A legkisebb négyzetek módszere

Régebben a változócsillagok periódusát, főleg a hosszú periódusú pulzálókét, a legkisebb négyzetek módszerével keresték, lerögzítve valahol a fázis értékét (pl. a maximumban). A többszörös periodicitást és a periódusváltozást ez az eljárás nem tudta kezelni. Az itt fellépő hibákat már 1934-ben (!) Sterne közölte, csak éppen sokáig feledésbe merült.Szeged 2013-05-01