Autokorreláció és maximum entrópia módszer (MEM)

Ezeket a módszereket aránylag ritkán használják a változócsillagok esetében, mivel egyenközű adatsort igényelnek. Ha az űrök csak rövidek (a periódusnál kisebbek), interpolációval pótolni lehet a hiányzó adatokat. Azonban ez mégiscsak egy ``mesterséges'' fénygörbéhez vezet, így sokan nem használják. A MEM aránylag bonyolult algoritmusa sem vonzó, matematikailag messze nem olyan világos, mint pl. a Fourier-módszer. Ugyanakkor a MEM spektrum sokkal élesebb csúcsokat szolgáltat, a frekvencia meghatározása pontosabb, mint a többi technikánál.Szeged 2013-05-01