A kvarkok és leptonok kialakulása

A $ T\approx 10^{15}$ K hőmérséklet ($ 100$ GeV) elérésekor az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatások szétválnak; a Higgs-mechanizmuson keresztül pedig tömeget nyernek a gyenge kölcsönhatást közvetítő $ W$ és $ Z$ bozonok, a kvarkok (up, down, charm, strange, top, bottom), a leptonok (elektron, müon, $ \tau$-részecske, a nekik megfelelő típusú neutrínók) és antirészecskéik. A top kvarkok antirészecskéikkel annihilálódva bottom kvarkokat, valamint az erős, az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatásokat közvetítő részecskéket hoznak létre (gluonok, fotonok, $ W$ és $ Z$ bozonok). A $ W$ és $ Z$ bozonok annihilációja során fotonok, kvarkok és leptonok keletkeznek. Ezt követően a bottom kvarkok antirészecskéikkel annihilálódva fotonokat, gluonokat és könnyebb kvarkokat produkálnak. Hasonló annihiláció következik a charm kvark és $ \tau$-részecske esetén.Szeged 2013-05-01