Nyílt és zárt mágneses terek

Az 5.12 ábra a fekete lyuk és akkréciós korong rendszerrel kompatibilis nyílt és zárt erővonalrendszer topológiáját mutatja. Az eseményhorizont és akkréciós korongot összekötő zárt mágneses erővonalrendszer energia- és impulzusmomentum-cserét tesz lehetővé a fekete lyuk és az akkréciós korong között.

Az eseményhorizonthoz csatlakozó nyílt, poloidális mágneses tér lehetővé teszi energia és impulzusmomentum kinyerését a fekete lyukból a Blandford-Znajek-mechanizmus segítségével, Poynting-fluxus formájában. Ez a mechanizmus felel a nyalábok energiautánpótlásáért, valamint fontos szerepe van az aktív galaxismagokban (AGN) bekövetkező gammakitörésekben (GRB) is.

5.12. Ábra: Fekete lyuk + akkréciós korong + nyílt és zárt mágneses erőterek szimbiotikus rendszere. [Forrás: Z Kovács, LÁ Gergely, PL Biermann: Mon. Not. Royal Astron. Soc. 416, 991-1009 (2011);         &lsqb#lbrack;arXiv: 1007.4279 [astro-ph.CO] ]
Image bhmSzeged 2013-05-01