Sunyaev-Zel'dovich-effektusok

A CMB spektrum torzul, amikor a háttérsugárzás fotonjai a galaxishalmazokban lévő forró, intenzív röntgensugárzást kibocsátó gázba hatolnak. Itt a fotonok újból szóródnak a gáz szabad elektronjain, és energiát kapva tőlük megváltozik a hullámhosszuk, így a sugárzás hőmérséklete is (Sunyaev-Zel'dovich-effektus). Ennek köszönhetően a legnagyobb hőmérséklet-ingadozásokat a galaxishalmazok irányában észleljük. A Sunyaev-Zel'dovich-effektusnak három típusát különböztetik meg:Szeged 2013-05-01