Energiatranszport a magban

A csillagok magjában energiatermelés zajlik. Jelöljük az egységnyi tömeg által időegységenként termelt energiát $ \varepsilon$-nal. Ekkor egy magot övező vékony, r sugarú, dr vastagságú gömbhéjban időegységenként keletkező energia $ dL = \varepsilon \cdot 4 \pi r^2
\rho dr$. Ebből egyszerűen megkapható a luminozitás helyfüggését megadó differenciálegyenlet a csillag magjára vonatkozóan:

$\displaystyle {{dL(r)} \over {dr}} =  4 \pi r^2 \rho \cdot \epsilon .$ (1.41)

A lokális hőmérséklettől és sűrűségtől való erős függése miatt $ \epsilon$ csak a csillag magjában különbözik 0-tól. Az energiatermelés lehetséges fizikai mechanizmusaival a következő fejezet foglalkozik.Szeged 2013-05-01