A fotoneloszlás dinamikájának egyszerűsített modellje

A fotonok kozmikus eloszlásának anizotrópiáit az anyagkomponensek összes szórási folyamata együttesen adja. Ezek maradéktalan figyelembevétele igen bonyolult modellt eredményez. Megmutatták, hogy egy egyszerűbb modell is összhangban áll a CMB (WMAP szonda méréseiből előállított) spektrumával [12], [37], [38], a következőkben ezt ismertetjük.Subsections

Szeged 2013-05-01