Automatikus osztályozás nagy adatbázisokban

Az utóbbi évtizedekben több nagy, majdnem teljes égboltot felmérő fotometriai program indult. A változónak bizonyult csillagok százezreinek típusba sorolására megpróbáltak automatikus osztályozó programokat használni, amelyek főleg a periódus és az amplitúdó értékét veszik figyelembe. Ezek nagyrészt jól működnek, de számos esetben nem tudják pótolni az emberi szemrevételezést.Szeged 2013-05-01