csillagászat Baján, A bajai csillagászat 50 éve, Ártér könyvek VI., 2000
273. Keszthelyi Sándor-Sragner Márta: Lakits Ferenc csillagász élete, Magyar Csillagászati Egyesület 2000
274. Gribbin, John: Az idő születése, Talentum Tudományos Könyvtár, Akkord Kiadó 2000
275. Sagan, Carl: Milliárdok és milliárdok, Talentum Tudományos Könyvtár, Akkord Kiadó 2000
276. Sagan, Carl: Korok és démonok, Typotex Kiadó 2000 (2. jav. kiadás)
277. White, Michael-Gribbin, John: Stephen W. Hawking - élete a tudomány, Szakálos Könyvkiadó 2000
278. Beaumont, Émilie-Bon, Pierre: Világegyetem, Kép-Tár sorozat, Passage Kiadó 2000
279. Bérczi Szaniszló: Kis atlasz a Naprendszerről (1), Holdkőzetekről, meteoritekről, Budapest 2000
280. Bérczi Szaniszló (szerk.): Kis atlasz a Naprendszerről (2), Hunveyor, Budapest-Pécs-Szombathely 2001
281. Cavelos, Jeanne: A csillagok útján,  Világegyetemek titkai, Athenaeum 2000 Kiadó 2001
282. Mészáros Ernő: A Föld rövid története, Vince Kiadó 2001
283. Scagell, Robin: Bemutatjuk a világot, Világűr, Szukits Könyvkiadó 2001
284. Delano, Marfé Ferguson: Az ég, National Geographic Society, Egmont-Hungary 2001
285. Illés Tibor (szerk.): Távcső Almanach 2001, ITBooks 2001
286. Furniss, Tim: Az űrkutatás atlasza, Passage Kiadó 2001
287. Érdi Bálint: A Naprendszer dinamikája (egyetemi jegyzet), ELTE Eötvös Kiadó 2001
288. Both Előd (szerk.): Világűr, a Természet Világa különszáma 2001
289. Ponori Thewrewk Aurél: Divina Astronomia - Csillagászat Dante műveiben, MCsE 2001
290. Brahic, André: A Nap gyermekei (Eredetünk története), Typotex Kiadó 2001
291. Rácz Mihály-Székely György: Fizika - Csillagászat, Tesco-tanár sorozat, Panemex Kiadó, 2001
292. Sagan, Carl: Broca agya, Talentum Tudományos Könyvtár, Akkord Kiadó 2001
293. Rees, Martin: Csak hat szám. Az Univerzumot kialakító erők, Vince Kiadó 2001
294. Bérczi Szaniszló-Hargitai Henrik-Kereszturi Ákos-Sik András: Kis atlasz a Naprendszerről (3), Bolygótestek atlasza, Uniconstant 2001
295. Bérczi Szaniszló-Hargitai Henrik-Illés Erzsébet-Kereszturi Ákos-Opitz Andrea-Sik András-Weidinger Tamás:
       Kis atlasz a Naprendszerről (4), Bolygólégkörök atlasza, Uniconstant 2002
296. Bérczi Szaniszló-Kabai Sándor: Kis atlasz a Naprendszerről (5), Űrkutatás és geometria, Uniconstant 2002
297. Mizser Attila (szerk.): Amatőrcsillagászok kézikönyve, Magyar Csillagászati Egyesület 2002 (2., átdolgozott kiadás)
298. Herrmann, Joachim.: Atlasz, Csillagászat, Athenaeum 2000 Kiadó, 4. átdolgozott kiadás 2002
299. Trefil, James: Távoli világok: a kozmosz képe Földünkről és a világűrből, National Geographic 2002
300. Poskitt, Kjartan: Irány az űr!, Tudástár sorozat,  Egmont 2002
301. Kowalski, Kathyann M.: A csillagászat mindentudó nagykönyve gyerekeknek, Alexandra Kiadó 2002
302. Ranzini, Gianluca: Az Univerzum atlasza, Kossuth Kiadó 2002
303. Gazda István: A magyar csillagászat történetéből, Magyar Tudománytörténeti Intézet 2002
304. Übelacker, E.: A Hold, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 2002
305. Sparrow, Giles: Az Univerzum közelről, GABO Könyvkiadó, 2002
306. Gribbin, John: Világűr - Végső határaink, BBC Alexandra Kiadó, 2002
307. Gribbin, John és Mary: A természettudományokról mindenkinek, Akkord Kiadó 2002
308. Bourdial, Isabelle: A világűr és a Világegyetem, Magyar Könyvklub 2002
309. Hawking, Stephen: A Világegyetem dióhéjban, Akkord Kiadó 2002
310. Sipos Richárd-Sipos Norbert: A csillagászat atlasza, Szalay Könyvkiadó 2002
311. Davies, Paul: Hogyan építsünk időgépet?, Vince Kiadó 2002
312. Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók a repülés történetében, Nap Kiadó 2002
313. Bödők Zsigmond: Látványos égi jelenségek 2003-2004, Nap Kiadó 2002
314. Németh Judit-Regály Zsolt: Fejezetek az asztrofizikából, ELTE jegyzet 2002
315. Cserepes László-Petrovay Kristóf: Kozmikus fizika, ELTE jegyzet 2002 (2., átdolgozott kiadás)
316. Hargitai Henrik (szerk.): A Mars térképe, ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport 2001
317. Hargitai Henrik (szerk.): A Vénusz térképe, ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport 2002
318. Hargitai Henrik (szerk.): A Hold térképe, ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport 2003
319. Bérczi Szaniszló-Hargitai Henrik-Illés Erzsébet-Kereszturi Ákos-Sik András-Földi Tivadar-Hegyi Sándor-Kovács Zsolt-Mörtl Mária-Weidinger Tamás:
       Kis atlasz a Naprendszerről (6), Bolygófelszíni mikrokörnyezetek atlasza, Uniconstant 2003
320. Kereszturi Ákos-Sárneczky Krisztián: Célpont a Föld? - Kisbolygók a láthatáron, MCSE 2003
321. Csaba György Gábor: Hazudnak-e a csillagok?, Legenda és valóság a csillagjóslásról, General Press Kiadó 2003
322. Herrmann, Joachim: És ez melyik csillag?, Sziget Kiadó 2003
323. Joó György: A Föld energiarendszere, New Science Könyvkiadó 2003
324. Pailer, Norbert: Az Univerzum. A világűr kutatása, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 2003
325. Rees, Martin: Kozmikus otthonunk, Akkord Kiadó 2003
326. Greene, Brian: Az elegáns univerzum, Akkord Kiadó 2003
327. Mlodinow, Leonard: Euklidész ablaka, Akkord Kiadó 2003
328. Dudich Endre (szerk.): Geonómia az ezredforduló után, MTA Geonómia Albizottság 2003
329. Hawking, Stephen W.: Az idő rövid története (a Nagy Bummtól a fekete lyukakig), 5. átdolg., Akkord Kiadó 2003
330. Ceman, Róbert-Pittich, Eduard: A Világegyetem 1. A Naprendszer, Rekordok sorozat, MAPA Slovakia, Geobook 2003
331. Ceman, Róbert-Pittich, Eduard: A Világegyetem 2. Csillagok-Galaxisok, Rekordok sorozat, MAPA Slovakia, Geobook 2004
332. Wheeler, J. Craig: Kozmikus katasztrófák (A szupernóvák, a gamma-kitörések és a hipertér rejtelmei), Alexandra 2004
333. Phillips, Cynthia-Priwer, Shana: A csillagászat mindentudó nagykönyve, Alexandra 2004
334. Szabó Sándor (szerk.): Égabrosz - csillagászati atlasz, Távcsődiszkont Sopron 2004
335. Dunlop, Storm-Tirion, Wil: Csillagközi kalauz, Magyar Könyvklub 2004
336. Dancsó Béla: Holdséta - A Holdra szállás története, Novell Kiadó 2004
337. Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok (Szabados L.: csillagászat), Nemzeti Tankönyvkiadó 2004
338. Ádám-Bányai-Borza-Busics-Kenyeres-Krauter-Takács: Műholdas helymeghatározás, Műegyetemi Kiadó 2004
339. Kerrod, Robin: A Világegyetem, Szemtanú sorozat, Park Kiadó 2004
340. Bödők Zsigmond: Látványos égi jelenségek 2005-2006, Nap Kiadó 2004
341. Beck Mihály: Parajelenségek és paratudományok, Vince Kiadó 2004
342. Aczel, Amir D.: Isten egyenlete, Akkord Kiadó 2004
343. Rees, Martin: Ütött az utolsó óránk?, Athenaeum 2000 Kiadó 2004
344. Kerrod, Robin-Sparrow, Giles: Az Univerzum felfedezése, Magyar Könyvklub 2005
345. Kerrod, Robin: Hubble - ablak a Világegyetemre, GABO Könyvkiadó 2005
346. Parramón Kiadó szerk.: A csillagászat atlasza, Holló és Társa Könyvkiadó 2005
347. Ferris, Timothy: A Világmindenség - Mai kozmológiai elméletek, Typotex Kiadó 2005
348. Burnham, Robert: Csillagászat, Tudományos Kiskönyvtár sorozat, Kossuth Kiadó 2005
349. Hawking, Stephen W.: A Mindenség elmélete, Kossuth Kiadó 2005
350. Hargitai Henrik-Bérczi Szaniszló-Gucsik Arnold-Horvai Ferenc-Illés Erzsébet-Kereszturi Ákos-Nagy Szabolcs János:
       Becsapódások folyamata, nyomai és hatásai, A Naprendszer kisenciklopédiája - A Naprendszer formakincse (1),
       ELTE TTK - MTA Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport 2005
351. Levy, David H.: Az égbolt csodái, Trio Produkció 2000 Kiadó, 2005
352. Berry, Dana: Rendhagyó galaktikus útikalauz, Scolar Kiadó 2005
353. Sárneczky Krisztián: Magyarok a Naprendszerben - és azon túl, Magyar Csillagászati Egyesület 2005
354. Keszthelyiné Sragner Márta: Az égbolt mindenkié (Emlékkötet Kulin György születésének 100. évfordulójára), Magyar Csillagászati Egyesület 2005
355. Almár Iván (szerk.): Űrtan évkönyv 2005. (Asztronautikai Tájékoztató 56. szám), Magyar Asztronautikai Társaság 2005
356. Frei Zsolt-Patkós András: Inflációs kozmológia, Typotex Kiadó 2005
357. Barrow, John D.: A semmi könyve, Akkord Kiadó 2005
358. Sík András (szerk.): Supernova a Marson (AKG szakkörének története), Akadémiai Kiadó 2005
359. Kaku, Michio: Hipertér, Akkord Kiadó 2006
360. European Space Agency-Magyar Űrkutatási Iroda: Iskolai űratlasz, Lothar Beckel, Geospace Verlag 2006
361. Mizser Attila (szerk.): Amatőrcsillagászok kézikönyve, Magyar Csillagászati Egyesület 2006 (3., átdolgozott kiadás)
362. Kerrod, Robin: Képes Világegyetem - útikalauz a mindenség megértéséhez, GABO Könyvkiadó 2006
363. Rees, Martin (szerk.): Univerzum - A Világegyetem képes enciklopédiája, Euromedia Group Hungary, IKAR 2006
364. Rigutti, Adriana: Csillagászat - Képes atlasz, Napraforgó Könyvkiadó 2006
365. Singh, Simon: A Nagy Bumm, Park Könyvkiadó 2006
366. Lesch, Harald-Müller, Jörn: A nagy bumm második felvonása - Az élet az univerzumban, Athenaeum 2000 Kiadó 2006
367. Almár Iván-Galántai Zoltán: Ha jövő, akkor világűr, Typotex Kiadó 2007
368. Gazdag László-Mészáros István: A világűr meghódításának első 50 éve, Laurus Kiadó 2007
369. Ridpath, Ian: Útitárs kézikönyvek - Csillagászat, M-ÉRTÉK Kiadó 2007
370. May, Brian - Moore, Patrick - Lintott, Chris: Bumm! - A Világegyetem teljes története, Kossuth Kiadó 2007
371. Németh Judit-Regály Zsolt: Fejezetek a kozmológiából, ELTE Eötvös Kiadó 2007
372. Scagell, Robin: Az éjszakai égbolt atlasza, Alexandra Kiadó 2007
373. Vizi Péter: Csillagatlasz kistávcsövekhez, Geobook Hungary Kiadó 2008
374. Természettudományi enciklopédia 1. A Világegyetem, Kossuth Kiadó 2008
375. Horváth András-Szabó Attila: Űrkorszak, Ekren, 2008

Legfontosabb alapművek: 65, 68, 118, 142, 144, 172, 173, 193, 212, 217, 218, 244, 253,
       261, 262, 268, 297, 298, 302, 330, 331, 334, 355, 359, 361, 363, 373 + Csillagászati Évkönyvek

Tematikus ajánlat található a szerzők szerinti (ABC) felsorolásban.

Periodikák:
Csillagászati Évkönyv 1952-1990 Gondolat, 1990-től Magyar Csillagászati Egyesület
Űrkaleidoszkóp (a Magyar Asztronautikai Társaság havi körlevele)
Asztronautikai Tájékoztató (MANT évi kiadványa)
Planetáriumi füzetek (TIT Budapesti Planetárium)
Csillagászati Értesítő 1981-1987 TIT Csill. és Űrkut. Választmánya
Fizika 1975 - Fizika 1981/82 (szerk. Abonyi Iván) Gondolat
Folyóiratok:
Meteor (Magyar Csillagászati Egyesület), Fizikai Szemle (ELFT), Természet Világa (TIT), Élet és Tudomány (TIT),
Magyar Tudomány (MTA), Föld és Ég (TIT) 1991-ig, Androméda (Tertia) csak 1993, Tudomány (Scientific American) 1986-92,
Aeromagazin, National Geographic (2003- magyarul is)

Lezárva: 2008. szeptember