Változócsillagok elnevezése, jelölése

3.1. Ábra: A 88 csillagkép.
Image
        3_01_tabl_csillagkepek

3.2. Ábra: Változócsillagok jelölése.
Image
        3_02_tabl_valtozok_jelolese

A Hattyú csillagképben felfedezett első változó neve: R Cygni (a csillagkép neve ilyenkor birtokos esetben szerepel, a Cygnus-ból így lesz Cygni). J-vel kezdődő jelölés nincs, nehogy az I-vel összekeverjék. A kétbetűs jeleknél a második nem előzheti meg az elsőt ABC szerint (3.2. ábra). A QZ utáni változó jele V335. Több csillagképben sok ezer változócsillag van. Néhány fényes csillag esetében az eredeti, görög betűs jelét használjuk, pl. $
     \alpha $ Her, o Cet, $ \beta$ Per.

A változócsillagok megfigyeléséhez keresőtérképet szokás használni (3.3. ábra). Ezen a változó mellett bejelölésre kerülnek az összehasonlító csillagok, amelyek fényességéhez viszonyítjuk a változónk pillanatnyi fényességét (differenciális fotometria). Fontos, hogy az összehasonlítók fényessége ne változzon, hasonló színűek és fényességűek legyenek, mint a változónk. A keresőtérképek az égbolt különböző méretű területeit mutathatják, a legkisebb lehetőleg a használt látómezőnk méretének feleljen meg.

3.3. Ábra: Keresőtérkép-sorozat (Kiss, Mizser, Csizmadia 2006).
Image
        3_01_abra_terkep_rcrb

Szeged 2013-05-01