A CMB polarizációs teljesítményspektruma

A WMAP felbontása csak kevés információt tudott szolgáltatni a CMB-ben fellelhető polarizációról, ezt a 6.22 ábra mutatja be. Ez az információ segít annak azonosításában, hogy hol alakultak ki először csillagok, valamint információt szolgáltat a nagyon korai Univerzumban lejátszódó folyamatokról. Az infláció által okozott gravitációs hullámok hatása például a polarizáció ún. B-módusaiban jelenik meg.

6.22. Ábra: A WMAP hároméves adatai alapján készült polarizációs térkép. A fehér szakaszok a CMB polarizációs irányait jelzik [http://map.gsfc.nasa.gov/media/060917/060917_1280_B.png ].
Image
                WMAP_3yr_polarization

Pontosabb, kvantitatív elemzésre is alkalmas polarizációs térképet a Planck űrszonda fog szolgáltatni 2014-ben.Szeged 2013-05-01