SZTE TTIK Fizikus TDK tavaszi helyi konferencia
2016. november 24. csütörtök 13 óra

Fizika I. szekció (asztrofizika-gravitációelmélet)
Bay Zoltán tanterem, Tisza L. krt. 86-88. II. em.

Zsűri:

Dr. Benedict Mihály egyetemi tanár, SZTE TTIK Elméleti Fizikai Tanszék (elnök)
Dr. Szatmáry Károly egyetemi tanár, SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék
Dr. Czirják Attila tudományos főmunkatárs, c. egyetemi docens, SZTE TTIK Elméleti Fizikai Tanszék

1. Bókon András, fizikus MSc: Elfedett pulzációk vizsgálata KIC 3858884 fedési kettősrendszerben
        Témavezető: Dr. Bíró Imre Barna tudományos munkatárs, SZTE Bajai Obszervatóriuma

2. Czavalinga Donát, fizikus MSc: NGC 2281 nyílthalmaz fotometriai vizsgálata
        Témavezető: Dr. Hegedüs Tibor tudományos főmunkatárs, SZTE Bajai Obszervatóriuma

3. Kövér Krisztina, fizika BSc: Spin-dominált gravitációs hullámformák Fisher-mátrix analízise
       Témavezetők: Dr. Gergely Árpád László egyetemi tanár, SZTE TTIK Fizikai Intézet
                                Dr. Mikóczi Balázs
tudományos munkatárs, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

4. Nagy Cecília, fizika BSc: Gravitációs dinamika kétszeresen fóliázható téridőkben
       Témavezető: Dr. Keresztes Zoltán egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Elméleti Fizikai Tanszék

5. Tarjányi Tamás, fizikus MSc:Spin-dominált és spines effektív egy test gravitációs hullámformák összehasonlítása
       Témavezetők: Tápai Márton predoktor, SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék
                               Dr. Gergely Árpád László egyetemi tanár, SZTE TTIK Fizikai Intézet


6. Zsíros Szanna, fizika BSc: Szupernóva-robbanásokhoz kapcsolódó porképződés vizsgálata
       Témavezető: Dr. Szalai Tamás tudományos munkatárs, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Fizika II. szekció (biofizika-optika)
Budó Ágoston tanterem, Dóm tér 9. I. em.
Zsűri:
Dr. Maróti Péter egyetemi tanár, SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet (elnök)
Dr. Laczkó Gábor egyetemi docens, SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék
Dr. Erdélyi Miklós egyetemi adjunktus,
SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

1. Antalicz Balázs, fizika BSc: Ultrarövid lézerimpulzusok hullámfront-torzulásainak vizsgálata Shack-Hartmann szenzorral
       Témavezető: Dr. Börzsönyi Ádám tudományos munkatárs, ELI-Hu Nonprofit Kft. és SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

2. Csekő Richárd, molekuláris bionika mérnöki BSc: Redox fehérjeaktivitás vizsgálatára alkalmas bio-nanokompozit szenzor fejlesztése
       Témavezetők:  Szabó Tibor PhD hallgató, SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet,
                                Dr. Nagy László egyetemi docens, SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet  

3. Dukic Barbara, 
info-bionika mérnök MSc: Antibiotikumok térbeli eloszlásának hatása Escherichia coli baktériumok mozgására és ellenállóképességére
       Témavezetők:  Dr. Galajda Péter tudományos főmunkatárs, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont,
                                Dr. Nagy Krisztina tudományos munkatárs,
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 
 
4. Horváth Bence, info-bionika mérnök MSc: Nagy Q-faktorú mikrorezonátor eszköz készítése és optimalizálása üvegfelületen
        Témavezető:  Dr. Kelemen Lóránd tudományos főmunkatárs, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont  

5. Krekic Szilvia, fizikus MSc: A fotoaktív sárga fehérje integrált optikai tanulmányozása
       Témavezető: Dr. Fábián László tudományos munkatárs, MTA SZBK és SZTE TTIK Kísérleti Fizika Tanszék

6. Nyerki Emil molekuláris bionika mérnöki BSc: Laktóz szenzor előállítása LacI-GFP fúziós fehérjével
         Témavezetők: Dr. Valkai Sándor tudományos munkatárs, MTA SZBK Biofizikai Intézet,
                               Vedelek Balázs tudományos segédmunkatárs, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológia Tanszék

7. Petrovszki Dániel 
molekuláris bionika BSc: Integrált optikai interferometrikus rendszer fejlesztése bioszenzorikai funkciók hatékonyabb ellátására
      Témavezetők: Dr. Valkai Sándor tudományos munkatárs, MTA SZBK Biofizikai Intézet,
                            Dr. Rákhely Gábor tszvez. egyetemi docens, SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék

8. Zsiros Vanda, 
info-bionika mérnök MSc: Bakteriális quorum érzékelés vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel
       Témavezetők:  Dr. Galajda Péter tudományos főmunkatárs, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont,
                                Dr. Nagy Krisztina tudományos munkatárs,
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

15 perc előadás + 10 perc diszkusszió (A dolgozat címére kattintva az 1 oldalas absztrakt elérhető.)

Minden érdeklődőt szívesen látunk!
A TDK oldal helye: http://astro.u-szeged.hu/oktatas/tdk.html

TDK felelős, szervező: Dr. Szatmáry Károly, egyetemi tanár k.szatmary@physx.u-szeged.hu