A barionok és mezonok kialakulása

A $ T\approx 3,5\times 10^{12}$ K ($ 300$ MeV) hőmérsékleten létrejönnek a barionok és mezonok. Az erős kölcsönhatás a kvarkokat up és down kvarkokból álló kvark-antikvark párokba (mezonok, túlnyomórészt pionok), vagy hármas csoportokba (barionok: proton, neutron) zárja. A barionok és antibarionok nagy része annihilálódik, azonban a korai Univerzumban fennálló (eddig még megfelelően meg nem értett eredetű) részecske-antirészecske aszimmetria következtében a protonok és neutronok kis része megmarad.

Az elektromosan töltött $ \pi ^{\pm }$ pionok bomlásai: $ \pi ^{+}\rightarrow
\mu ^{+}+\nu _{\mu }$ és $ \pi ^{-}\rightarrow \mu ^{-}+\overline{\nu }_{\mu
} $ (itt $ \mu ^{-}$ müon, $ \mu ^{+}$ antimüon, $ \nu _{\mu }$ müonneutrínó, $ %
\overline{\nu }_{\mu }$ anti-müonneutrínó), illetve sokkal kevésbé valószínű folyamatok: $ \pi ^{+}\rightarrow e^{+}+\nu _{e}$, $ \pi ^{-}\rightarrow e^{-}+%
\overline{\nu }_{e}$ (itt $ e^{-}$ elektron, $ e^{+}$ pozitron, $ \nu _{e}$ elektronneutrínó, $ \overline{\nu }_{e}$ anti-elektronneutrínó); $ \pi
^{+}\rightarrow \pi ^{0}+e^{+}+\nu _{e}$, $ \pi ^{+}\rightarrow \pi
^{0}+e^{-}+\overline{\nu }_{e}$. Az elektromosan semleges $ \pi ^{0}$ pion bomlásai: $ \pi ^{0}\rightarrow 2\gamma $ (itt $ \gamma$ foton), illetve a sokkal kevésbé valószínű: $ \pi ^{0}\rightarrow \gamma +e^{+}+e^{-}$. Az Univerzum $ T\approx 1,5\times 10^{12}$ K ($ 130$ MeV) hőmérsékletének elérésekor a pionok többsége már elbomlott.

A $ T\approx 2,3\times 10^{12}$ K ($ 200$ MeV) alatti hőmérsékleten a fotonok már nem tudnak müon-antimüon párokat kelteni, hiszen a $ 2\gamma \rightarrow
\mu ^{+}+\mu ^{-}$ folyamat az energiamegmaradás következtében csak $ %
T\approx 2m_{\mu }\approx 210$ MeV felett hatásos. Így a müonok antirészecskéikkel annihilációja válik hatásossá. Hasonlóan a strange kvarkok is annihilálódnak antirészecskéikkel.

Az Univerzum anyagát $ T\approx 1,2\times 10^{12}$ K ($ 100$ MeV) alatti hőmérsékleten protonok, neutronok, fotonok, elektronok és neutrinók alkotják.

Szeged 2013-05-01